Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

29/8/2022

7:00 - 9:30

Trạm Idico 1

29/8/2022

9:30 - 11:30

Trạm Idico 2

29/8/2022

13:00 - 15:00

Một phần KDC Idico thuộc KP Bình Cư 3, phường 6

29/8/2022

15:00 - 17:00

Một phần KDC Idico thuộc KP Bình Cư 3, phường 6

30/8/2022

8:00 - 16:30

Ấp 1 xã Hướng Thọ Phú

31/8/2022

7:30 - 11:30

Đường Trần Văn Nam, Nguyễn Minh Trường thuộc KP Bình Đông 2, Bình Đông 3, phường 3; Đường Nguyễn Công Trung thuộc KP 2, KP Bình Đông 1, phường 3; Một phần đường Nguyễn Hồng Sến phường 3; Đường Nguyễn Thông, Trần Văn Nam, Nguyễn Minh Trường thuộc KP 3, KP Bình Đông 2, phường 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

30/8/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

30/8/2022

13:00 - 16:30

Một phần TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

31/8/2022

7:30 - 12:00

Một phần Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa

31/8/2022

13:00 - 16:30

Một phần Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

29/8/2022

7:30 - 11:00

Cty Lực Đông; Cty Jin Young; Cty Thành Quốc Thái; Cty TNHH nhựa Đỉnh Long

29/8/2022

13:00 - 16:00

Cty TNHH SX TM DV Trường Phát Đức Hòa; Cơ sở Thành Đức; Cty Phú Thái; Cty CN nhựa Jafa

30/8/2022

7:30 - 11:00

Cty Liên Minh; Cty Praegear VN; Cty Tân Đức

30/8/2022

8:00 - 13:00

Cty Tinh Uy

30/8/2022

13:00 - 16:00

Cty Cheng Da; CN Cty CN Alustar; HKD Tân Tài Lợi

31/8/2022

7:00 - 11:00

DNTN Gia Hào

31/8/2022

7:30 - 11:00

Cty Từ Độ Việt Nam

31/8/2022

13:00 - 16:00

Cty hóa chất Phú Thành; DNTN Vinh Bảo Long; Nesado

31/8/2022

14:00 - 21:00

Cty Duy Tân Long An

  

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

29/8/2022

7:30 - 8:00

Cty TNHH SX PT Kiến Tường

29/8/2022

8:30 - 9:00

Lò rang cafe Hồng Hạnh

29/8/2022

9:30 - 10:00

Trụ sở CCHQ CK Bình Hiệp

29/8/2022

10:30 - 11:00

Khu kinh tế cửa khẩu

29/8/2022

13:00 - 13:30

Cơ sở Như Huỳnh

29/8/2022

14:00 - 14:30

HKD Nguyễn Tấn Thành

29/8/2022

15:00 - 15:30

TB ấp Gò Tranh

29/8/2022

16:00 - 16:30

Lò đốt rác

30/8/2022

7:30 - 8:00

Solar Anh Tuấn

30/8/2022

8:30 - 9:00

Cty lương thực VAP

30/8/2022

9:30 - 10:00

Cy CP Nguyên Thịnh

30/8/2022

10:30 - 11:00

HKD Nguyễn Ngọc Tranh

30/8/2022

13:00 - 13:30

Cty Lê Thành Nhân

30/8/2022

14:00 - 14:30

TB kinh Nhựt Ninh

30/8/2022

15:00 - 15:30

TB Đoàn Tấn Quang

31/8/2022

7:30 - 8:00

Cty Thương mại

31/8/2022

8:30 - 9:00

Nhà nghỉ Thanh Hưng

31/8/2022

9:30 - 10:00

Cấp nước số 2

31/8/2022

10:30 - 11:00

Ngân hàng nhà

31/8/2022

13:00 - 13:30

Nhà máy nước Cái Cát

31/8/2022

14:00 - 14:30

KH Phạm Văn Nghĩa

31/8/2022

15:00 - 15:30

KH Nguyễn Quốc Nhựt

31/8/2022

16:00 - 16:30

Hệ thống cấp nước liên xã

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

29/8/2022

8:30 - 10:30

Một phần ấp 2 xã Lương Bình

29/8/2022

10:30 - 12:00

Một phần ấp 2 xã Lương Bình

29/8/2022

10:30 - 16:00

Một phần ấp 7B xã Mỹ Yên

30/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 2, 3, 4 xã Thạnh Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước  

30/8/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp 4 xã Long Khê

30/8/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp 4 xã Long Khê

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

30/8/2022

8:30 - 16:30

Trạm Ủy ban xã Nhơn Hòa, một phần ấp Gò Nôi, xã Nhơn Hòa

31/8/2022

8:00 - 12:00

Trạm Kinh 2000, một phần ấp Bằng Lăng xã Tân Lập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

30/8/2022

7:30 - 9:00

Một phần ấp Bình Đức, xã Bình Lãng

30/8/2022

9:30 - 11:30

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Đức Tân

30/8/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh

31/8/2022

7:30 - 9:00

Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh

31/8/2022

9:30 - 11:00

Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh

31/8/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh

31/8/2022

15:00 - 16:30

Một phần ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh

   

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

29/8/2022

8:30 - 11:30

Một phần ấp Cả Bản, Rạch Đình, xã Tuyên Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

29/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần xã Vĩnh Bửu

29/8/2022

13:00 - 16:00

Một phần xã Vĩnh Bửu