Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

15/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi

16/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần xã An Vĩnh Ngãi

19/9/2021

7:30 - 15:00

KP Bình Cư 1, Bình 2, Bình Cư 3 phường 6; Đường Đỗ Trình Thoại, Đặng Ngọc Sương, Trần Văn Ngàn, ấp 3 xã Hướng Thọ Phú

19/9/2021

10:00 - 14:00

Trung tâm Hành chánh công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

14/9/2021

7:00 - 16:30

Một phần TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

15/9/2021

7:30 - 11:30

Công ty TNHH Xay xát Thuận Hưng

15/9/2021

7:30 - 16:30

Một phần xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa

15/9/2021

13:00 - 16:00

Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành

16/9/2021

7:30 - 16:00

Một phần xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa

17/9/2021

7:30 - 11:30

Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

18/9/2021

7:30 - 16:30

Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

17/9/2021

8:00 - 8:45

Một phần TT Đức Hòa

17/9/2021

9:00 - 9:45

Một phần xã Đức Hòa Hạ

17/9/2021

14:00 - 14:45

Một phần xã Hựu Thạnh

17/9/2021

15:00 - 15:45

Một phần xã Hựu Thạnh

18/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Mỹ

18/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần xã Tân Mỹ

19/9/2021

7:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

19/9/2021

13:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa Thượng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

15/9/2021

8:00 - 14:00

Toàn bộ KTĐC Tân Phước

16/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Phước Vĩnh Tây

16/9/2021

13:00 - 14:30

Một phần xã Phước Vĩnh Tây

16/9/2021

15:00 - 16:30

Một phần xã Phước Vĩnh Tây

17/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần xã Phước Lại

18/9/2021

8:00 - 9:00

Nr Cty CP Mỹ Lộc

18/9/2021

9:00 - 10:00

Nr Cty Lộc Tiền

18/9/2021

11:00 - 12:00

Nr CS Đạt Cường

18/9/2021

13:00 - 14:00

Nr NM xay lúa Nguyễn Hữu Hoàng

18/9/2021

14:00 - 15:00

Nr CS Nguyễn Thanh Phượng

18/9/2021

15:00 - 16:00

Nr CS Cơ khí 901

18/9/2021

16:00 - 16:30

Nr CS Rau sạch Minh Triều

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

14/9/2021

7:30 - 12:00

Một phần ấp 1 xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường

18/9/2021

7:30 - 16:00

Một phần KP 2 thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hoá

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

14/9/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp 1 xã Phước Tuy

14/9/2021

14:00 - 16:00

Một phần ấp Hoà Quới, xã Tân Chánh

15/9/2021

14:00 - 16:00

Một phần ấp Đông Nhất, xã Tân Chánh

17/9/2021

8:00 - 10:00

Một phần ấp 3, 4A, 5, 6 xã Tân Trạch

17/9/2021

10:00 - 16:00

Một phần ấp 3, 4A, 5, 6 xã Tân Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

14/9/2021

8:00 - 11:30

Trạm Cấp nước Cái Tôm, ấp Cái Tôm, xã Kiến Bình

14/9/2021

13:00 - 16:30

Trạm Nhà tập thể trại giam K1, ấp Đông Nam, xã Tân Hòa

15/9/2021

8:00 - 11:30

Trạm Kinh đường cắt 1, ấp Tân Chánh B, xã Nhơn Ninh

15/9/2021

13:00 - 16:30

Trạm Kinh đường cắt 2, ấp Tân Chánh B, xã Nhơn Ninh

18/9/2021

8:00 - 16:30

Ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh Đông. Ấp Thanh An, Nguyễn Khỏe, Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh Tây

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

18/9/2021

8:00 - 11:00

Ấp 2 xã Tân Phước Tây

18/9/2021

13:00 - 16:00

Ấp 3 xã Tân Phước Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

15/9/2021

9:00 - 11:00

Một phần KP 4 thị trấn Đông Thành

15/9/2021

14:00 - 16:00

Một phần ấp 1 xã Mỹ Thạnh Bắc

16/9/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp 3 xã Bình Hoa Nam

16/9/2021

13:00 - 14:00

Một phần CDC Thanh Hải 3, xã Bình Hoa Nam

16/9/2021

14:30 - 16:00

Một phần CDC Thanh Hải 3, xã Bình Hoa Nam

17/9/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp 3, 4 xã Bình Hòa Hưng

17/9/2021

13:00 - 15:00

Một phần ấp 3 xã Bình Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

14/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Ông Hiếu, xã Thạnh Phú

14/9/2021

13:00 - 16:30

Một phần ấp Ông Hiếu, xã Thạnh Phú

15/9/2021

8:00 - 9:00

Một phần ấp Ông Hiếu, xã Thạnh Phú

15/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Bà Luông, xã Thuận Nghĩa Hòa

15/9/2021

13:00 - 14:00

Một phần ấp Cả Cỏ, xã Thạnh Phú

15/9/2021

15:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Lấp, xã Thạnh Phú

16/9/2021

8:00 - 14:00

Ấp Đông Hòa, xã Thủy Đông. Ấp 5 xã Tân Tây

18/9/2021

8:00 - 15:00

Ấp 2, 3, 4 xã Tân Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

14/9/2021

8:30 - 11:00

Một phần ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình

14/9/2021

13:30 - 15:00

Một phần KP Chiến Thắng, thị trấn Vĩnh Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

16/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Hưng Trung, ấp Hưng Tân, xã Hưng Thạnh

18/9/2021

7:40 - 11:30

Một phần khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng

18/9/2021

8:00 - 16:30

Trạm bơm điện T20/23 TB Kênh 1000, xã Hưng Hà

18/9/2021

13:10 - 16:30

Một phần khu phố Rọc Chanh, thị trấn Tân Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

15/9/2021

7:00 - 7:30

Hộ trạm ấp trứng gia cầm Huỳnh Ngọc Quí

15/9/2021

7:40 - 8:20

Hộ Cắt FCO trạm TSTL Huỳnh Văn Sơn 1

15/9/2021

8:40 - 9:10

Hộ Cắt FCO trạm TSTL Trịnh Thị Dũng

15/9/2021

9:40 - 10:00

Hộ Hội thánh Tin Lành VN (Miền Nam) - Chi hội Hiệp Thạnh

15/9/2021

10:20 - 11:00

Hộ Cắt FCO trạm TSTL Chùa Linh Phước

15/9/2021

11:20 - 12:00

Hộ Cắt FCO trạm TSTL Nguyễn Hữu Quyền

15/9/2021

13:00 - 13:30

Hộ Cắt FCO trạm TSTL Trương Thị Bích Nga 1

15/9/2021

13:40 - 14:20

Hộ Cắt FCO trạm TSTL Lê Tấn Vũ

15/9/2021

14:40 - 15:10

Hộ Cắt FCO trạm TSTL Truong Van Sang

16/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp 1 xã Hiệp Thạnh

16/9/2021

13:00 - 16:30

Một phần ấp Chơ Ông Bái, xã An Lục Long

17/9/2021

7:00 - 7:30

Hộ Cắt FCO trạm TSTL Lê Văn Hưng

17/9/2021

7:40 - 8:20

Hộ Cắt FCO trạm TSTL Phạm Thanh Xuân

17/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp 1 xã Hoà Phú

17/9/2021

8:40 - 9:10

Hộ Cắt FCO trạm TSTL Lưu Thị Khuyến

17/9/2021

9:30 - 10:00

Hộ Cắt FCO trạm TSTL Nguyễn Thị Kim Yến

17/9/2021

10:20 - 11:00

Hộ Cắt FCO trạm TSTL Huỳnh Văn Hiệp

17/9/2021

13:00 - 16:30

Một phần ấp 4 xã Hoà Phú

18/9/2021

7:30 - 7:50

Một phần xã Phước Tân Hưng, Phú Ngãi Trị

18/9/2021

7:30 - 16:00

Một phần ấp Hội Xuân - TT. Tầm Vu

18/9/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Phước Tân Hưng,Thanh Phú Long, Thanh Vĩnh Đông, Phú Ngãi Trị

18/9/2021

16:30 - 17:00

Một phần xã Phước Tân Hưng, Phú Ngãi Trị