Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

17/1/2023

8:00 - 16:30

Cty Đồng Tâm 1 phường 6

17/1/2023

8:00 - 17:00

Đường Lê Văn Khuyên thuộc KP Nhơn Hòa 1, phường 5

18/1/2023

8:00 - 12:00

KP Quyết Thắng, phường Khánh Hậu, TP Tân An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

17/1/2023

7:30 - 12:00

Một phần xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

17/1/2023

8:00 - 10:00

Trạm ra đa

17/1/2023

8:00 - 11:00

Nr Cty Sinh Hùng; Nr Cty thủy tinh Thái Tô

17/1/2023

8:00 - 15:00

Một phần xã Hòa Khánh Nam

17/1/2023

10:00 - 11:30

Nr HKD Tiêu Đức Hưng

17/1/2023

13:00 - 14:30

Nr Cty Saigon Deer

17/1/2023

13:00 - 16:00

Nr Cty Tấn Hưng; Nr CN Cty Nam Thuận Phát

17/1/2023

14:30 - 16:00

Nr Cty hóa dầu Việt Á

18/1/2023

8:00 - 9:30

Nr Cty An Bình Phát

18/1/2023

8:00 - 11:00

Nr CS nhựa Tâm Nguyên; Nr CS Kim Huê

18/1/2023

10:00 - 11:30

Nr Y học cổ truyền

18/1/2023

13:00 - 14:30

Nr Cty Bảo Minh Châu

18/1/2023

13:00 - 16:00

Nr Cty AA; Nr Cty TNHH Hồng Lĩnh SG

18/1/2023

14:40 - 16:00

Nr Ngô Hoàng Dũng

19/1/2023

8:00 - 10:00

Nr Cty MTV nông sản MB

19/1/2023

8:00 - 11:00

Nr Cty Khánh Quỳnh; Nr Công ty TNHH DVTM Bảo Ngân

19/1/2023

13:00 - 14:30

Nr CN Cty TNHH thép Vĩnh Bình

19/1/2023

13:00 - 16:00

Nr Cty TNHH SX TM thép Tân Tân Lập; Nr Cty CP TP Econuti

19/1/2023

14:30 - 16:00

Nr HKD Giang Vĩ Chí

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

17/1/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Phước Lâm

18/1/2023

7:30 - 11:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc

18/1/2023

8:00 - 8:45

Cty TNHH MTV Lương Vĩnh Phát

18/1/2023

9:00 - 9:45

Cty TNHH MTV Lương Vĩnh Phát

18/1/2023

10:00 - 10:40

Nr Cty CP cảng Long An

18/1/2023

10:50 - 11:30

Cty CP cảng Long An

18/1/2023

13:00 - 13:45

Cty TNHH MTV Tex Việt Nam

18/1/2023

13:00 - 16:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc

18/1/2023

14:00 - 14:45

Cty Thiện Chí

18/1/2023

14:50 - 15:40

Nr Cty TNHH chế biến XNK Hồng Lâm

18/1/2023

15:50 - 16:30

Cty TNHH sơn Chemwood

19/1/2023

7:00 - 11:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc

19/1/2023

13:00 - 16:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

17/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp 2 xã Mỹ Yên

18/1/2023

8:00 - 10:30

DNTN Dương Văn Nghĩa

18/1/2023

11:30 - 13:00

Công ty CP thép Cẩm Nguyên

18/1/2023

14:30 - 16:30

DNTN Nhật Nguyệt

19/1/2023

8:00 - 10:30

Cơ sở sản xuất nước đá tinh khiết Thanh Thủy

19/1/2023

11:30 - 13:00

Công ty TNHH Sam Ran

19/1/2023

14:30 - 16:30

Công ty TNHH Liên Hiệp Phát LA

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

17/1/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp 1, 5 xã Phước Đông

17/1/2023

10:00 - 11:30

Một phần ấp 2, 5 xã Phước Đông

17/1/2023

14:00 - 16:00

Một phần ấp Chợ, xã Long Hựu Đông; ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây

18/1/2023

8:00 - 9:00

Hộ nuôi tôm Huỳnh Thị Mánh

18/1/2023

9:30 - 10:30

Hộ nuôi tôm Nguyễn Ngọc Phong 2

18/1/2023

11:00 - 12:00

Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Dũng

18/1/2023

14:00 - 15:00

CS Huỳnh Văn Tâm

18/1/2023

15:30 - 16:30

HKD Phạm Thanh Hùng

19/1/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp 4 xã Phước Vân

19/1/2023

9:30 - 10:30

Một phần ấp 2 xã Phước Vân

19/1/2023

11:00 - 12:00

Một phần ấp 1 xã Long Cang

19/1/2023

13:00 - 14:00

Một phần ấp 1, 3 xã Long Định

19/1/2023

14:30 - 15:30

Một phần ấp 2 xã Long Định

19/1/2023

16:00 - 17:00

Một phần ấp 2 xã Long Định

19/1/2023

17:30 - 18:00

Một phần KCN Thuận Đạo mở rộng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

18/1/2023

8:00 - 11:00

Một phần đường Huỳnh Việt Thanh, TT Vĩnh Hưng

18/1/2023

13:00 - 16:00

Một phần KP Rạch Bùi, TT Vĩnh Hưng