Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

17/9/2022

7:00 - 12:00

Cty CP bê tông Quang Phục

17/9/2022

7:30 - 11:00

Cty BB nhựa Khởi Hưng

17/9/2022

8:00 - 14:00

HKD Giang Dũng

17/9/2022

8:00 - 16:00

Cty Sapporo VN

17/9/2022

13:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

18/9/2022

7:30 - 11:00

Cty CP Nafoods Miền Nam; Cty Liễn Quán

18/9/2022

8:00 - 16:00

Cty Hùng Phát; Cty Hòa Long; Cty sinh học Phương Nam; Cty Kim Đông Phương

18/9/2022

11:20 - 13:00

Cty cơ khí công nghiệp Đại Vĩnh Tiến

18/9/2022

13:00 - 16:00

Cty Liễn Quán; HKD Bùi Quang Vinh

19/9/2022

7:30 - 11:00

Cty Kim Cương; CS Lê Giang; CS nhựa Phương Linh

19/9/2022

13:00 - 16:00

Cty DT; Cty Anh Tuấn; CN Cty Hùng Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

17/9/2022

7:30 - 16:30

Nr Công ty Huỳnh Phú Lâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

18/9/2022

8:00 - 15:00

Một phần KCN Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức

18/9/2022

8:00 - 16:30

Công ty TNHH bê tông Tiền Phong, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức