Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương 

12/9/2022

9:00 - 11:00

Một phần thị trấn Thạnh Mỹ; xã Đạ Ròn; thôn Cầu Sắt, Đa Hoa, Kambute, Boockabang thuộc xã Tu Tra

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng 

13/9/2022

8:30 - 14:30

Một phần tổ 16, tổ 17, tổ 18, tổ 32 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

   

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

12/9/2022

0:08 - 14:00

Một phần thôn Ninh Hậu, xã Nam Ninh; Một phần thôn Hòa Thịnh, Liên Phương, Tiến Thắng, Trấn Phú, xã Gia Viễn