Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

09/01/2022

7:00 - 17:00

Toàn bộ phường Tân Khánh, Khánh Hậu; KP Bình Quân 2 phường 4; Ấp Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn; KP Bình Yên Đông 2, Bình Yên Đông 3, Bình Cư 1, Bình Cư 2, Bình Quân 1 phường 4; KP Xuân Hòa 2 phường 6

10/01/2022

7:30 - 10:00

Đường Nguyễn Văn Bộ, Nguyễn Văn Nhâm thuộc KP Nhơn Hòa 2 phường 5; Ấp Bình Trung, xã Lợi Bình Nhơn

10/01/2022

9:30 - 11:30

TBA TSTL Lê Văn Lưu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

08/01/2022

7:30 - 11:30

Một phần TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

08/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

09/01/2022

8:00 - 12:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

09/01/2022

11:00 - 14:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

09/01/2022

13:00 - 16:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

10/01/2022

8:00 - 12:00

Một phần xã Đức Hòa Đông; Một phần TT Hậu Nghĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

08/01/2022

8:00 - 14:00

Một phần xã Phước Hậu

08/01/2022

10:30 - 11:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc

09/01/2022

7:30 - 15:00

Một phần xã Tân Tập

09/01/2022

7:30 - 16:30

Công ty Sametex

10/01/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Long Thượng

10/01/2022

13:00 - 16:00

Toàn bộ KCD Long Hậu mở rộng

10/01/2022

13:00 - 16:30

Một phần xã Long Thượng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

08/01/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp 1, 3 xã Phước Đông. Cơ sở may gia công Đức Ngọc

08/01/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Trung, ấp Đông, Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông

08/01/2022

9:00 - 11:00

Một phần ấp 1A xã Long Sơn; Một phần ấp 2 xã Long Hòa

08/01/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp Đông, Ông Rèn, xã Long Hựu Đông

08/01/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp Trung, ấp Đông, Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông

08/01/2022

14:00 - 16:00

Một phần ấp 4, 5 xã Phước Vân; Một phần ấp 1A, 1B xã Long Hòa

10/01/2022

9:00 - 11:00

Một phần ấp 2B xã Tân Ân; Một phần ấp 5 xã Phước Tuy

10/01/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp 2 xã Phước Tuy

10/01/2022

15:00 - 16:00

Một phần ấp 2 xã Phước Tuy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

08/01/2022

8:00 - 16:00

Kinh 79 Trái - ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

08/01/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP Tân Bình, thị trấn Tân Trụ

08/01/2022

14:30 - 16:00

Một phần ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh; Một phần ấp Bình Hòa, xã Đức Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

08/01/2022

8:00 - 8:10

Các xã Thuận Nghĩa Hỏa, Thạnh Phú, Thạnh Phước, Thuận Bình

08/01/2022

8:05 - 15:00

Ấp 4 xã Thủy Tây; Ấp Ông Hiếu, Thạnh Trung, Ông Quới, Đá Biên, xã Thạnh Phước

08/01/2022

15:00 - 15:10

Ấp Nước Trong, Voi Đình, xã Thủy Đông; thị trấn Thạnh Hóa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

10/01/2022

8:30 - 9:10

Một phần khu phố Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng

10/01/2022

13:30 - 14:10

Một phần ấp Thái Vĩnh, xã Thái Trị

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

10/01/2022

7:30 - 8:00

Một phần ấp 5 xã Hoà Phú

10/01/2022

7:30 - 11:00

Hộ cắt 3FCO Nhánh rẽ nhà máy nước đá Phước Tân Hưng 

10/01/2022

8:10 - 8:40

Một phần ấp 5 xã Hoà Phú

10/01/2022

8:50 - 9:20

Một phần ấp 6 xã Vĩnh Công

10/01/2022

9:30 - 10:00

Một phần ấp 6 xã Vĩnh Công

10/01/2022

10:10 - 10:40

Một phần ấp 3 Vĩnh Công

10/01/2022

10:50 - 11:20

Một phần ấp 2 xã Phước Tân Hưng

10/01/2022

13:00 - 13:30

Một phần ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long

10/01/2022

13:00 - 16:00

Hộ cắt 3FCO Nhánh rẽ Công ty TNHH XNK Trịnh Quang Gia 

10/01/2022

13:40 - 14:10

Một phần ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long

10/01/2022

14:20 - 14:50

Một phần ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long

10/01/2022

15:00 - 15:30

Một phần ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội