Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

20/7/2022

13:00 - 16:30

Ấp 2 xã Mỹ Phú. TSTL Xuân Hòa 5

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

20/7/2022

7:30 - 16:30

Một phần TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

18/7/2022

8:00 - 11:00

Cty CP bao bì AB, CS Trần Chí

18/7/2022

11:00 - 12:30

Cty Ngọc Tân Kiên

18/7/2022

13:00 - 16:00

Cty Tuấn Võ, Cty bánh kẹo Cao Lợi Hưng

19/7/2022

8:00 - 11:00

Cty Chanco, Cty Việt Hảo

19/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Đức Lập Hạ. Cty Lâm Hoàng Nam

19/7/2022

11:00 - 12:30

DNTN Chấn Thành

19/7/2022

13:00 - 16:00

Cty An Việt S&P

20/7/2022

8:00 - 11:00

Cty TNHH KangSanEntec, Cty Điền Dương

20/7/2022

11:00 - 12:30

Cty TNHH Tango Candy CN Long An

20/7/2022

13:00 - 16:00

CN Cty CP hóa chất nông nghiệp Hòa Bình, Xưởng GC SX Nhựt Dương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

18/7/2022

7:30 - 11:30

Cty thiết bị và cầu trục AVC

18/7/2022

13:00 - 16:30

Cty Quanon

19/7/2022

7:30 - 11:30

Cty Sao Mai Phương Nam

19/7/2022

13:00 - 16:30

Cty TNHH nhà xưởng DV Tân Kim Ossif

20/7/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Phước Lại

20/7/2022

8:30 - 11:30

HKD Lin A Cẩu

20/7/2022

13:00 - 16:00

Một phần xã Tân Tập

20/7/2022

13:00 - 16:30

DNTN Quốc Bảo

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

18/7/2022

7:30 - 13:00

KDC 135, TT Bến Lức

18/7/2022

8:30 - 11:30

Một phần ấp 4, xã Lương Bình

18/7/2022

13:00 - 15:00

Một phần ấp 7, xã Lương Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

19/7/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp 4, 5 xã Long Hòa

19/7/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp 1, 2 xã Long Khê

19/7/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp 4, 5 xã Phước Vân

19/7/2022

15:00 - 16:30

Một phần ấp 1A, 2, 5 xã Long Sơn

20/7/2022

8:00 - 11:00

Một phần khu 3, 4, TT Cần Đước

20/7/2022

14:00 - 16:00

Một phần khu 2, 3, 4, TT Cần Đước

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

20/7/2022

7:30 - 9:00

Một phần ấp 2 xã Mỹ Thạnh Đông

20/7/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp 4 xã Bình Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

19/7/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Trà Cú, xã Thuận Nghĩa Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

20/7/2022

9:00 - 16:00

Một phần ấp 1 xã Vĩnh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

20/7/2022

8:00 - 11:00

Trạm bơm Tổ hợp tác trạm bơm KT9, xã Hưng Điền B