Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

25/7/2022

8:00 - 16:30

Võ Tấn Hùng, kênh T3, phường Tân Khánh, TP Tân An

25/7/2022

8:30 - 12:00

Một phần ấp Ngãi Lợi A, Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

25/7/2022

8:00 - 11:00

Một phần xã Long Thượng

25/7/2022

12:00 - 14:00

Một phần xã Phước Lại

25/7/2022

14:30 - 16:30

Một phần xã Phước Vĩnh Đông

26/7/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Long Thượng. Chiếu sáng T8/1

26/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần xã Long Thượng

26/7/2022

13:00 - 16:30

Cty Satory

27/7/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Tân Tập. Cty mía đường Thành Công 2

27/7/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Phước Lâm

27/7/2022

13:00 - 16:30

Cy CP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh 1 (01+02 - 560kVA)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

25/7/2022

7:30 - 11:00

Cty Bách Vạn Phú, CS Hùng Minh

25/7/2022

13:00 - 16:00

Cty TNHH bao bì giấy Tân Vĩnh Lợi, Cty TNHH Nguyên Long

26/7/2022

7:30 - 11:00

Cty Thuận Thành

26/7/2022

8:00 - 11:00

Cty Rising VN

26/7/2022

8:00 - 13:00

Cty Minh Trí

26/7/2022

13:00 - 16:00

Cty TNHH SX TM Kim Hồng Lợi

27/7/2022

7:30 - 11:00

Cty Kiến trúc AA, HKD Trần Thị Ba

27/7/2022

8:00 - 13:00

Cty TNHH Tinh Uy

27/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Mỹ

27/7/2022

13:00 - 16:00

Cty Hải Lợi, Cty Bodynits

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

25/7/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp 4 xã Thanh Phú

25/7/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp 4 xã Thanh Phú

25/7/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp 1A xã An Thạnh

25/7/2022

15:00 - 16:30

Một phần ấp 6 xã Thạnh Đức

26/7/2022

8:00 - 9:30

Một phần KP 10 thị trấn Bến Lức

26/7/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp 1B xã Thanh Phú

26/7/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp 5 xã Mỹ Yên

26/7/2022

15:00 - 16:30

Một phần ấp 7A xã Mỹ Yên

27/7/2022

8:30 - 11:30

Một phần ấp 1 xã Phước Vân, huyện Cần Đước

27/7/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp 1A xã An Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

26/7/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp 7 xã Phước Tuy

26/7/2022

10:00 - 12:00

Một phần ấp 1A, 1B xã Long Sơn

27/7/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp 6, 7 xã Phước Đông

27/7/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp Ông Rèn, xã Long Hựu Đông

27/7/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp Rạch Đào, Long Ninh, xã Long Hựu Đông

27/7/2022

15:00 - 16:30

Một phần ấp Rạch Đào, Long Ninh, xã Long Hựu Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

26/7/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Ông Quới, xã Thạnh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

26/7/2022

7:30 - 8:00

TSTL Phạm Văn Hơn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

27/7/2022

8:30 - 11:30

Một phần ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

26/7/2022

8:30 - 10:30

Một phần ấp Hà Hưng, xã Hưng Hà

27/7/2022

8:00 - 15:30

Một phần ấp 2 và một phần ấp 5, xã Vĩnh Châu B