Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

13/11/2022

7:00 - 17:00

Khu vực văn phòng Công ty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tại số 80A Trần Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

14/11/2022

9:00 - 15:00

Một phần thôn 3 xã Đạ Ròn

15/11/2022

8:00 - 17:00

Thôn Ta Ly 1 thuộc xã Ka đô; thôn Diom A, Diom B, Giãn Dân thuộc xã Lạc Xuân. Khu vực UBND huyện, Công an huyện, Dốc Ngân hàng Agribank, một phần TDP Nghĩa Thị

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

14/11/2022

8:30 - 14:30

Một phần các thôn K’Rèn, thôn Định An thuộc xã Hiệp An

15/11/2022

8:30 - 14:30

Một phần các thôn Phú Thạnh, thôn Fi Nôm thuộc xã Hiệp Thạnh; tổ 4, tổ 7, tổ 8, tổ 9, tổ 28 thuộc TT Liên Nghĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lâm Hà

15/11/2022

8:30 - 14:30

Tổ dân phố Văn Tâm, Đồng Tâm thuộc TT Đinh Văn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

14/11/2022

8:00 - 11:00

Một phần TDP 6, 9 TT Phước Cát

15/11/2022

8:00 - 11:00

Một phần TDP 4 Phước Cát

15/11/2022

8:00 - 14:00

Một phần TDP 2 Cát Tiên; thôn 5 xã Đức Phổ

15/11/2022

13:00 - 16:00

Một phần TDP 5 Phước Cát

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đam Rông

15/11/2022

9:00 - 15:00

Thôn Liêng Hung, xã Liêng Srônh