Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

29/4/2022

8:30 - 11:00

Một phần thị trấn Cần Giuộc

29/4/2022

13:00 - 16:00

Một phần xã Phước Lại

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

30/4/2022

7:30 - 15:00

Công ty CP SX TM DV Hiệp Tiến Phát

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

29/4/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp Bình Điện, một phần ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

29/4/2022

8:00 - 11:00

Công ty Đạt Thành Long An