Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

7/10/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm-tên trạm: 030220025 - 472/40/17 Lam Sơn

8/10/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm-tên trạm: 030240361 - 474/186/7/9 Đạ Nghịch - Mã trạm-tên trạm: 030260298 - 476/115/49 Thanh Xuân & 030260290 - 476/115/48/6 Thanh Xuân

9/10/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm-tên trạm: 030200216 - 480/6/68/6A/9 Trại giam Đại Bình-K2

11/10/2021

8:00 - 14:00

Khu vực trạm 472/167/1

12/10/2021

9:00 - 14:00

Khu vực trạm 472/137/42/4, 472/137/37/7

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

6/10/2021

7:30 - 9:00

Một phần thôn Dom A thuộc xã Lạc Xuân

6/10/2021

9:00 - 10:30

Một phần thôn Dom A thuộc xã Lạc Xuân

6/10/2021

12:30 - 14:00

Một phần thôn Dom A thuộc xã Lạc Xuân

6/10/2021

14:00 - 15:00

Một phần thôn Giãn Dân thuộc xã Lạc Xuân

7/10/2021

8:00 - 9:30

Một phần thôn Nam Hiệp thuộc xã Ka Đô

7/10/2021

9:30 - 10:30

Một phần thôn Nam Hiệp thuộc xã Ka Đô

7/10/2021

10:30 - 11:00

Một phần thôn Nghĩa Hiệp thuộc xã Ka Đô

7/10/2021

11:30 - 12:00

Một phần thôn Pró thuộc xã Pró

7/10/2021

13:00 - 13:30

Một phần Thị Trấn Thạnh Mỹ

7/10/2021

14:30 - 15:00

Một phần thị trấn Thạnh Mỹ

7/10/2021

15:30 - 16:00

Một phần thị trấn Thạnh Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

8/10/2021

8:00 - 12:00

TBA Tam Bố 4 vị trí trụ 478/284

8/10/2021

8:00 - 12:00

TBA Gia Hiệp 3 vị trí trụ 478/204

8/10/2021

8:00 - 12:00

TBA Tam Bố 2 vị trí trụ 478/258

8/10/2021

8:00 - 12:00

TBA Đinh Lạc 1 vị trí trụ 478/77

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

7/10/2021

8:30 - 14:30

Toàn bộ các xã Đà Loan, xã Ninh Loan, xã Tà Hine, xã Tà Năng, xã Đa Quyn; một phần thôn Đăng Srôn, thôn 6 thuộc xã Ninh Gia; thôn K’Long thuộc xã Hiệp An; tổ 04, tổ 06 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

8/10/2021

8:30 - 14:30

Một phần các tổ 25, tổ 26, tổ 28 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

11/10/2021

8:30 - 14:30

Khu vực từ cây xăng Mai Sơn đến đài tưởng niệm Quảng Hiệp; Khu vực từ Trường tiểu học Bắc Hội đến cầu Bắc Hội; Kkhu vực từ ngã ba Bồng Lai đến Trường tiểu học Phú Thạnh; Khu vực công ty Quốc khánh thôn Phú Thạnh

12/10/2021

8:30 - 14:30

Khu vực ngã ba Tân Hiệp; Khu vực đường Lê Thị Pha; Khu vực ngã ba Ninh Gia; Khu vực ngã ba Nông Trường 78 Hiệp Thuận; Kkhu vực Làng thổ cẩm Darahoa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Huoai

10/10/2021

8:30 - 15:30

Một phần thôn 4, thôn 5 xã Mađaguôi. Toàn bộ xã Đạ Oai. TBA chuyên dùng: Công ty TNHH VTech Châu Đức; Công ty TNHH Chăn nuôi Hùng Công Trí; Công ty CP Công nghệ VHG; Công ty CP Đầu Tư Bic; Công ty TNHH Năng lượng Ban Mai Xanh; Công ty TNHH VTech Vũng Tàu; Công ty TNHH Năng lượng Bồ Công Anh; Công ty TNHH Hoàng Gia Đà Lạt; Công ty TNHH Duy Ngọc Đạ Huoai; Công ty TNHH Duy Ngọc Tân Phú; Công ty TNHH XNK Đại Thịnh Phát; Trạm bơm Đạ Goail; Công ty TNHH Nguyễn Trí Công; Công ty TNHH đua ngựa Thiên Mã

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

8/10/2021

8:30 - 9:30

Một phần TDP 1C, 1B, 6A, 6B thị trấn Đạ Tẻh

8/10/2021

9:30 - 10:30

Một phần TDP 1C, 1B, 6A, 6B thị trấn Đạ Tẻh

8/10/2021

10:30 - 11:30

Một phần TDP 2C, 2B, 2A thị trấn Đạ Tẻh

8/10/2021

13:30 - 14:30

Một phần TDP 1B, 1A, 4A, 8B thị trấn Đạ Tẻh

8/10/2021

14:30 - 15:30

Một phần TDP 2A, 5A thị trấn Đạ Tẻh