Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

15/10/2021

7:00 - 11:30

Đường Bùi Tấn, Trần Công Oanh, Huỳnh Thị Lung thuộc ấp Nhơn Thuận, ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung

15/10/2021

13:00 - 16:30

Đường Nguyễn Văn Nhâm, Nguyễn Văn Bộ thuộc KP Nhơn Hòa 2, phường 5; ấp Bình Trung, xã Nhơn Thạnh Trung

17/10/2021

7:30 - 11:30

Trường Chính trị

17/10/2021

7:30 - 16:30

Đường Cử Luyện, Cao Văn Lầu, Nguyễn Quang Đại thuộc KP Bình Phú, Nhơn Phú, phường 5

17/10/2021

8:30 - 13:00

Đường Nguyễn Quang Đại, Đặng Văn Truyện thuộc KP Bình Phú, phường 5

17/10/2021

13:00 - 14:30

Công ty LaVie

17/10/2021

13:00 - 16:30

Đường Đỗ Trình Thoại, Đặng Ngọc Sương, Trần Văn Ngàn thuộc ấp 3 xã Hướng Thọ Phú

17/10/2021

15:00 - 16:30

Công ty Hanthong VN

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

13/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

14/10/2021

7:30 - 8:30

Công ty cấp thoát nước Long An

14/10/2021

9:00 - 10:00

Công ty cấp thoát nước Long An; HKD Võ Thị Hóa

15/10/2021

7:30 - 16:30

Một phần xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

16/10/2021

7:00 - 17:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

16/10/2021

8:00 - 12:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

16/10/2021

8:00 - 14:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

16/10/2021

11:00 - 13:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

17/10/2021

7:00 - 17:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

17/10/2021

8:00 - 12:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

17/10/2021

8:00 - 15:00

Một phần TT Hậu Nghĩa

17/10/2021

11:00 - 15:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

17/10/2021

13:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

15/10/2021

7:30 - 16:00

Một phần xã Phước Vĩnh Đông

15/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Phước Lý. Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Lotas

15/10/2021

8:00 - 12:00

Một phần xã Tân Tập

15/10/2021

13:00 - 16:30

Một phần xã Phước Lý. Công ty TNHH MTV Choung Hwa Vina

16/10/2021

8:01 - 15:00

Một phần xã Phước lý

17/10/2021

6:00 - 7:00

Một phần TT Cần Giuộc, xã Phước Lại

17/10/2021

6:00 - 18:00

Một phần TT Cần Giuộc, xã Long Hậu, Phước Lại. KCN Long Hậu

17/10/2021

17:00 - 18:00

Một phần TT Cần Giuộc, xã Phước Lại

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

16/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần phường 1, phường 3, xã Bình Hiệp, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường

16/10/2021

8:00 - 9:30

K/h NĐ Thương Mại

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

15/10/2021

8:00 - 10:30

Cty TNHH MTV SX TM Kem Hiển Vinh; Cty đô thị Bến Lức

15/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần khu đô thị Vàm cỏ đông

15/10/2021

8:30 - 11:30

Một phần ấp 7 xã Tân Bửu

15/10/2021

11:30 - 13:00

Cty CP Đồng Tâm Dotalia; Cty TNHH SX TM DV Vận tải Long Giang

15/10/2021

13:00 - 15:30

Một phần ấp 7 xã Tân Bửu

15/10/2021

15:00 - 16:30

Cty CP Cơ khí Xây dựng Long An; Cty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An

16/10/2021

6:55 - 9:00

KCN Phú An Thạnh

16/10/2021

7:30 - 16:00

Một phần ấp 2 xã Tân Bửu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

15/10/2021

10:00 - 11:30

Một phần ấp 4 xã Phước Vân

15/10/2021

13:00 - 14:30

Một phần ấp 4 xã Phước Vân

15/10/2021

15:00 - 16:30

Một phần ấp 3 xã Phước Vân

16/10/2021

6:00 - 7:00

Một phần KCN Thuận Đạo. Một phần xã Long Định, Long Cang, Phước Vân

16/10/2021

6:00 - 18:00

Một phần KCN Long Định-Long Cang. Một phần ấp 3, 4, xã Long Cang. Ấp 3, 4, xã Long Sơn

16/10/2021

17:00 - 18:00

Một phần KCN Thuận Đạo. Một phần xã Long Định, Long Cang, Phước Vân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

14/10/2021

8:00 - 12:00

Ấp 3 xã Tân Thành

15/10/2021

8:00 - 12:00

Kinh Kháng Chiến Phải, ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa

15/10/2021

13:00 - 16:30

Kinh Kháng Chiến Trái, ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa

16/10/2021

7:30 - 17:00

Ấp Bảy Thước, Đá Biên, xã Kiến Bình. KP 2, 3, 6 TT Tân Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

15/10/2021

8:00 - 9:30

DNTN Ngọc Ánh

15/10/2021

10:00 - 11:30

Công ty TNHH TM Lương thực Kim Hưng Hoàng

15/10/2021

13:00 - 14:30

Xay xát Tấn Hưng

15/10/2021

15:00 - 16:30

Nhánh rẽ DNTN Phạm Cường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

14/10/2021

8:00 - 8:40

Trạm bơm Bà Mùi

14/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần KP 1 thị trấn Đông Thành

14/10/2021

9:00 - 9:40

Công ty Lông mi sạch

14/10/2021

10:00 - 10:40

Khu giếng nước di tích

15/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần KP4 thị trấn Đông Thành

16/10/2021

7:00 - 7:30

Một phần ấp 1 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ

16/10/2021

7:30 - 16:00

Một phần ấp Chánh xã Bình Hòa Bắc. Ấp 2, 3 xã Bình Hòa Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

15/10/2021

8:00 - 11:30

DNTN Lê Thị Liêm

15/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp 2 xã Tân Hiệp

15/10/2021

13:00 - 16:30

Công ty TNHH Thành Phát

16/10/2021

8:00 - 15:00

Một phần khu phố 3 thị trấn Thạnh Hóa

16/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp 2 xã Tân Hiệp

16/10/2021

10:00 - 12:30

Một phần khu phố 3 thị trấn Thạnh Hóa

16/10/2021

13:00 - 13:45

Một phần khu phố 2, 3 thị trấn Thạnh Hóa

16/10/2021

14:00 - 14:45

Một phần khu phố 2 thị trấn Thạnh Hóa

16/10/2021

15:30 - 16:30

Một phần ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

12/10/2021

8:30 - 11:00

Trạm T253/1 Quách Thị Thanh Minh

12/10/2021

13:30 - 16:00

Trạm T46/1 BĐ Vĩnh Thuận

14/10/2021

8:30 - 9:30

Trạm T15/1 Nguyễn Thế Đường

14/10/2021

10:00 - 11:00

Trạm T1/1 XX Hồng Khanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

13/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp 1 xã Bình Quới, ấp 5 xã Hoà Phú

16/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp 1 xã Phước Tân Hưng

16/10/2021

9:00 - 11:30

Hộ Nguyễn Hữu Chấn

16/10/2021

13:00 - 16:30

Một phần ấp 4 xã Bình Quới