Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

17/5/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 2 xã Mỹ An

18/5/2022

7:30 - 16:30

Đường Trần Văn Ngà, Nguyễn Văn Tịch, Lê Văn Cảng thuộc ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi. Đường Phạm Văn Điền thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ 

18/5/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp 4, xã Mỹ Quý Tây

18/5/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp 4, xã Mỹ Thạnh Bắc

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

18/5/2022

8:00 - 10:00

Một phần xã Long Hậu

18/5/2022

13:30 - 15:30

Một phần xã Long Thượng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

16/5/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp 1, xã Thạnh Trị, TX Kiến Tường

16/5/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Tân, TX Kiến Tường

17/5/2022

8:00 - 11:30

Một phần KP 10, phường 2, TX Kiến Tường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

17/5/2022

11:00 - 13:00

Công ty TNHH SX TM VTS

17/5/2022

15:00 - 16:30

Công ty TNHH TM Xương Tường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

17/5/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp 4 xã Phước Đông

17/5/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp 6, 7 xã Phước Đông

17/5/2022

14:00 - 16:00

Một phần khu 1C, TT Cần Đước; ấp Nhà Thờ, Xóm Chùa, xã Tân Lân

18/5/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ

18/5/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp Đồng Tâm, Phước Vĩnh, xã Long Trạch

18/5/2022

14:00 - 16:00

Một phần ấp 2, 3, xã Long Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

17/5/2022

8:00 - 16:30

Trạm Kinh Hai Hạt Trái 2, ấp Đông Nam, xã Tân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

17/5/2022

7:30 - 8:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Tịnh

17/5/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Tây, xã Tân Bình

17/5/2022

8:15 - 8:45

Một phần ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh

17/5/2022

9:00 - 9:30

Một phần ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh

17/5/2022

9:45 - 10:15

Một phần ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh

17/5/2022

13:00 - 13:30

Một phần ấp Bình Đức, xã Bình Lãng

17/5/2022

13:45 - 14:15

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Lãng

17/5/2022

14:30 - 15:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Lãng

17/5/2022

15:15 - 15:45

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Lãng

17/5/2022

16:00 - 16:30

Một phần ấp Thanh Phong, xã Bình Lãng

18/5/2022

7:30 - 8:00

Một phần ấp 1, xã Lạc Tấn

18/5/2022

8:15 - 8:45

Một phần ấp 1, xã Lạc Tấn

18/5/2022

9:00 - 9:30

Một phần ấp 1, xã Quê Mỹ Thạnh

18/5/2022

9:45 - 10:15

Một phần ấp 1, xã Quê Mỹ Thạnh

18/5/2022

10:30 - 11:00

Một phần ấp 5, xã Lạc Tấn

18/5/2022

13:00 - 13:30

Một phần ấp 5, xã Lạc Tấn

18/5/2022

13:45 - 14:15

Một phần ấp 5, xã Lạc Tấn

18/5/2022

14:30 - 15:00

Một phần ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung

18/5/2022

15:15 - 15:45

Một phần ấp 5, xã Lạc Tấn