Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

23/5/2022

8:30 - 11:30

Một phần ấp Ngãi Lợi A, Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn

25/5/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp 3, xã Mỹ Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

23/5/2022

7:00 - 12:00

Một phần xã Đức Lập Hạ

23/5/2022

13:00 - 16:00

Một phần xã Hòa Khánh Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

25/5/2022

8:00 - 10:00

Một phần xã Phước Vĩnh Tây

25/5/2022

13:00 - 6:00

Một phần xã Long Hậu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

23/5/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Phước Tĩnh, xã Long Hiệp

23/5/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp 2 xã Thạnh Lợi

24/5/2022

8:00 - 9:30

Công ty TNHH SX TM DV XNK Quang Long Đồng Khánh

24/5/2022

10:00 - 11:00

Nhà trọ Trần Thanh Tuấn

24/5/2022

11:30 - 13:00

Cục hải quan tỉnh Long An

24/5/2022

15:00 - 16:30

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Trường Thịnh

25/5/2022

8:00 - 9:00

TSTL Huỳnh Văn Khải

25/5/2022

8:00 - 11:00

CN Công ty TNHH MTV SX Huỳnh Khang Thịnh

25/5/2022

9:30 - 10:30

TSTL Trần Văn Tư Khoa

25/5/2022

11:30 - 13:00

CN Công ty TNHH dinh dưỡng Belta

25/5/2022

15:30 - 16:30

Công ty TNHH Chí Lập Khang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

24/5/2022

8:00 - 9:30

Công ty CP đầu tư cầu Mỹ Lợi

24/5/2022

10:00 - 11:30

Trần Văn Phú 2

24/5/2022

13:00 - 14:00

Một phần ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông

24/5/2022

15:00 - 16:30

Trần Ngọc Chiến

25/5/2022

7:30 - 8:30

Một phần ấp 7, xã Tân Ân

25/5/2022

9:00 - 10:00

Một phần ấp 4, xã Phước Tuy

25/5/2022

10:30 - 11:30

Một phần ấp Ao Gòn, xã Tân Lân

25/5/2022

14:00 - 15:00

Một phần ấp Cầu Làng, Rạch Đào, xã Mỹ Lệ

25/5/2022

15:30 - 16:30

Một phần ấp Cầu Làng, xã Mỹ Lệ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

25/5/2022

7:30 - 11:00

Một phần khu phố 9, phường 1, TX Kiến Tường

25/5/2022

8:00 - 9:00

KH cà phê Hồng Hạnh

25/5/2022

9:00 - 12:00

KH cà phê Hồng Hạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

24/5/2022

7:30 - 8:00

Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông

24/5/2022

8:15 - 8:45

Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông

24/5/2022

9:00 - 9:30

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông

24/5/2022

9:45 - 10:15

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông

24/5/2022

10:30 - 11:00

Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông

25/5/2022

7:30 - 8:00

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Đức Tân

25/5/2022

8:15 - 8:45

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Đức Tân

25/5/2022

9:00 - 9:30

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Đức Tân

25/5/2022

9:45 - 10:15

Một phần ấp Bình Lợi, xã Đức Tân

25/5/2022

10:30 - 11:00

Một phần ấp Bình Lợi, xã Đức Tân

25/5/2022

13:00 - 13:30

Một phần ấp Bình Hòa, xã Đức Tân

25/5/2022

13:45 - 14:15

Một phần ấp Bình Hòa, xã Đức Tân

25/5/2022

14:30 - 15:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Đức Tân

25/5/2022

15:15 - 15:45

Một phần ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh

25/5/2022

16:00 - 16:30

Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

   

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

24/5/2022

8:30 - 15:00

Một phần ấp Thái Vĩnh, xã Thái Trị

25/5/2022

8:30 - 9:10

Một phần ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình Tây

25/5/2022

9:50 - 10:30

TBĐ kinh Ủy Ban

25/5/2022

10:50 - 11:30

T14/2 TBĐ kinh Rạch Bùi

25/5/2022

13:30 - 14:10

Một phần ấp Rọc Đô, xã Vĩnh Trị