Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

6/6/2022

16:00 - 17:00

Toàn bộ phường 5; một phần phường 6; một phần xã Nhơn Thạnh Trung; KP 3 phường 2; một phần xã Bình Tâm; Ấp 1, 2, 4, Đạo Thạnh, một phần ấp 3, xã Hướng Thọ Phú; một phần lộ tránh từ vòng xoay nghĩa trang đến Quốc lộ 62

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

8/6/2022

7:30 - 14:30

Một phần ấp Cả Nổ, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

6/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Long An; Thuận Thành

6/6/2022

13:30 - 16:00

Một phần xã Long Phụng

8/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Mỹ Lộc

8/6/2022

13:00 - 15:00

Một phần thị trấn Cần Giuộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

6/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp 1 xã Mỹ Yên

6/6/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp 4 xã Nhựt Chánh

7/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Thạnh Lợi

7/6/2022

13:00 - 16:30

Công ty CP TID Miền Nam

8/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Thanh Phú; TT Bến Lức

8/6/2022

11:00 - 12:00

Công ty TNHH Lưu Đại Phúc (Vĩnh Lập Hưng - 471 AT)

8/6/2022

12:30 - 13:00

Trạm xử lý nước thải KCN Phú An Thạnh

8/6/2022

13:00 - 13:15

Một phần TT Bến Lức

8/6/2022

13:15 - 16:30

Một phần TT Bến Lức

8/6/2022

15:00 - 16:30

Công ty TNHH Long Khê

8/6/2022

16:30 - 16:45

Một phần TT Bến Lức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

7/6/2022

8:00 - 9:30

Một phần khu 7B, TT Cần Đước

7/6/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp 7 xã Phước Đông

7/6/2022

14:00 - 16:00

Một phần ấp Tây, xã Long Hựu Tây

8/6/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp 4 xã Phước Tuy

8/6/2022

8:30 - 10:30

Công ty Kiến Thành

8/6/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Lệ

8/6/2022

10:30 - 14:00

Công ty TNHH TM XD DV Kiến Thành (400kVA)

8/6/2022

14:00 - 16:00

Một phần ấp 5 xã Tân Trạch

   

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

6/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần KP 4 TT Đông Thành

8/6/2022

7:30 - 8:30

Công ty Trường Long

8/6/2022

7:30 - 9:30

Một phần KP 4 TT Đông Thành

8/6/2022

9:00 - 10:00

Công ty Song Thắng

8/6/2022

10:00 - 11:30

Một phần KP 3 TT Đông Thành

8/6/2022

10:30 - 11:30

XX Ông Bạo

8/6/2022

13:00 - 14:00

HKD Ông Tuấn

8/6/2022

15:45 - 16:45

HKD La Thu Hương