Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

23/4/2022

8:00 - 11:30

Khu dân cư phường 6, dân cư Kiến Phát thuộc KP Bình Cư 3, phường 6

23/4/2022

9:00 - 12:00

Đường Huỳnh Đảnh, Võ Phước Cương thuộc KP 2, KP Bình Đông 2, phường 3

23/4/2022

13:00 - 16:00

Khu dân cư Thái Dương thuộc KP Bình Cư 2, phường 6

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

23/4/2022

7:30 - 16:00

Một phần TT Thủ Thừa; xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

23/4/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Đức Lập Hạ; Đức Lập Thượng; Mỹ Hạnh Bắc; Mỹ Hạnh Nam; Đức Hòa Thượng, Đức Hòa Đông; Hòa Khánh Tây, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Đông; TT Hậu Nghĩa; TT Đức Hòa

23/4/2022

17:00 - 17:30

Một phần TT Đức Hòa; xã Hựu Thạnh; Hòa Khánh Tây, Hòa Khánh Nam; Hòa Khánh Đông

24/4/2022

6:00 - 18:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc; Mỹ Hạnh Nam; Đức Lập Hạ

24/4/2022

7:00 - 13:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

23/4/2022

8:00 - 11:30

Nr KDC - TĐC Phước Lý

24/4/2022

7:00 - 7:30

KCN Tân Kim

24/4/2022

7:00 - 9:00

Một phần xã Long Hậu

24/4/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Long Hậu

24/4/2022

8:00 - 8:30

Một phần ấp Long Hưng, xã Long Thượng

24/4/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Long Hưng, xã Long Thượng; Một phần xã Long Hậu

24/4/2022

8:30 - 9:00

Một phần xã Long Hậu; Phước Lại

24/4/2022

11:00 - 11:30

Một phần ấp Long Hưng, xã Long Thượng

24/4/2022

16:30 - 17:00

Một phần xã Long Hậu; Phước Lại. KCN Tân Kim

25/4/2022

8:00 - 11:00

Một phần xã Phước Lâm

25/4/2022

13:00 - 15:00

Một phần xã Mỹ Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

23/4/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp Bình Tây 2, xã Bình Hòa Tây; Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

23/4/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp Bình Tây 2, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa

23/4/2022

14:30 - 16:30

Một phần ấp Gò Dồ, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

23/4/2022

7:30 - 11:30

Công ty CP Cavico, xã An Thạnh, huyện Bến Lức

23/4/2022

7:30 - 14:00

Một phần ấp 4 xã Thanh Phú

23/4/2022

8:00 - 16:00

Công ty Mốp Xốp Tín Thành, xã Lương Hòa; Công ty TNHH TM SX nhựa EPS Tín Thành, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức

24/4/2022

6:00 - 6:30

Một phần xã Mỹ Yên; Phước Lợi

24/4/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp Long Bình, Phước Tĩnh, xã Long Hiệp

24/4/2022

7:30 - 16:30

Công ty TNHH La Mã, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức

24/4/2022

8:00 - 16:00

Công ty TNHH TM SX Phụng Đài, xã Tân Bửu; Công ty TNHH MTV Long Hùng Dũng, xã Lương Bình; Công ty TNHH TM Tân Quang Hiệp, xã Tân Bửu; Cơ sở giết mổ Đại Nam, Công ty Sang Hà, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức

24/4/2022

17:00 - 17:30

Một phần xã Mỹ Yên, Phước Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

23/4/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp Đông Nhất, xã Tân Chánh

23/4/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp Đông Nhì, xã Tân Chánh

23/4/2022

14:00 - 16:00

Một phần ấp Bà Nghĩa, xã Tân Chánh

24/4/2022

6:00 - 6:30

Một phần ấp 1, 2 xã Long Khê

24/4/2022

8:00 - 12:00

Một phần KCN Cầu Tràm (đường D3)

24/4/2022

8:00 - 15:00

Cty Jia Hsin 1; Cty Jia Hsin 3; Cty Jia Hsin 5

24/4/2022

8:00 - 16:00

HKD Tấn Tài; HKD Nguyễn Văn Hường

24/4/2022

16:30 - 17:00

Một phần ấp 1, 2 xã Long Khê

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

23/4/2022

7:30 - 12:00

TSTL Nguyễn Đinh Thanh Sơn

23/4/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

23/4/2022

7:45 - 12:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông

23/4/2022

8:00 - 8:30

Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn

23/4/2022

9:00 - 9:30

Một phần ấp 3, 4 xã Lạc Tấn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

23/4/2022

9:00 - 12:00

Ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Phú; Ấp Ông Quới, Đá Biên, xã Thạnh Phước

25/4/2022

8:00 - 9:30

CN Công ty Dư Hoài

25/4/2022

10:30 - 12:00

Cơ sở XX lúa gạo MySen

25/4/2022

13:30 - 15:00

Công ty TNHH lương thực Trang Nguyễn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

23/4/2022

8:00 - 10:00

Trung tâm y tế huyện Vĩnh Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

23/4/2022

7:30 - 16:30

Toàn bộ xã Vĩnh Châu A, ngoại trừ một phần ấp Xóm Mới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

23/4/2022

7:30 - 9:30

Một phần ấp Long Thuận, xã Long Trì

23/4/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp Bình Thới, xã Thuận Mỹ

23/4/2022

8:00 - 10:00

Hộ cắt LBFCO NR TSTL Phan Văn Quan 1, tuyến 476TV-TVĐ

23/4/2022

8:00 - 15:00

Hộ cắt LBFCO NR TSTL Đặng Thiên Đức, tuyến 474TV

23/4/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp 4 xã Hoà Phú

23/4/2022

10:30 - 15:30

Hộ cắt LBFCO NR TSTL Nguyễn Văn Phước, tuyến 476TV-TVĐ

23/4/2022

13:00 - 14:00

Một phần ấp 4, xã Hoà Phú

23/4/2022

13:30 - 16:30

Một phần ấp Vĩnh Viễn, xã Thanh Vĩnh Đông

23/4/2022

14:30 - 16:30

Một phần ấp 5, xã Hoà Phú