Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

15/01/2022

7:30 - 16:00

Đường Trần Văn Ngà, Lê Văn Cảng, Nguyễn Văn Tịch thuộc ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi

15/01/2022

7:30 - 17:00

Ấp 1, ấp 2, Đạo Thạnh, một phần ấp 3, ấp 4 xã Hướng Thọ Phú

16/01/2022

7:00 - 7:30

Đường Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Bạch Đằng thuộc KP 2 phường 2

16/01/2022

7:00 - 18:00

KP 1, 2, 3, 6 phường 1; KP Bình Đông 1, Bình Đông 2, Bình Đông 3 phường 3

16/01/2022

7:30 - 15:00

Cty Cosmo

16/01/2022

7:30 - 16:00

Đường Phạm Văn Điền thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi

16/01/2022

7:30 - 16:30

Đường Đỗ Trình Thoại, Trần Văn Ngàn ấp 3 xã Hướng Thọ Phú

16/01/2022

12:00 - 18:00

KP 1, 2, 3, 6 phường 1; KP Bình Đông 1, Bình Đông 2, Bình Đông 3 phường 3

16/01/2022

17:00 - 18:00

Đường Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Bạch Đằng thuộc KP 2 phường 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

15/01/2022

7:00 - 7:15

Một phần xã Long Thạnh; Tân Long, huyện Thủ Thừa

15/01/2022

7:30 - 16:30

Một phần TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

15/01/2022

13:00 - 16:30

Một phần xã Bình An, huyện Thủ Thừa

15/01/2022

16:00 - 16:15

Một phần xã Long Thạnh; Tân Long, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

16/01/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

15/01/2022

7:00 - 7:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc; xã Mỹ Lộc

15/01/2022

7:00 - 15:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc; toàn bộ xã Mỹ Lộc; một phần xã Phước Lâm; Thuận Thành; Phước Hậu

15/01/2022

16:00 - 17:00

Một phần thị trấn Cần Giuộc; một phần xã Thuận Thành; Phước Lâm; Phước Hậu; Mỹ Lộc

15/01/2022

16:30 - 17:00

Một phần thị trấn Cần Giuộc

16/01/2022

6:30 - 7:00

Một phần xã Phước Lý; Long Thượng; Phước Hậu; Phước Lâm

16/01/2022

16:00 - 16:30

Một phần xã Phước Lý; Long Thượng; Phước Lâm

16/01/2022

16:00 - 17:00

Một phần xã Phước Hậu

17/01/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Long Phụng

17/01/2022

13:00 - 16:30

Một phần xã Phước Vĩnh Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

15/01/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Tân Lập; Tân Thành, huyện Mộc Hóa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

16/01/2022

6:00 - 17:00

Một phần xã Lương Hòa; một phần xã An Thạnh

16/01/2022

7:30 - 16:00

Một phần KCN Phú An Thạnh

16/01/2022

8:30 - 11:30

Công ty TNHH Ishikawa Kikou Việt Nam

17/01/2022

8:30 - 9:30

Một phần ấp 1 xã Mỹ Yên

17/01/2022

8:30 - 16:00

Một phần ấp 3 xã Mỹ Yên

17/01/2022

10:30 - 11:30

Một phần ấp 2 xã Mỹ Yên

17/01/2022

13:00 - 14:00

Một phần ấp 4 xã Thanh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

15/01/2022

7:00 - 12:00

Một phần ấp 6, 7 xã Tân Ân

15/01/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp Đình, xã Tân Chánh; Một phần khu 5, 6 TT Cần Đước; ấp 7 xã Tân Ân

16/01/2022

6:30 - 7:00

Một phần xã Tân Trạch; Long Hòa; Long Trạch; Long Khê

16/01/2022

7:00 - 18:00

Một phần xã Long Định; Long Cang; Phước Vân; Long Hòa; Long Trạch

16/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 1A xã Tân Trạch

16/01/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Tân Trạch; Long Sơn

16/01/2022

16:00 - 16:30

Một phần xã Tân Trạch; Long Hòa; Long Trạch; Long Khê

17/01/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp 2A, 2B xã Tân Ân

17/01/2022

14:00 - 16:00

Một phần khu 1A TT Cần Đước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

15/01/2022

7:30 - 17:00

Thị trấn Tân Thạnh; xã Kiến Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

16/01/2022

7:30 - 12:00

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Đức Tân

16/01/2022

7:30 - 16:00

Ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh

16/01/2022

13:00 - 16:30

Một phần KP Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

17/01/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp 3 xã Mỹ Thạnh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

15/01/2022

8:00 - 8:10

Xã Thuận Nghĩa Hòa; Thuận Bình; Thạnh Phú; Thạnh Phước

15/01/2022

8:05 - 15:00

Một phần ấp Nhơn Xuyên, ấp Trà Cú, xã Thuận Nghĩa Hòa

15/01/2022

15:00 - 15:10

Xã Thuận Nghĩa Hòa; Thuận Bình; Thạnh Phú; Thạnh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

17/01/2022

8:30 - 9:10

Một phần ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình

17/01/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

16/01/2022

6:00 - 6:15

Xã Vĩnh Châu B; Ấp Gò Gòn, Hưng Tân, Hưng Trung, xã Hưng Thạnh; một phần KP Rọc Chanh, KP Rọc Chanh A, TT Tân Hưng

16/01/2022

18:00 - 18:30

Xã Vĩnh Châu B; Ấp Gò Gòn, Hưng Tân, Hưng Trung, xã Hưng Thạnh; một phần KP Rọc Chanh, KP Rọc Chanh A, TT Tân Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/01/2022

7:30 - 8:00

Hộ cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Ngọc Minh Sang; Hộ cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Minh Thiện

17/01/2022

8:10 - 8:40

Hộ cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Khuê; Hộ cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Văn Mười

17/01/2022

8:50 - 9:20

Hộ cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Dương Tuấn Khanh; Hộ cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Văn Thạnh

17/01/2022

9:30 - 10:00

Hộ cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Trọng Hùng; Hộ cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cơ sở thu mua thanh long Tài Huy

17/01/2022

10:10 - 10:40

Hộ cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Hải; Hộ cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đỗ Hữu Kiệt

17/01/2022

10:50 - 11:20

Hộ cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đỗ Hữu Tâm; Hộ cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Ngọc Mai

17/01/2022

13:00 - 13:30

Hộ cắt FCO, aptomat hạ áp trạm HKD Đặng Thị Tuyết Nga; Hộ cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Hữu Ai

17/01/2022

13:40 - 14:10

Hộ cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trương Công Trực 1; Hộ cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Hữu Kiệt 

17/01/2022

14:20 - 14:50

Hộ cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Tống Văn Thành; Hộ cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Công Khanh

17/01/2022

15:00 - 15:30

Hộ cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Thanh Phong; Hộ cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Bùi Văn Tâm