Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

12/7/2022

8:00 - 14:00

Phù Đổng Thiên Vương

13/7/2022

8:00 - 14:00

Thi Sách, Hai Bà Trưng, Tô Ngọc Vân

14/7/2022

8:00 - 14:00

Thông Thiên Học

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

13/7/2022

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030220130 - 472/83/12 Trần Quốc Toản; 030280252 - 478/142/25 Lộc An

14/7/2022

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030220711 - 472/298/3 Đambri; 030220642 - 472/290/18/27/3 Lộc Tân; 030220651 - 472/290/18/27/11 Lộc Tân; 030200136 - 480/6/38/26 Cty Incom

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

13/7/2022

7:30 - 17:00

Thị trấn D’ran (trừ tổ dân phố Hòa Bình, thôn Kăn Kin); Thôn Lạc Bình, Lạc Xuân 1, Lạc Xuân 2, một phần thôn Châu Sơn thuộc xã Lạc Xuân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

13/7/2022

8:00 - 14:00

Trạm Hàng Làng 1 vị trí trụ 473/28/68

14/7/2022

8:00 - 14:00

Trạm Tam Bố 4 vị trí trụ 478/284

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

13/7/2022

8:30 - 14:30

Một phần thôn R’Chai 1 thuộc xã Phú Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

12/7/2022

8:00 - 14:00

Một phần thôn 4 xã Quảng Ngãi

13/7/2022

8:00 - 14:00

Một phần xã Gia Viễn; xã Nam Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

12/7/2022

8:30 - 14:30

Một phần thôn Xuân Thượng, xã Đạ Pal

13/7/2022

8:30 - 14:30

Một phần thôn 4, xã Triệu Hải

14/7/2022

8:30 - 14:30

Một phần thôn Hà Tây, xã Quốc Oai

  

Ngày

Giờ

Điện lực Lạc Dương

13/7/2022

8:00 - 15:00

Khu vực TT Lạc Dương tuyến 478 và 480 trạm 110kV Suối Vàng