Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

26/11/2021

8:00 - 16:00

Hẻm 278 Châu Thị Kim thuộc KP Bình An 2, phường 7

26/11/2021

9:00 - 11:00

Dọc Tỉnh lộ 827A thuộc KP Bình An 1, An Thuận 2, phường 7; Ấp Bình Nam, xã Bình Tâm

26/11/2021

13:00 - 16:00

Đường Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Chánh thuộc KP Tường Khánh, phường Khánh Hậu

27/11/2021

8:00 - 15:00

Ngân hàng EximBank

27/11/2021

8:00 - 16:30

Ấp 1 xã Mỹ An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

26/11/2021

7:00 - 18:00

Một phần xã Hựu Thạnh, TT Đức Hòa, Đức Hòa Hạ

26/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Hựu Thạnh

26/11/2021

8:00 - 18:00

Một phần TT Đức Hòa

28/11/2021

6:00 - 6:30

Một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông

28/11/2021

6:00 - 17:00

Một phần xã Hiệp Hòa, Tân Mỹ, Lộc Giang, An Ninh Đông, An Ninh Tây, Hựu Thạnh, TT Hiệp Hòa

28/11/2021

6:00 - 17:00

Một phần xã Tân Phú, Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Tây, Hòa Khánh Nam, Đức Hòa Hạ, TT Hậu Nghĩa, TT Đức Hòa

28/11/2021

7:00 - 18:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ, TT Đức Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

26/11/2021

13:00 - 16:30

Một phần xã Phước Hậu

27/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần xã Long Thượng

28/11/2021

8:00 - 8:30

Một phần Nr KCN Long Hậu mở rộng

28/11/2021

8:00 - 17:00

Một phần Nr KCN Long Hậu mở rộng

28/11/2021

16:30 - 17:00

Một phần Nr KCN Long Hậu mở rộng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

26/11/2021

8:00 - 10:00

Một phần ấp 1 xã Nhựt Chánh

26/11/2021

8:00 - 11:30

CS giết mổ Nghĩa Hưng

26/11/2021

10:30 - 16:30

Một phần ấp 4 xã An Thạnh

28/11/2021

6:30 - 7:00

Một phần KP 7, 8 thị trấn Bến Lức; Một phần xã Nhựt Chánh

28/11/2021

7:00 - 18:00

Một phần KP 7, 8 thị trấn Bến Lức

28/11/2021

17:00 - 18:00

Một phần KP 7, 8 thị trấn Bến Lức: Một phần xã Nhựt Chánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

26/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bà Chủ, xã Tân Lân

28/11/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp 4 xã Phước Vân; Một phần ấp 2 xã Long Cang

28/11/2021

8:00 - 11:00

Công ty TNHH Đầu tư năng lượng Nhật Tiến, Nhật Bảo; Công ty TNHH SX TM Thép Tây Nam (TBA 560kVA)

28/11/2021

9:00 - 10:00

Huỳnh Gia

28/11/2021

10:00 - 11:00

Công ty Jia Hsin 1500kVA - T5

28/11/2021

11:00 - 12:00

Công ty Việt Dương

28/11/2021

13:00 - 14:00

Xay xát Hai Duyên

28/11/2021

13:00 - 16:30

Một phần ấp 2 xã Long Sơn; Một phần ấp 1 xã Long Cang

28/11/2021

13:00 - 16:30

CN Công ty TNHH May thêu Thuận Phương

28/11/2021

13:00 - 17:00

Một phần ấp 1 xã Long Định; Một phần ấp 2 xã Long Cang

28/11/2021

14:00 - 15:00

Công ty Petfood Evolution, Advance Việt Nam, Công nghệ CRM

28/11/2021

15:00 - 16:00

CN Công ty TNHH Highland Dragon 250 kVA

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

26/11/2021

7:30 - 11:30

Trạm Tân Lập 1 - ấp Cây Sao, xã Tân Lập

26/11/2021

13:00 - 16:30

Trạm Tân Lập 2 - ấp Cây Sao, xã Tân Lập

27/11/2021

8:00 - 12:00

Kinh Đòn Dông - ấp Năm Ngàn; Kinh Đứng xã Tân Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

27/11/2021

6:50 - 7:00

Ấp 2, 3 xã Tân Bình; Ấp Bình Hòa, Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, xã Tân Phước Tây và xã Nhựt Ninh

27/11/2021

7:00 - 15:00

Ấp 1, 2, 4, 5 xã Lạc Tấn; Ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh; Ấp 2 xã Tân Bình

27/11/2021

7:00 - 16:00

Ấp 5 xã Lạc Tấn

27/11/2021

17:00 - 17:10

Ấp 2, 3 xã Tân Bình; Ấp Bình Hòa, Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, xã Tân Phước Tây và xã Nhựt Ninh

28/11/2021

6:30 - 7:00

Xã Tân Bình

28/11/2021

17:00 - 17:30

xã Tân Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

26/11/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây

26/11/2021

10:00 - 10:45

DGĐ Ông Thành

27/11/2021

7:30 - 11:30

Khu vực UB xã Mỹ Thạnh Tây

27/11/2021

8:00 - 11:30

Một phần KP 1 thị trấn Đông Thành

27/11/2021

13:00 - 16:00

Một phần KP 3 thị trấn Đông Thành

27/11/2021

13:00 - 16:30

Một phần ấp 1 xã Bình Hòa Hưng

28/11/2021

6:00 - 17:30

Xã Bình Thành, Bình Hòa Hưng, Mỹ Bình; Xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa

28/11/2021

6:00 - 17:30

Khu vực thị trấn Đông Thành, xã Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Thạnh Bắc, Mỹ Thạnh Đông, Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

25/11/2021

10:30 - 11:30

Một phần khu phố 3 thị trấn Thạnh Hóa

25/11/2021

11:30 - 13:00

Một phần khu phố 3 thị trấn Thạnh Hóa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

26/11/2021

8:15 - 9:30

Trạm T9/2 TB ấp Sậy Giăng

26/11/2021

8:30 - 9:30

Trạm T56/1 Trần Văn Tèo

26/11/2021

10:15 - 11:30

Trạm T1/1 Sấy lúa Sậy Giăng

26/11/2021

10:30 - 11:30

Trạm T261/1 Võ Thanh Tuyền

26/11/2021

13:15 - 14:30

Trạm T269/1 Tám Cảm

26/11/2021

13:30 - 14:30

Trạm T251A/1 Sông Hương

26/11/2021

15:00 - 16:00

Trạm T5A/1 Vũ Tuấn

26/11/2021

15:15 - 16:30

Trạm T2A/1 Ngân hàng nông nghiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

26/11/2021

8:00 - 12:00

Một phần ấp Kinh cũ, một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B; Ấp Tre 1, ấp Ba Gò, xã Hưng Điền

27/11/2021

8:00 - 12:00

Một phần ấp Gò Pháo; ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/11/2021

6:30 - 6:50

Một phần xã Long Trì

27/11/2021

6:30 - 7:00

Một phần xã Dương Xuân Hội, xã Long Trì

27/11/2021

6:30 - 11:50

Một phần xã Dương Xuân Hội, xã Long Trì

27/11/2021

8:30 - 11:30

Hộ TSTL Mai Ngọc Nghi

27/11/2021

11:30 - 11:50

Một phần xã Dương Xuân Hội, xã Long Trì

27/11/2021

13:00 - 16:30

Một phần xã Long Trì