Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

10/1/2023

8:00 - 11:00

Mã trạm - tên trạm: 030200010 - 480/6/17/1 DNTN Đại Bình; 030200020 - 480/6/17/2 DNTN Đại Bình

10/1/2023

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030220295 - 472/123/25A/15 Bùi Thị Xuân

10/1/2023

11:00 - 13:30

Mã trạm - tên trạm: 030260063 - 476/49/8/4/25/3 May Nhà Bè; 030260064 - 476/49/8/4/25/1 Cty CP Năng lượng xanh

11/1/2023

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030280254 - 478/142/21A/8 Lộc An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

10/1/2023

8:00 - 17:30

KV UBND huyện, Công an huyện, Trung tâm y tế huyện, dốc Ngân Hàng, các tổ dân phố Nghĩa Tân, Nghĩa Hội, Mơ Lọn, một phần các tổ dân phố Nghĩa Đức, Nghĩa Thị, Nghĩa Lập 1 thuộc TT Thạnh Mỹ; KV Đà Lạt Tự Nhiên thuộc xã Quảng Lập; Thôn Suối Thông C, Kinh Tế Mới, R’lơm, K’lót, Ma Đanh, Ha Wai, Lạc Trường, một phần các thôn Lạc Thạnh, Lạc Nghiệp thuộc xã Tu Tra; Thôn Hòa Lạc, một phần thôn Lạc nghĩa thuộc xã Ka Đơn; Một phần thôn Tân Lập thuộc xã Lạc Lâm

11/1/2023

8:00 - 13:30

KV xã Ka Đơn; xã Pró; xã Quảng Lập (trừ KV Đà Lạt Tự Nhiên); Một phần thôn Lạc Thạnh, Lạc Nghiệp, xã Tu Tra

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

9/1/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn Phú Trung thuộc xã Phú Hội

10/1/2023

5:30 - 5:45

Tổ 17, 19, 28, 29, 30 thuộc TT Liên Nghĩa; KV KCN xã Phú Hội; KV từ UBND huyện Đức Trọng dọc Quốc lộ 20 đến ngã 3 sân golf Đạ Ròn (gồm toàn bộ xã Hiệp Thạnh; một phần tổ 1, 20, 21, 23 thuộc TT Liên Nghĩa; thôn Trung Hiệp thuộc xã Hiệp An)

10/1/2023

8:30 - 14:30

Thôn Đại Ninh thuộc xã Ninh Gia; một phần thôn Bồng Lai thuộc xã Hiệp Thạnh

10/1/2023

16:00 - 16:15

Tổ 17, 19, 28, 29, 30 thuộc TT Liên Nghĩa; KV KCN xã Phú Hội; KV từ UBND huyện Đức Trọng dọc Quốc lộ 20 đến ngã 3 sân golf Đạ Ròn (gồm toàn bộ xã Hiệp Thạnh; một phần tổ 1, 20, 21, 23 thuộc TT Liên Nghĩa; thôn Trung Hiệp thuộc xã Hiệp An)

11/1/2023

8:30 - 14:30

Một phần tổ 2, 3, 4, 5, 6, 8 thuộc TT Liên Nghĩa; KV từ ngã 3 Cửa Rừng dọc Quốc lộ 27 đến hết KV thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh (gồm toàn bộ xã Bình Thạnh; một phần thôn Đoàn Kết thuộc xã N’Thol Hạ)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lâm Hà

9/1/2023

8:30 - 14:30

Toàn bộ xã Tân Thanh; Hoài Đức

10/1/2023

8:30 - 14:30

Toàn bộ xã Nam Hà; Phi Tô; Gia Lâm; Đông Thanh; Mê Linh; TT Nam Ban

11/1/2023

8:30 - 14:30

Một phần TT Đinh Văn; một phần xã Tân Hà; toàn bộ xã Tân Văn; Phúc Thọ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

10/1/2023

8:00 - 11:30

Một phần TDP 6, 9 TT Phước Cát

11/1/2023

8:00 - 11:30

Một phần thôn 4 xã Đức Phổ