Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

26/11/2022

7:00 - 11:30

Cty bao bì Gia Tiến

26/11/2022

7:00 - 16:00

Dọc QL 1A từ Viện bảo tàng Long An đến giao lộ đường Lưu Văn Tế và một phần đường Lưu Văn Tế thuộc KP Bình Cư 2, phường 4

26/11/2022

13:00 - 16:00

Chi cục thuế tỉnh Long An

27/11/2022

6:00 - 6:30

KP 1, 3, 4 phường 2; KP Thanh Xuân, Phú Nhơn, Nhơn Phú, Bình Phú, phường 5; Ấp 1, 2, 4, ấp Đạo Thạnh, một phần ấp 3 xã Hướng Thọ Phú

27/11/2022

6:30 - 7:00

Một phần phường 2 TP Tân An

27/11/2022

6:30 - 13:00

KP 1, 2, 3, 4, 6 phường 1; KP Bình Đông 1, Bình Đông 2, Bình Đông 3, phường 3

27/11/2022

7:00 - 7:30

Ấp 1, 2, 4, Đạo Thạnh, một phần ấp 3 xã Hướng Thọ Phú

27/11/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung; KP Thọ Cang, phường 5

27/11/2022

11:00 - 11:30

KP 1, 3, 4 phường 2; KP Thanh Xuân, Phú Nhơn, Nhơn Phú, Bình Phú, phường 5; Ấp 1, 2, 4, ấp Đạo Thạnh, một phần ấp 3 xã Hướng Thọ Phú

27/11/2022

12:00 - 12:30

Ấp 1, 2, 4, Đạo Thạnh, một phần ấp 3 xã Hướng Thọ Phú

27/11/2022

12:00 - 13:00

Một phần phường 2 TP Tân An

27/11/2022

12:00 - 17:00

Ấp 1, 2, 3, một phần ấp 4 xã Bình Tâm; KP 3, 4, 5 phường 1; KP 1, 2, 3 phường 3

28/11/2022

7:00 - 8:30

Châu Văn Long

28/11/2022

8:30 - 10:00

Cty Tân Khánh

28/11/2022

10:00 - 11:30

HKD Tuấn Anh; Công ty Thanh Sơn

28/11/2022

13:00 - 14:00

Cty Đại Hưng Phát

28/11/2022

14:00 - 15:00

DNTN INÊ

28/11/2022

15:00 - 16:00

Cty Vacota

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

26/11/2022

7:00 - 16:30

Một phần TT Thủ Thừa; xã Bình An; Mỹ Thạnh; Mỹ Lạc; Long Thuận; Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

27/11/2022

8:00 - 10:00

Một phần xã Nhị Thành; Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

26/11/2022

7:00 - 10:00

Một phần TT Hậu Nghĩa

26/11/2022

7:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

26/11/2022

8:00 - 10:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

26/11/2022

8:00 - 11:00

Một phần xã Lộc Giang

26/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần TT Hậu Nghĩa; một phần xã Hòa Khánh Đông; xã Mỹ Hạnh Nam; xã Tân Mỹ. Nr Cty Sơn Thủy Hà

26/11/2022

10:30 - 11:40

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

26/11/2022

10:30 - 13:30

Một phần TT Hậu Nghĩa

26/11/2022

13:00 - 16:00

Một phần xã Lộc Giang

26/11/2022

14:00 - 16:30

Một phần TT Hậu Nghĩa

26/11/2022

14:30 - 16:30

Một phần TT Hậu Nghĩa

26/11/2022

16:00 - 16:30

Một phần TT Hậu Nghĩa

27/11/2022

7:00 - 17:00

Xã Đức Lập Hạ, Đức Lập Thượng; Đức Hòa Thượng; Mỹ Hạnh Bắc; Mỹ Hạnh Nam; Hòa Khánh Tây; TT Hậu Nghĩa

27/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần TT Hậu Nghĩa. Nr Cty Đồng Thịnh Phát; Nr Cty Quang Minh Thành; Nr Cty Tín Đạt

27/11/2022

11:00 - 15:00

Nr Cty Lý Toàn Thịnh

28/11/2022

7:30 - 9:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

28/11/2022

8:00 - 8:40

Nr Cty TNHH Kiên Lập; Nr Cty TNHH thép Kỳ Huy

28/11/2022

8:00 - 10:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

28/11/2022

8:00 - 11:00

Nr CS SX cơ khí Lưu Văn Hồng

28/11/2022

9:00 - 9:40

Nr Cty CP thực phẩm Phú Tường

28/11/2022

9:30 - 11:00

Một phần xã Tân Phú

28/11/2022

10:00 - 10:40

Nr Cty Ya Xin; Nr CS Cần Phú

28/11/2022

10:30 - 11:40

Một phần xã Đức Hòa Đông

28/11/2022

11:00 - 11:40

Nr CS Như Ngọc; Nr Cty ANGST Trường Vinh

28/11/2022

13:00 - 13:40

Nr HKD Vĩnh Phúc; Nr Cty 4 Oranges

28/11/2022

13:00 - 14:30

Một phần xã An Ninh Tây

28/11/2022

13:00 - 15:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

28/11/2022

13:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ; một phần xã Hòa Khánh Tây

28/11/2022

14:00 - 14:40

Nr Cty Chánh Phước Đức; Nr CS Phạm Văn Bình

28/11/2022

15:00 - 15:40

Nr Cty TNHH Phát Lợi; Nr CS Bửu Trang

28/11/2022

15:00 - 16:30

Một phần xã An Ninh Tây

28/11/2022

16:00 - 16:30

Nr CS Lưu Tuấn Kiệt; Nr CX Thuận Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

26/11/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Phước Lý; một phần xã Long Thương

26/11/2022

7:30 - 16:00

Một phần xã Long Thương

27/11/2022

5:45 - 6:00

Một phần xã Phước Lại; Phước Vĩnh Đông

27/11/2022

6:00 - 18:00

Một phần xã Long Hậu; Phước Lại; TT Cần Giuộc; KCN Tân Kim; một phần KCN Long Hậu; một phần KCN Long Hậu mở rộng

27/11/2022

18:00 - 18:30

Một phần xã Phước Lại; Phước Vĩnh Đông

28/11/2022

7:30 - 8:10

DNTN Thạnh Lợi

28/11/2022

8:15 - 9:00

Công ty thép Bình Minh

28/11/2022

9:10 - 9:55

Công ty TNHH Ích Phong

28/11/2022

10:00 - 10:45

CS Lộc Cún Mùi

28/11/2022

10:50 - 11:30

Cơ sở Liên Thành

28/11/2022

13:00 - 13:40

HKD Lê Xuân Hồng

28/11/2022

15:30 - 16:30

DNTN nhựa Chợ Lớn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

26/11/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Tân Lập; xã Tân Thành; xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa

27/11/2022

7:30 - 16:30

Một phần phường 1; phường 3; xã Bình Hiệp, TX Kiến Tường

28/11/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP 2 phường 2, TX Kiến Tường

28/11/2022

13:00 - 15:30

Một phần KP 5 phường 1, TX Kiến Tường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

26/11/2022

6:30 - 7:00

Một phần xã Nhựt Chánh

27/11/2022

5:30 - 6:00

Một phần xã Long Hiệp; TT Bến Lức

27/11/2022

6:00 - 8:00

Một phần xã Long Hiệp

27/11/2022

6:00 - 8:30

Xã Long Hiệp; xã Phước Lợi

27/11/2022

7:00 - 7:30

Một phần xã Thanh Phú; Mỹ Yên; xã Tân Bửu

27/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần KP 3 thị trấn Bến Lức

27/11/2022

8:00 - 8:30

Một phần xã Long Hiệp

27/11/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Lò Gạch, xã Long Hiệp

27/11/2022

16:30 - 17:00

Một phần xã Long Hiệp; TT Bến Lức

27/11/2022

16:30 - 17:00

Một phần xã Thanh Phú; Mỹ Yên; xã Tân Bửu

28/11/2022

8:00 - 12:00

Một phần KP 3 thị trấn Bến Lức; một phần ấp 3 xã Bình Đức

28/11/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp 8 xã Nhựt Chánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

26/11/2022

8:00 - 13:00

Công ty TNHH SXCKTM Gia Hưng, Công ty VDA - HCM, Công ty Hisheng Luggage Garment Accessory

26/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 2 xã Phước Đông

26/11/2022

13:00 - 16:00

HKD Thành Lợi 2 (Cty Klins)

27/11/2022

5:55 - 6:10

Một phần KCN Thuận Đạo mở rộng

27/11/2022

6:00 - 17:00

Một phần KCN Long Định - Long Cang; KCN Thuận Đạo mở rộng; một phần xã Long Định; Long Cang; Phước Vân; Long Sơn; Long Khê; Long Trạch; Long Hòa

27/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp 1 xã Long Định

27/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Nhà Trường, Bình Hòa, Cầu Xây, xã Tân Lân

27/11/2022

17:00 - 17:15

Một phần KCN Thuận Đạo mở rộng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

26/11/2022

7:30 - 17:00

KP 2, 3, 6 thị trấn Tân Thạnh; ấp Bảy Mét, Hai Vụ, Đá Biên, xã Kiến Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

28/11/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

26/11/2022

6:00 - 6:15

Xã Thạnh An; Thủy Đông; Tân Tây; Tân Đông

26/11/2022

16:00 - 16:15

Xã Thạnh An; Thủy Đông; Tân Tây; Tân Đông

28/11/2022

8:00 - 8:45

HKD Ngô Văn Khoe

28/11/2022

9:00 - 9:45

Cấp nước KDC Thủy Tây

28/11/2022

10:30 - 11:00

Tiểu đoàn dự bị động viên BCHQS LA

28/11/2022

11:30 - 12:00

HKD Ngô Văn Sự

28/11/2022

13:30 - 14:00

Cty TNHH TM CNCNC Hoàn Hảo Vina 1

28/11/2022

15:30 - 16:00

HKD Trần Quốc Cường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

26/11/2022

8:00 - 11:00

Một phần CDC Chùa Nổi, ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

26/11/2022

7:30 - 8:00

Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B

26/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Ngã Tư, ấp Hưng Thuận, xã Hưng Điền B

26/11/2022

16:30 - 17:00

Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

26/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp 2 xã Phước Tân Hưng; một phần ấp Hội Xuân, xã Dương Xuân Hội

26/11/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp 6, 7 xã Vĩnh Công

26/11/2022

9:00 - 11:30

Hộ Hồ Chí Thiện

26/11/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Trị 2, xã Phú Ngãi Trị