Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

28/12/2021

7:30 - 9:00

Khu vực căn cứ Cao Đài thuộc KP 4 phường 2

28/12/2021

8:00 - 14:00

Đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Văn Rành, Trần Văn Nam thuộc KP 3, KP Bình Đông 4, phường 3; KP Bình An 1, phường 7

28/12/2021

8:30 - 10:30

Dọc QL 1A đoạn từ Công ty xăng dầu Long An đến chùa thuốc nam thuộc KP 1 phường 2

28/12/2021

9:30 - 11:30

Đường Hùng Vương nối dài thuộc KP 7 phường 2

28/12/2021

10:30 - 12:00

Đường Hùng Vương nối dài thuộc KP Bình Cư 2, phường 6

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

28/12/2021

7:30 - 7:45

Một phần xã Long Thạnh; Tân Long, huyện Thủ Thừa

28/12/2021

8:00 - 8:50

Công ty TNHH MTV Kim Hoàn

28/12/2021

9:00 - 9:40

Công ty CP cấp thoát nước Long An

28/12/2021

9:50 - 10:30

Công ty CP cấp thoát nước Long An

28/12/2021

10:40 - 11:30

Công ty CP cấp thoát nước Long An

28/12/2021

13:00 - 13:40

Công ty CP cấp thoát nước Long An

28/12/2021

13:50 - 14:30

Công ty CP cấp thoát nước Long An

28/12/2021

14:50 - 15:30

Cty CP ĐT HT nước DNP Long An

28/12/2021

15:40 - 16:30

DNTN Công Thành

29/12/2021

8:00 - 8:50

Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

29/12/2021

9:30 - 10:30

Công ty TNHH TV ĐT vật liệu xây dựng quốc gia

29/12/2021

10:45 - 11:30

Công ty TNHH XX Thuận Hưng

29/12/2021

13:00 - 14:00

Công ty TNHH Track Vina

29/12/2021

14:15 - 15:15

NHNH&PTNT Việt Nam - CN huyện Thủ Thừa

29/12/2021

15:30 - 16:30

Công ty CP ĐT Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

28/12/2021

8:00 - 9:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc

28/12/2021

8:00 - 15:00

Một phần xã Phước Vĩnh Đông

28/12/2021

9:45 - 11:15

Một phần thị trấn Cần Giuộc

28/12/2021

13:00 - 14:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc

28/12/2021

14:45 - 16:30

Một phần xã Mỹ Lộc; Phước Lâm

29/12/2021

8:00 - 9:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc; Một phần xã Phước Lâm

29/12/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Phước Vĩnh Đông

29/12/2021

9:45 - 11:15

Một phần thị trấn Cần Giuộc; Một phần xã Phước Lâm

29/12/2021

13:00 - 14:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc; Một phần xã Phước Lâm

29/12/2021

13:00 - 16:00

Toàn bộ KDC Long Hậu Mr

29/12/2021

14:45 - 16:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc; Một phần xã Phước Lâm

30/12/2021

6:30 - 7:00

Một phần thị trấn Cần Giuộc; Một phần xã Mỹ Lộc

30/12/2021

6:30 - 17:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc; một phần xã Mỹ Lộc; Phước Lâm; Thuận Thành; Phước Hậu

30/12/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Long Thượng

30/12/2021

13:00 - 16:30

Một phần xã Long Thượng

30/12/2021

17:00 - 17:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc; Một phần xã Mỹ Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

28/12/2021

8:30 - 11:30

Một phần ấp 5 xã Tân Lập, huyện Mộc Hoá

28/12/2021

13:00 - 16:00

Một phần KP 5 phường 2, thị xã Kiến Tường

29/12/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường

29/12/2021

12:00 - 16:00

Một phần ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường

30/12/2021

7:30 - 16:00

Một phần ấp 6 xã Tân Lập, huyện Mộc Hoá

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

28/12/2021

7:30 - 11:30

Một phần ấp 6 xã Mỹ Yên

29/12/2021

8:30 - 11:30

Trường Nguyễn Hữu Thọ

29/12/2021

13:00 - 15:30

Một phần ấp 10 xã Lương Hòa

30/12/2021

9:00 - 11:00

Một phần ấp 7 xã Nhựt Chánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

28/12/2021

7:00 - 10:00

Một phần ấp Long Hưng, Ấp Tây, Mỹ Điền, Hựu Lộc

28/12/2021

7:00 - 16:00

Một phần ấp Long Hưng, Ấp Tây, Mỹ Điền, Hựu Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

29/12/2021

13:00 - 14:00

Một phần ấp Bình Đức, xã Bình Lãng

29/12/2021

15:00 - 16:00

Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

29/12/2021

7:30 - 9:30

Một phần ấp 3 xã Mỹ Thạnh Đông

30/12/2021

13:00 - 16:00

Một phần ấp 2 xã Mỹ Quý Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

28/12/2021

7:30 - 16:00

Một phần ấp Chòi Mòi, xã Tuyên Bình

29/12/2021

8:30 - 9:00

Một phần ấp Thái Quang, xã Thái Trị

29/12/2021

9:30 - 10:20

Một phần ấp Trung Liêm, xã Thái Bình Trung

29/12/2021

10:40 - 11:10

Một phần ấp Trung Liêm, xã Thái Bình Trung

29/12/2021

13:30 - 14:00

Một phần ấp Trung Vĩnh, xã Thái Bình Trung

29/12/2021

14:30 - 15:00

Một phần ấp Trung Vĩnh, xã Thái Bình Trung

29/12/2021

15:30 - 16:10

Một phần ấp Bàu Nâu, xã Vĩnh Trị