Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

31/5/2023

8:00 - 14:00

Trần Quang Diệu, Dinh 1, Hố Tôm Bảo Đại, Đống Đa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

31/5/2023

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030240301 - 474/153/118A Lộc Tân; 030240300 - 474/153/126 Lộc Tân; 030280120 - 478/46 Thiện Lập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

2/6/2023

8:00 - 11:30

Một phần TDP Nghĩa Hội thuộc thị trấn Thạnh Mỹ; Một phần thôn Suối Thông C thuộc xã Tu Tra; Một phần thôn Đông Hồ thuộc xã Pró; Một phần thôn Tân Hiên thuộc xã Lạc Xuân

2/6/2023

11:30 - 17:00

Một phần TDP Nghĩa Lập 1, Nghĩa Lập 3 thuộc thị trấn Thạnh Mỹ; Một phần thôn Hamasing thuộc thị trấn D’ran; Một phần thôn Châu Sơn, Lạc Xuân 1 thuộc xã Lạc Xuân

  

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

1/6/2023

8:00 - 14:00

Xã Sơn Điền; Gia Bắc; Bảo Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

31/5/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn Phi Nôm thuộc xã Hiệp Thạnh

1/6/2023

8:30 - 14:30

Một phần tổ 17, tổ 19 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; Một phần thôn Phú Hòa, một phần thôn Phú Tân thuộc xã Phú Hội

2/6/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn Tân Hiệp thuộc xã Liên Hiệp; Một phần thôn Phi Nôm, thôn Phú Thạnh thuộc xã Hiệp Thạnh; Một phần xã Tà Năng gồm các thôn Tà Nhiên, K’long Bông, Charanghao, Chiêu Krơm, Chơ Ré, Tá Sơn, Bờ Lá; Toàn bộ xã Đa Quyn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

31/5/2023

10:00 - 11:30

Một phần thôn Ninh Đại, Ninh Hạ, xã Nam Ninh; Một phần thôn Trấn Phú, Hòa Thịnh, xã Gia Viễn

1/6/2023

0:08 - 11:00

Một phần thôn Phước Trung, xã Phước Cát 2

1/6/2023

13:00 - 14:00

Một phần thôn 3, 4 xã Quảng Ngãi

2/6/2023

8:00 - 14:00

Một phần TDP 12 TT Cát Tiên

  

Ngày

Giờ

Điện lực Lạc Dương

31/5/2023

8:00 - 12:15

Xã Lát, huyện Lạc Dương

1/6/2023

8:00 - 12:00

Xã Đa Nhim; Đa Chais, huyện Lạc Dương