Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

11/5/2022

8:30 - 14:30

Khu vực từ ngã 3 cửa rừng dọc Quốc lộ 27 đến hết khu vực thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh (bao gồm toàn bộ khu vực xã Bình Thạnh; một phần khu vực thôn Thái Sơn, thôn Đoàn Kết, thôn Bia Rây thuộc xã N’Thol Hạ)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

10/5/2022

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030240111 - 474/105/58 Thiện Phương

11/5/2022

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030280630 - 478/236/7 Lộc An

12/5/2022

8:00 - 11:00

Mã trạm - tên trạm: 030260052 - 476/49/8/16/14 Hà Giang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

11/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tu tra (từ suối thông C đi Rlơm, Ma đanh). Thôn Nghĩa Hội thuộc TT Thạnh Mỹ

12/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Tu tra (từ suối thông C đi Rlơm, Ma đanh). Thôn Nghĩa Hội thuộc TT Thạnh Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lâm Hà

11/5/2022

8:30 - 14:30

Toàn bộ thị trấn Đinh Văn, Đạ Đờn, Phú Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

10/5/2022

8:20 - 9:00

Thôn 3 xã Triệu Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lâm

11/5/2022

8:00 - 14:00

Một phần thôn 5, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm

12/5/2022

8:00 - 14:00

Xã Lộc Bảo, Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm