Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

19/11/2021

8:30 - 15:00

Đường Nguyễn Thông, Đinh Viết Cừu thuộc ấp 2, 3 xã Bình Tâm

19/11/2021

8:30 - 15:00

CSCN Hồng Diễm

21/11/2021

7:00 - 7:30

Toàn bộ xã Lợi Bình Nhơn, xã Mỹ An, Mỹ Phú; Một phần KP Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2, phường 6

21/11/2021

7:00 - 18:00

Toàn bộ xã Lợi Bình Nhơn, xã Mỹ An, Mỹ Phú; Một phần KP Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2, phường 6

21/11/2021

7:30 - 13:00

Đường Đỗ Trình Thoại, Đặng Ngọc Sương, Trần Văn Ngàn thuộc ấp 3 xã Hướng Thọ Phú

21/11/2021

17:00 - 18:00

Toàn bộ xã Lợi Bình Nhơn, xã Mỹ An, Mỹ Phú; Một phần KP Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2, phường 6

 

Ngày

Giờ

Điện lực  Thủ Thừa

20/11/2021

6:00 - 6:15

Một phần TT Thủ Thừa; xã Bình An, Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, Long Thuận, Long Thạnh, Bình Thạnh, Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

20/11/2021

6:00 - 6:30

Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

20/11/2021

6:00 - 17:00

Một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

20/11/2021

16:45 - 17:15

Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

20/11/2021

17:00 - 17:15

Một phần TT Thủ Thừa; xã Bình An, Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, Long Thuận, Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

19/11/2021

7:00 - 18:00

Một phần xã Hựu Thạnh, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, TT Đức Hòa

20/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa Đông, Đức Hòa Thượng

20/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

20/11/2021

8:00 - 17:00

Một phần TT Hậu Nghĩa

20/11/2021

13:00 - 17:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa Đông, Đức Hòa Thượng

21/11/2021

7:00 - 18:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

19/11/2021

7:30 - 16:30

Một phần xã Mỹ Lộc

19/11/2021

8:00 - 10:00

Một phần xã Long Phụng

19/11/2021

10:00 - 11:30

Một phần xã Đông Thạnh

19/11/2021

13:00 - 14:45

Một phần xã Phước Vĩnh Tây

19/11/2021

15:00 - 16:00

Một phần xã Long Hậu

20/11/2021

7:30 - 15:00

Một phần xã Phước Hậu

21/11/2021

6:30 - 7:00

Một phần xã Long Hậu, Phước Lại. KCN Tân Kim

21/11/2021

6:30 - 16:30

Một phần xã Long Hậu

21/11/2021

7:00 - 17:30

Một phần xã Phước Lý

21/11/2021

7:30 - 16:30

KNX KCN Long Hậu. Công ty TNHH MTV Bách Tùng Long An

21/11/2021

16:00 - 16:30

Một phần xã Long Hậu, Phước Lại. KCN Tân Kim

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

17/11/2021

7:30 - 8:30

Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung, Huyện Mộc Hóa

17/11/2021

9:30 - 10:30

Một phần ấp Mây Rắc, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa

17/11/2021

13:00 - 13:30

Một phần khu phố 10, phường 2, TX Kiến Tường

17/11/2021

14:00 - 14:30

Một phần ấp Bào Vuông, xã Thạnh Hưng, TX Kiến Tường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

19/11/2021

8:30 - 11:30

Một phần ấp 4 xã Tân Hòa

19/11/2021

8:30 - 15:00

Một phần ấp 6, 7 xã Tân Bửu

19/11/2021

13:00 - 16:00

Một phần ấp 6 xã Lương Hòa

20/11/2021

7:00 - 16:00

Một phần ấp 2, 3 xã Thạnh Đức

20/11/2021

7:30 - 16:30

Một phần ấp 3 xã Phước Lợi

20/11/2021

9:00 - 11:00

Một phần xã Phước Lợi

21/11/2021

6:00 - 6:30

Một phần xã Mỹ Yên

21/11/2021

7:00 - 18:00

Một phần xã Long Hiệp, Mỹ Yên. Một phần KCN Phúc Long

21/11/2021

7:30 - 12:30

Một phần KCN Phú An Thạnh

21/11/2021

8:00 - 11:00

Cty Lâm Hồng Sanh, Cty Như Hải Lê

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

19/11/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp 4A xã Tân Trạch

19/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp 4A xã Tân Trạch

19/11/2021

13:00 - 16:00

Một phần ấp 4B xã Tân Trạch

21/11/2021

6:00 - 7:00

Một phần xã Long Sơn, Phước Vân, Long Khê, Long Hòa, Long Trạch

21/11/2021

6:00 - 18:00

Một phần ấp 1, 2, 4 xã Long Định; ấp 1, 2 xã Long Cang; ấp 2, 4 xã Phước Vân

21/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần ấp 1 xã Long Định

21/11/2021

13:00 - 15:00

Một phần ấp Đồng Tâm, Phước Vĩnh, xã Long Trạch

21/11/2021

17:00 - 18:00

Một phần xã Long Sơn, Phước Vân, Long Khê, Long Hòa, Long Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

20/11/2021

8:00 - 11:30

Một phần khu phố Tân Bình, thị trấn Tân Trụ

20/11/2021

13:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh

20/11/2021

14:30 - 15:00

Cơ sở ấp vịt Ba Tặc

20/11/2021

15:30 - 16:00

Huỳnh Thị Trang 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

19/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp 1 xã Bình Hòa Nam

20/11/2021

8:00 - 9:30

Một phần ấp 1 xã Mỹ Quý Tây; Toàn xã Mỹ Quý Đông

20/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp 1, một phần ấp 4 xã Mỹ Thạnh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

19/11/2021

8:00 - 8:30

Lâm viên Thanh Niên

19/11/2021

9:00 - 9:30

HKD Ngô Tùng Huy

19/11/2021

10:00 - 10:30

TT Trung Nam

19/11/2021

11:00 - 11:30

NH TMCP Sài Gòn Thương Tín

19/11/2021

13:00 - 13:30

Cty Quế Lâm

19/11/2021

14:30 - 15:30

Cty XNK Tổng hợp LA

20/11/2021

7:30 - 16:00

Một phần khu phố 3 thị trấn Thạnh Hóa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

19/11/2021

8:30 - 9:30

Một phần ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng

19/11/2021

10:00 - 11:30

Trạm T266/1 Công viên kênh 28

19/11/2021

13:30 - 14:40

Trạm T1 CK Tấn Chương

19/11/2021

15:00 - 16:00

Trạm T1 CK Tấn Chương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

19/11/2021

7:30 - 8:00

Một phần ấp Long Trường, xã Long Trì

19/11/2021

8:10 - 8:40

Một phần ấp Long Trường, xã Long Trì

19/11/2021

9:30 - 10:00

Một phần ấp Long Hưng, xã Long Trì

19/11/2021

10:10 - 10:40

Một phần ấp Long Thạnh, xã Long Trì

19/11/2021

10:50 - 11:20

Một phần ấp Long Thạnh, xã Long Trì

19/11/2021

13:00 - 13:30

Một phần ấp Long Thuận, xã Long Trì

19/11/2021

13:40 - 14:10

Một phần ấp Long Thuận, xã Long Trì

19/11/2021

14:20 - 14:50

Một phần ấp Long Thuận, xã Long Trì

19/11/2021

15:00 - 15:30

Một phần ấp Long Trường, xã Long Trì