Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

6/11/2022

7:00 - 16:30

Hẻm 47, 76, 78, một phần đường Châu Văn Giác, một phần hẻm 45 Trần Phong Sắc thuộc KP Bình Yên Đông 1, phường 4

7/11/2022

8:00 - 11:30

Một phần KP Nhơn Hậu, phường Tân Khánh; một phần KP Quyết Thắng 1, phường Khánh Hậu

7/11/2022

13:00 - 16:30

Một phần KDC Đồng Tâm, KDC Trần Anh thuộc KP Bình Cư 2, Bình Cư 3, phường 6

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

5/11/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

5/11/2022

13:00 - 14:30

Một phần xã Tân Long, huyện Thủ Thừa

5/11/2022

15:00 - 16:30

Một phần xã Tân Long, huyện Thủ Thừa

6/11/2022

5:30 - 6:00

Một phần xã Long Thạnh; Tân Long, huyện Thủ Thừa

6/11/2022

6:00 - 9:00

Một phần KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

6/11/2022

6:00 - 9:00

Một phần xã Nhị Thành; TT Thủ Thừa; xã Tân Thành; Tân Long; Bình Thạnh; Bình An; Mỹ Thạnh; Mỹ Lạc; Long Thuận; Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

5/11/2022

8:00 - 14:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam; Một phần xã Hòa Khánh Đông

5/11/2022

8:00 - 16:00

Nr Cty Huỳnh Liên Hiệp

6/11/2022

5:30 - 6:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ; Đức Hòa Đông; Hựu Thạnh

6/11/2022

7:00 - 16:00

Một phần xã Hựu Thạnh

6/11/2022

8:00 - 12:00

Nr HKD Trần Thị Bích Liên

6/11/2022

8:00 - 14:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ; Một phần xã Đức Lập Thượng

6/11/2022

8:00 - 15:00

Nr Cty Rio Vina

6/11/2022

16:30 - 17:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ; Đức Hòa Đông; Hựu Thạnh

7/11/2022

8:00 - 16:00

Nr Cty Triệu Úy Chiết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

5/11/2022

7:30 - 9:00

Một phần xã Phước Lý

5/11/2022

7:30 - 11:30

Một phần TT Cần Giuộc

5/11/2022

8:00 - 11:30

HKD Châu Trân Thành

5/11/2022

9:15 - 11:30

Một phần xã Phước Lý

5/11/2022

13:00 - 16:30

Một phần xã Phước Lý. HKD Nguyễn Quang Vinh

6/11/2022

8:00 - 11:00

Nr Cty CP Kizuna 4; Nr Cty CP Kizuna 5

6/11/2022

11:00 - 13:00

Nr Cty CP Kizuna 6; Nr Cty CP Kizuna 7

6/11/2022

13:00 - 15:00

Nr Cty CP Kizuna 8

7/11/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Tân Tập

7/11/2022

13:00 - 16:00

Một phần xã Tân Tập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

5/11/2022

6:00 - 17:00

Toàn bộ thị xã Kiến Tường; huyện Mộc Hóa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

6/11/2022

6:00 - 13:00

Một phần xã Lương Hòa; Tân Hòa; An Thạnh

6/11/2022

6:00 - 15:00

Một phần xã Lương Hòa; Lương Bình

6/11/2022

6:00 - 16:00

Một phần xã Thạnh Hòa; Thạnh Lợi

7/11/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP 10 thị trấn Bến Lức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

5/11/2022

9:00 - 9:45

Một phần ấp 1A xã Tân Trạch

5/11/2022

10:00 - 10:45

Một phần ấp 4, 5 xã Long Hòa

5/11/2022

11:00 - 11:45

Một phần ấp 3, 4, 5 xã Long Hòa

5/11/2022

13:00 - 13:45

Một phần ấp Long Thanh, Phước Vĩnh, xã Long Trạch

5/11/2022

14:00 - 14:45

Một phần ấp Cầu Xây, xã Long Trạch

5/11/2022

15:00 - 15:45

Một phần ấp Cầu Xây, xã Long Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

5/11/2022

6:00 - 18:30

Toàn bộ huyện Tân Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

5/11/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông

5/11/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Đức Tân

5/11/2022

8:30 - 10:30

Một phần ấp 4 xã Tân Bình

5/11/2022

13:00 - 15:00

Một phần ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh

5/11/2022

13:00 - 17:00

Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

7/11/2022

8:00 - 10:00

Vườn Thanh Long Phan Văn Thiệu

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

5/11/2022

6:00 - 18:00

Toàn bộ các xã, thị trấn Thạnh Hóa. Trừ xã Tân Tây; Tân Đông; một phần xã Thủy Đông; Thạnh An

6/11/2022

11:30 - 12:00

Xã Tân Đông; Tân Tây; Thủy Đông; Thạnh An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

5/11/2022

6:00 - 17:00

Một phần huyện Vĩnh Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

5/11/2022

6:00 - 18:00

Xã Vĩnh Đại; Vĩnh Bửu; Vĩnh Lợi; Vĩnh Châu A; Vĩnh Thạnh; Hưng Hà; Hưng Thạnh; Hưng Điền B; Hưng Điền; Thạnh Hưng; thị trấn Tân Hưng

6/11/2022

6:00 - 6:15

Một phần KP Rọc Chanh A, Rọc Chanh, Gò Thuyền A, Gò Thuyền, thị trấn Tân Hưng