Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

20/6/2022

7:30 - 16:30

Đường Trần Văn Ngà, Nguyễn Văn Tịch, Lê Văn Cảng thuộc ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi

22/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 2, xã Mỹ Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

21/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

22/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

20/6/2022

7:00 - 11:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

20/6/2022

7:30 - 9:00

Cty Hoàng Phú

20/6/2022

7:30 - 10:00

Cty Shingsung Việt Nam

20/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần xã Đức Hòa Thượng

20/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần xã Tân Mỹ

20/6/2022

9:30 - 11:00

Cty BP Oil

20/6/2022

10:30 - 12:00

Cty Tonhushin

20/6/2022

13:00 - 14:30

Cty Hoa Thao

20/6/2022

13:00 - 16:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam; Một phần xã Đức Hòa Đông. Cty Nông Gia Hưng

20/6/2022

15:00 - 16:30

Cty Lập Đức

21/6/2022

7:00 - 11:00

Một phần xã Hòa Khánh Nam

21/6/2022

7:30 - 9:00

CN Cty CP nông nghiệp Hợp Lực

21/6/2022

7:30 - 10:00

Cty Tân Á Đại Thành

21/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Tân Mỹ

21/6/2022

9:30 - 11:00

Cty Đức Thuận

21/6/2022

10:30 - 12:00

Cty TNHH SX TM DV Lê Nam

21/6/2022

13:00 - 14:30

Cty CP bê tông Nguyên Thịnh

21/6/2022

13:00 - 16:00

Một phần TT Đức Hòa; Một phần xã Hòa Khánh Tây; Một phần xã Đức Hòa Thượng. Cty TNHH Lan Anh Hoa Cương

21/6/2022

15:00 - 16:30

CS SXKD Minh Vân

22/6/2022

7:00 - 11:00

Một phần xã Tân Phú

22/6/2022

7:30 - 9:00

Cty Hòa Đạt Thành

22/6/2022

7:30 - 10:00

CS Thành Phong

22/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần xã Tân Phú

22/6/2022

9:30 - 11:00

Cty TNHH Đồng Thịnh Phát

22/6/2022

10:30 - 12:00

Cty TNHH Vĩnh Thuận Phát

22/6/2022

13:00 - 14:30

HKD Hồng Phúc

22/6/2022

13:00 - 16:00

Một phần xã Tân Phú

22/6/2022

15:00 - 16:30

Cty Tân Toàn hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

20/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần xã Long Thượng

20/6/2022

14:30 - 16:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc

21/6/2022

7:30 - 11:30

Cty TNHH thực phẩm & kho lạnh PK Việt Food

21/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần xã Tân Tập

21/6/2022

13:00 - 16:30

Cty CP LH (NX6) 01 - 1000KVA

22/6/2022

7:30 - 11:30

Cty TNHH T&S Long Hậu

22/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Phước Lý

22/6/2022

13:00 - 16:30

Cty TNHH Hoàng Sơn Fly Ash And Cement

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

21/6/2022

7:30 - 16:00

Cty TNHH Phi Minh Ngọc

21/6/2022

11:30 - 13:00

Cty CP Sejung Vina

22/6/2022

8:00 - 10:00

Cty TNHH cơ khí ôtô Á Châu

22/6/2022

11:30 - 13:00

Cty TNHH chiếu xạ Toàn Phát

22/6/2022

15:00 - 16:30

Cty TNHH MTV Trần Hữu Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

21/6/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp Cầu Tam Binh, xã Mỹ Lệ

21/6/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp 2 xã Tân Trạch

22/6/2022

14:00 - 16:00

Một phần ấp Nhà Trường, xã Tân Lân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

21/6/2022

8:00 - 16:00

TDC Kinh Ba, ấp Xóm Than, xã Tân Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

21/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn

21/6/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn

22/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Tân Hòa, xã Đức Tân

22/6/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Đức Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

22/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp An Hòa, xã Bình Hòa Bắc

22/6/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp 5 xã Mỹ Thạnh Đông

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

22/6/2022

8:30 - 9:00

Một phần ấp Xóm Mới, xã Vĩnh Trị

22/6/2022

9:40 - 10:10

Một phần ấp Sậy Giăng, xã Khánh Hưng

22/6/2022

10:30 - 11:00

Một phần ấp Sậy Giăng, xã Khánh Hưng