Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

22/01/2022

8:00 - 11:30

Đường Nguyễn Công Trung KP 2, KP Bình Đông 1, phường 3

22/01/2022

8:00 - 16:30

Một phần QL 1A, một phần đường Huỳnh Việt Thanh, chợ phường 2 thuộc KP 3 phường 2

22/01/2022

13:00 - 16:30

Khu vực công viên phường 3, một phần đường Hùng Vương thuộc KP Bình An, phường 3

23/01/2022

7:30 - 11:30

Dân cư sân vận động đường Trà Quý Bình phường 2

24/01/2022

7:30 - 16:00

Đưởng Nguyễn Văn Chánh, Huỳnh Châu Sổ thuộc KP Tường Khánh, phường Khánh Hậu, Kp Xuân Hòa 2 phường 6

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

22/01/2022

8:00 - 13:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

22/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Hòa Khánh Đông

22/01/2022

11:00 - 14:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

22/01/2022

13:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Thượng

23/01/2022

6:00 - 7:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông

23/01/2022

6:30 - 7:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, TT Đức Hòa

23/01/2022

7:00 - 7:30

Một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông

23/01/2022

7:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

23/01/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

23/01/2022

8:00 - 12:00

Một phần xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa Thượng

23/01/2022

11:00 - 14:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

23/01/2022

13:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Thượng

23/01/2022

16:00 - 16:30

Một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, TT Đức Hòa

23/01/2022

16:30 - 17:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

23/01/2022

6:00 - 7:00

Một phần xã Đông Thạnh; Long Phụng; Long An; Thuận Thành; Tân Tập; Đông Thạnh; Phước Vĩnh Tây; Phước Vĩnh Đông; Phước Lại; Vĩnh Đông; TT Cần Giuộc

23/01/2022

7:30 - 16:00

Nr Cty Fuluh 1

23/01/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Phước Lâm

23/01/2022

16:00 - 17:00

Một phần TT Cần Giuộc; xã Long An; Thuận Thành; Tân Tập; Đông Thạnh; Phước Vĩnh Tây; Phước Vĩnh Đông; Phước Lại; Vĩnh Đông; Long Phụng

24/01/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Phước Vĩnh Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

22/01/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp 1 xã Thạnh Trị, TX Kiến Tường

22/01/2022

7:30 - 15:30

Một phần ấp 1 xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa

22/01/2022

13:00 - 15:30

Một phần ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, TX Kiến Tường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

22/01/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp 2, 3 xã Thạnh Đức; Một phần ấp 5 xã Thạnh Đức; xã Bình Đức; Thạnh Hòa; Thạnh Lợi

22/01/2022

16:30 - 17:00

Một phần ấp 8, 9 xã Lương Hòa

23/01/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Long Hiệp

24/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 1 xã Phước Lợi

24/01/2022

9:00 - 15:00

Một phần ấp 7 xã Lương Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

22/01/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp 1, 3 xã Tân Ân

22/01/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Chợ Đào, Cầu Làng, Chợ Mỹ, xã Mỹ Lệ

22/01/2022

8:00 - 14:00

HKD Ngọc Thành Nhân

22/01/2022

14:00 - 16:00

Một phần ấp Chợ Mỹ, xã Mỹ Lệ

23/01/2022

7:00 - 17:00

CN Công ty TNHH May thêu Thuận Phương

23/01/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp Đông Trung, Hòa Quới, xã Tân Chánh

23/01/2022

8:00 - 11:00

Cty TNHH Dachan VN; Đồng Tâm 320kVA

23/01/2022

8:00 - 15:00

Lô H2, H3 Công ty Đồng Tâm

23/01/2022

13:00 - 16:00

Công ty TNHH MTV Huafu (GĐ 3); Công ty TNHH Dachan VN (TBA 320 kVA)

23/01/2022

14:00 - 14:30

Một phần KCN Long Định - Long Cang; một phần xã Long Cang, Long Sơn

23/01/2022

14:00 - 17:00

CCN Kiến Thành

23/01/2022

16:00 - 17:00

Một phần KCN Long Định - Long Cang; một phần xã Long Cang, Long Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

22/01/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp Bình An, Bình Hòa, Thanh Phong, xã Bình Lãng

22/01/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp Bình Tây, Bình Đông, xã Bình Trinh Đông

22/01/2022

8:00 - 11:00

HNT Trần Huỳnh Huy, HNT Trần Tuấn Hải

24/01/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp Tân Hòa, xã Đức Tân; Một phần KP Tân Bình, thị trấn Tân Trụ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

22/01/2022

8:00 - 11:00

Một phần xã Mỹ Thạnh Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

22/01/2022

8:00 - 14:00

Một phần KP 2 thị trấn Thạnh Hóa

22/01/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp 2 xã Thủy Tây

24/01/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Nước Trong, xã Thủy Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

22/01/2022

7:30 - 16:00

Một phần thị trấn Vĩnh Hưng

23/01/2022

7:30 - 11:30

Một phần thị trấn Vĩnh Hưng

23/01/2022

13:00 - 16:00

Một phần thị trấn Vĩnh Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

22/01/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ

22/01/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Bào Dài, xã Thanh Phú Long