Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

5/11/2021

8:30 - 15:30

Ấp 1 xã Mỹ Phú

6/11/2021

7:30 - 8:00

KP Thanh Xuân, Nhơn Phú, một phần KP Bình Phú, phường 5; Ấp 1, 2, 4, ấp Đạo Thạnh, một phần ấp 3 xã Hướng Thọ Phú

6/11/2021

7:30 - 17:00

Đường Nguyễn Văn Tiếp, Đặng Văn Truyện, Nguyễn Quang Đại thuộc KP Bình Phú, Phú Nhơn, phường 5

6/11/2021

7:30 - 17:00

Khu vực Tòa án tỉnh tuyến tránh phường 4

6/11/2021

9:00 - 11:30

Dọc QL 1A đoạn từ cầu Tân An đến Trường Cao đẳng nghề thuộc KP Thanh Xuân, phường 5

6/11/2021

16:30 - 17:00

KP Thanh Xuân, Nhơn Phú, một phần KP Bình Phú, phường 5; Ấp 1, 2, 4, ấp Đạo Thạnh, một phần ấp 3 xã Hướng Thọ Phú

7/11/2021

8:00 - 9:00

Khu vực Quốc lộ 62 phường 6 gần tỉnh đội Long An

7/11/2021

8:00 - 16:00

Hẻm 299, hẻm 232 thuộc KP Xuân Hòa 1, phường 6

7/11/2021

15:30 - 16:30

Khu vực Quốc lộ 62 phường 6 gần tỉnh đội Long An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

5/11/2021

7:30 - 11:30

Một phần xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

5/11/2021

13:00 - 16:30

Một phần xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

6/11/2021

6:00 - 18:00

Một phần xã Long Thạnh, Tân Long, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

6/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần xã Hựu Thạnh, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, TT Đức Hòa

7/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

5/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần xã Phước Lâm

5/11/2021

13:00 - 16:00

Một phần xã Long Thượng

7/11/2021

7:00 - 9:30

Một phần xã Phước Lý

7/11/2021

7:30 - 8:00

Một phần xã Long Hậu. Một phần thị trấn Cần Giuộc

7/11/2021

7:30 - 17:30

Một phần xã Long Hậu. Một phần thị trấn Cần Giuộc

7/11/2021

7:30 - 17:30

KCN Tân Kim

7/11/2021

9:00 - 9:30

Một phần xã Phước Lý, Long Thượng

7/11/2021

17:00 - 17:30

Một phần xã Long Hậu. Một phần thị trấn Cần Giuộc

7/11/2021

18:00 - 18:30

Một phần xã Phước Lý, Long Thượng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

3/11/2021

7:30 - 16:30

Một phần ấp 6, xã Tân Lập, huyện Mộc Hoá

6/11/2021

6:00 - 18:00

Toàn bộ thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hoá

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

5/11/2021

8:00 - 10:00

Cơ sở Nhôm Tấn Đạt

5/11/2021

8:00 - 11:00

Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc

5/11/2021

8:30 - 16:00

Một phần ấp 1 xã Phước Vân

5/11/2021

11:30 - 13:30

Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An; Công ty CP Cơ khí Xây dựng Long An

5/11/2021

15:00 - 16:30

Công ty TNHH SX TM DV Vận tải Long Giang

7/11/2021

5:30 - 6:00

Một phần TT Bến Lức, một phần xã Long Hiệp, một phần xã Phước Lợi

7/11/2021

6:00 - 18:00

Một phần TT Bến Lức, một phần xã Mỹ Yên; Xã Long Hiệp, xã Phước Lợi

7/11/2021

7:00 - 18:00

Một phần TT Bến Lức, một phần xã Thanh Phú, Mỹ Yên, Long Hiệp

7/11/2021

17:00 - 18:00

Một phần TT Bến Lức, một phần xã Phước Lợi, một phần khu phố 7 TT Bến Lức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

5/11/2021

9:00 - 11:30

Một phần ấp 6, 7 xã Tân Ân

5/11/2021

14:00 - 16:00

Một phần ấp 6, 7 xã Tân Ân

7/11/2021

5:30 - 6:00

Một phần xã Long Trạch, Long Khê, Phước Vân

7/11/2021

17:00 - 18:00

Một phần xã Long Trạch, Long Khê, Phước Vân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

6/11/2021

6:00 - 18:00

Toàn bộ xã Kiến Bình, Tân Bình, Tân Hòa, Nhơn Hòa, Nhơn Ninh, Tân Ninh, Tân Thành, Tân Lập, Bắc Hòa, Hậu Thạnh Đông, Hậu Thạnh Tây, Nhơn Hòa Lập, thị trấn Tân Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

5/11/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

5/11/2021

13:00 - 16:30

Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

5/11/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp 3, 4 Bình Hòa Hưng

5/11/2021

13:00 - 16:00

Một phần ấp 3 Bình Hòa Hưng

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

4/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần ấp 3, 4 xã Tân Đông

6/11/2021

6:00 - 18:00

Các xã Thuận Bình, Thuận Nghĩa Hòa, Thạnh Phú, Thạnh Phước, Thủy Đông, Tân Tây, Tân Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

6/11/2021

6:00 - 18:00

Toàn bộ huyện Vĩnh Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

4/11/2021

8:30 - 11:00

Ấp Hà Thanh, ấp Hà Long, xã Hưng Hà

6/11/2021

6:00 - 18:00

Xã Vĩnh Đại, Vĩnh Bửu, Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu A, Vĩnh Châu B, Hưng Thạnh, Hưng Điền B, Hưng Điền, thị trấn Tân Hưng, một phần xã Vĩnh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

1/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Trị 1, xã Phú Ngãi Trị