Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

12/12/2022

8:00 - 15:00

Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, An Bình

13/12/2022

8:00 - 15:00

Prenn, Sacom Tuyền Lâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

12/12/2022

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030240469 - 474/204/31/12 Xóm Bắc; 030240470 - 474/204/31/21 Lộc Châu; 030240468 - 474/204/31/24/1 Cty SXTM Vôi Càng Long; 030240482 - 474/204/31/35 Lộc Châu

13/12/2022

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030200178 - 478/6/85 Lộc Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

13/12/2022

8:00 - 11:30

Một phần tổ dân phố Nghĩa Lập 2 thuộc thị trấn Thạnh Mỹ; Một phần thôn Suối Thông B thuộc xã Đạ Ròn

13/12/2022

13:00 - 16:30

Một phần thôn Suối Thông A thuộc xã Đạ Ròn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

12/12/2022

8:30 - 14:30

Một phần thôn Tân Đà thuộc xã Tân Hội

13/12/2022

8:30 - 14:30

KV từ sân golf Đạ Ròn dọc Quốc lộ 20 đến KV cầu Prenn (gồm toàn bộ xã Hiệp An)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

13/12/2022

9:20 - 10:20

Thôn Yên Hòa, một phần thôn 3, thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức

13/12/2022

10:45 - 14:30

Thôn Sơn Thủy, Hương Thanh, xã Đạ Lây

13/12/2022

14:50 - 16:30

Thôn Hương Thanh, xã Đạ Lây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

12/12/2022

8:00 - 11:30

Toàn bộ TBA của HTX nông nghiệp Phước Cát thuộc TDP 4 TT Phước Cát

12/12/2022

8:00 - 11:30

Toàn bộ TBA của Nhà máy xay xát lúa gạo Nguyễn Văn Thịnh thuộc TDP 4 TT Phước Cát

13/12/2022

8:00 - 11:30

Toàn bộ TBA của Công ty TNHH tơ lụa Việt Hưng thuộc thôn 4 xã Quảng Ngãi

13/12/2022

8:00 - 14:00

Một phần TDP 10 TT Phước Cát