Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

19/11/2022

7:00 - 8:30

Bảo vệ sức khỏe

19/11/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Nhơn Thạnh Trung, TP Tân An

19/11/2022

13:00 - 14:30

Ngân hàng phát triển ĐBSCL

19/11/2022

14:00 - 15:00

Bảo việt nhân thọ

19/11/2022

15:00 - 16:00

Ngân hàng đầu tư & phát triển

20/11/2022

6:00 - 6:30

Phường 4; phường Tân Khánh; phường Khánh Hậu

20/11/2022

6:00 - 18:00

Phường Khánh Hậu; xã Lợi Bình Nhơn; Mỹ An; Mỹ Phú; KP Bình Yên Đông 2, Bình Yên Đông 3, Bình Cư 1, Bình Cư 2, Bình Quân 1, Bình Quân 2, Bình Quân 3, phường 4; KP 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phường 2; KP Bình Cư 1, Bình Cư 2, Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2, phường 6; KP Thủ Tửu 1, Thủ Tửu 2, Nhơn Hậu, Nhơn Cầu, phường Tân Khánh

20/11/2022

6:00 - 18:00

Một phần Quốc lộ 1, phường 2, TP Tân An

20/11/2022

7:00 - 12:00

KP Bình Phú, Nhơn Phú, Thanh Xuân, phường 5; Ấp 1, 2, 4, Đạo Thạnh, xã Hướng Thọ Phú; một phần KP 3 phường 2

20/11/2022

9:00 - 12:00

Một phần KP 3 phường 2

20/11/2022

16:00 - 18:00

KP Nhơn Cầu, Nhơn Hậu, Thủ Tửu, phường Tân Khánh; KP Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2, phường Khánh Hậu

20/11/2022

16:30 - 18:00

Phường 4; phường Tân Khánh; phường Khánh Hậu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

20/11/2022

8:00 - 11:30

Công ty TNHH lương thực Thịnh Phước

20/11/2022

13:00 - 14:30

Công ty CP ĐT hạ tầng nước DNP Long An

20/11/2022

15:00 - 16:30

DNTN Công Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

19/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Hòa Khánh Nam

19/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Đông; một phần xã Hiệp Hòa

20/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam; một phần xã Mỹ Hạnh Bắc; một phần xã Đức Hòa Đông

20/11/2022

8:00 - 15:00

Nr Cty Sinh Hùng; Nr Cty Glorytex Vina

21/11/2022

8:00 - 8:40

Nr Cty TNHH SXTMDV Liên Huy Hoàng; Nr Cty nhôm Phú Thành

21/11/2022

8:00 - 9:30

Nr Cty BOT ĐT 830

21/11/2022

8:00 - 11:00

Nr Cty Vạn Phú Bình

21/11/2022

9:00 - 9:40

Nr Cty CP sợi An Việt; Nr Cty Kim Long Á Châu LA; 

21/11/2022

9:30 - 11:30

Nr HKD sân bóng Hòa Khánh

21/11/2022

10:00 - 10:40

Nr Cty Thuận Lợi

21/11/2022

11:00 - 11:40

Nr CN Cty Anh Việt Úc; Nr Cty nhựa Nguyên Hiệp Long An

21/11/2022

13:00 - 13:40

Nr Cty TNHH SX TM DV Cường Vinh; Nr Cty Yun Roller Making

21/11/2022

13:00 - 15:00

Nr HKD Lê Thị Ngọc Bích

21/11/2022

13:00 - 16:00

Nr Cty TNHH Ngô Kim Định

21/11/2022

14:00 - 14:40

Nr Cty Kiến Hiệp Thành

21/11/2022

14:40 - 15:30

Nr Cty TKC Kraft

21/11/2022

15:00 - 15:40

Nr Cty nhựa Đệ Nhất

21/11/2022

15:00 - 16:30

Nr Cty Grace

21/11/2022

15:30 - 16:30

Nr Cty Phú Thành

21/11/2022

15:40 - 16:30

Nr Cty Nguyên Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

21/11/2022

7:30 - 8:00

Một phần xã Đông Thạnh

21/11/2022

7:30 - 9:30

Một phần xã Mỹ Lộc

21/11/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Long Hậu

21/11/2022

8:30 - 9:00

Một phần xã Đông Thạnh

21/11/2022

10:00 - 11:30

Một phần xã Mỹ Lộc

21/11/2022

11:00 - 11:30

Một phần Thị trấn

21/11/2022

13:00 - 13:30

Một phần xã Phước Lâm

21/11/2022

13:00 - 14:30

Một phần xã Phước Hậu; một phần xã Long Hậu

21/11/2022

14:00 - 14:30

Một phần xã Phước Lâm

21/11/2022

15:00 - 16:30

Một phần xã Phước Lại; một phần xã Phước Lý

21/11/2022

16:00 - 16:30

Một phần Thị trấn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

19/11/2022

7:00 - 16:30

Một phần KP 5 phường 2, TX Kiến Tường

19/11/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp 1 xã Thạnh Trị, TX Kiến Tường

19/11/2022

13:00 - 15:30

Một phần KP 5 phường 2, TX Kiến Tường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

19/11/2022

8:00 - 16:30

KDC Lago Centro City (560)kVA - TBA T1, TBA T2, TBA T4

20/11/2022

5:30 - 6:00

Một phần xã Nhựt Chánh

20/11/2022

7:00 - 16:30

Một phần KP 7 thị trấn Bến Lức

20/11/2022

8:00 - 14:00

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Long An

20/11/2022

8:30 - 12:00

Công ty TNHH SXTM nhựa Nguyên Phát

20/11/2022

12:30 - 16:00

Công ty CP SX TM Đông Dương

20/11/2022

17:00 - 18:00

Một phần xã Nhựt Chánh

21/11/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp 7 xã Lương Hòa

21/11/2022

8:30 - 15:30

Một phần ấp 7 xã Lương Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

20/11/2022

5:45 - 6:00

Một phần KCN Thuận Đạo mở rộng

20/11/2022

6:00 - 17:00

Một phần KCN Thuận Đạo mở rộng, KCN Long Định - Long Cang, một phần ấp 4 xã Long Định

20/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp 4 xã Long Định

20/11/2022

12:00 - 13:30

Toàn bộ KCN Cầu Tràm

20/11/2022

17:00 - 17:15

Một phần KCN Thuận Đạo mở rộng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

19/11/2022

6:00 - 6:05

Xã Lạc Tấn; Quê Mỹ Thạnh; Tân Bình; Bình Trinh Đông; Tân Phước Tây; Nhựt Ninh

19/11/2022

6:30 - 6:35

Một phần TT Tân Trụ; xã Đức Tân; Nhựt Ninh

19/11/2022

7:30 - 11:30

Xã Lạc Tấn; Quê Mỹ Thạnh; Bình Lãng; Bình Tịnh; TT Tân Trụ; Bình Trinh Đông

19/11/2022

12:00 - 12:05

Một phần TT Tân Trụ; xã Đức Tân; Nhựt Ninh

19/11/2022

12:25 - 12:30

Xã Lạc Tấn; Quê Mỹ Thạnh; Tân Bình; Bình Trinh Đông; Tân Phước Tây; Nhựt Ninh

21/11/2022

7:30 - 9:30

HKD Nguyễn Tuấn Thanh

21/11/2022

9:30 - 11:30

DNTN Phước Lợi 3

21/11/2022

13:00 - 16:00

Công ty Bảo Đài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

19/11/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp 2 xã Bình Thành; xã Bình Hòa Hưng

19/11/2022

13:00 - 16:00

Một phần xã Bình Hòa Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

19/11/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp 1 xã Thạnh An

20/11/2022

7:00 - 16:00

Xã Thạnh An; xã Thủy Đông; xã Tân Tây; xã Tân Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

21/11/2022

8:00 - 10:00

Ấp 1, ấp 2 xã Hưng Điền A

21/11/2022

8:00 - 12:00

Ấp 1 xã Hưng Điền A

21/11/2022

10:00 - 12:00

Ấp 2 xã Hưng Điền A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

19/11/2022

8:00 - 11:30

Trạm bơm điện Tre một, trạm bơm điện Nguyễn Chí Tâm, xã Hưng Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

19/11/2022

6:30 - 17:00

Một phần xã Thanh Phú Long; Thuận Mỹ; Thanh Vĩnh Đông

19/11/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Phú Xuân 1, xã Phú Ngãi Trị; Một phần ấp Kỳ Châu, xã Bình Quới

19/11/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp 4 xã Vĩnh Công; Một phần ấp Phú Xuân 1, xã Phú Ngãi Trị