Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

28/6/2022

7:00 - 17:00

Ấp 1, 2 xã Mỹ Phú; Ấp 2, 4 xã Mỹ An

29/6/2022

8:30 - 14:00

Cty VinCom

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

27/6/2022

7:00 - 8:00

HKD Đoàn Văn Trang

27/6/2022

7:00 - 11:00

Cty Trillions Enterprise

27/6/2022

8:00 - 15:00

Xã An Ninh Tây; một phần xã An Ninh Đông

27/6/2022

8:30 - 9:30

HKD Đức Vinh

27/6/2022

10:00 - 11:00

HKD Nguyễn Quốc Lập

27/6/2022

11:00 - 12:30

Cty Duy Tân

27/6/2022

11:30 - 12:30

HKD Nguyễn Văn Thủy

27/6/2022

13:00 - 14:00

CN Cty cà phê Hiển Vinh T10

27/6/2022

13:00 - 16:00

Cty Ân Hào

27/6/2022

14:00 - 15:00

HKD Hòa Thúy

27/6/2022

15:00 - 16:00

HKD Trang Phát Đạt

28/6/2022

7:00 - 8:00

Cty TNHH SX TM DV Đại Phong

28/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Đức Hòa Thượng

28/6/2022

8:30 - 9:30

HKD Nguyễn Văn Sơn

28/6/2022

10:00 - 11:00

HKD Nguyễn Minh Tâm

28/6/2022

11:00 - 12:00

Nhà trọ Hương Xuân

28/6/2022

11:30 - 13:00

Cty Jin Ju Plus

28/6/2022

13:00 - 14:00

CS Duy Phương

28/6/2022

13:00 - 16:30

Một phần xã Đức Lập Hạ. Cty Sưởng Đạt

28/6/2022

14:00 - 15:00

Nhà trọ Mạnh Hùng

28/6/2022

15:00 - 16:00

HKD Lý Ngọc Yến

29/6/2022

7:00 - 8:00

Nhà trọ Hoàng Hưng

29/6/2022

7:00 - 11:00

HKD A Chảy

29/6/2022

8:00 - 9:00

HKD Trung Nam

29/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

29/6/2022

9:00 - 10:00

Nhà trọ Viết Dũng

29/6/2022

10:00 - 11:00

CN Cty ARC

29/6/2022

11:30 - 12:30

CS Phạm Văn Sang

29/6/2022

13:00 - 14:00

HKD cá thể Minh Nguyệt

29/6/2022

13:00 - 16:00

CS Ngọc Anh

29/6/2022

14:00 - 15:00

Cty Nam Phát

29/6/2022

15:00 - 16:00

Nhà trọ Bảy Rước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

28/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Long An

28/6/2022

13:30 - 16:30

Một phần xã Phước Lý

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

27/6/2022

7:30 - 16:00

Cty TNHH Phi Minh Ngọc

27/6/2022

8:30 - 11:00

Cty CP sơn và chống thấm Việt Nhật

28/6/2022

8:00 - 10:00

Cty CP ĐT TM DV Việt Úc tại Long An

28/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Voi Lá, xã Long Hiệp

28/6/2022

10:30 - 11:30

HKD Nguyễn Thị Lan Chi

28/6/2022

11:30 - 13:00

Phòng Kinh tế & hạ tầng Bến Lức

28/6/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp 2 xã Mỹ Yên

28/6/2022

15:30 - 16:30

Công ty xăng dầu khu vực II - Chi nhánh xăng dầu Tân Đức

29/6/2022

8:00 - 9:30

Công ty đô thị Bến Lức

29/6/2022

10:00 - 11:00

Công ty CP công nghệ xanh Long An

29/6/2022

11:30 - 13:00

Công ty TNHH khoa học dinh dưỡng Orgalife

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

27/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp 3, 4, xã Long Định

27/6/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ

28/6/2022

8:00 - 9:30

Một phần khu 1B TT Cần Đước

28/6/2022

10:00 - 11:30

Một phần khu 1B TT Cần Đước

28/6/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp Cầu Tràm, Cầu Xây, xã Long Trạch

29/6/2022

8:00 - 9:30

Trường PTTH Cần Đước

29/6/2022

10:00 - 11:30

Một phần khu 1B TT Cần Đước

29/6/2022

14:00 - 16:00

Một phần ấp Chợ, xã Long Hựu Đông; Một phần ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

28/6/2022

8:00 - 16:00

Kinh Trung Ương, ấp Cà Nhíp, xã Tân Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

28/6/2022

7:30 - 8:15

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông

28/6/2022

8:30 - 9:15

Một phần ấp 4, xã Tân Bình

28/6/2022

14:00 - 14:45

Một phần ấp 1, xã Quê Mỹ Thạnh

28/6/2022

15:00 - 15:45

Một phần ấp 1, xã Lạc Tấn

29/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh

29/6/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

28/6/2022

8:00 - 15:00

Ấp Bà Luông, Trà Cú, xã Thuận Nghĩa Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

28/6/2022

9:00 - 16:00

Một phần ấp 1, xã Vĩnh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

27/6/2022

8:00 - 15:00

Tổ hợp tác bơm điện số 20 - kênh T11, xã Hưng Điền B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

28/6/2022

8:00 - 16:00

Hộ cắt LBFCO NR TSTL Đỗ Văn Một 1