Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

30/9/2021

7:00 - 8:30

Trạm DNTD Liên Hiệp

30/9/2021

8:30 - 10:00

Cty Vĩnh Lộc An

30/9/2021

10:00 - 11:30

Cty Sơn Hà 1

30/9/2021

13:00 - 15:00

Cty Hiệp Lực

30/9/2021

15:00 - 16:30

Cty Nhuộm TG

2/10/2021

8:00 - 11:30

Cty Long Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

28/9/2021

7:30 - 11:30

Một phần xã Tân Long, huyện Thủ Thừa

28/9/2021

13:00 - 16:30

Một phần xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

1/10/2021

7:30 - 16:00

Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

2/10/2021

7:30 - 11:30

Một phần xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

2/10/2021

13:00 - 14:30

Một phần xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

2/10/2021

15:00 - 16:30

Một phần xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

28/9/2021

7:00 - 7:30

Một phần xã Đức Hòa Đông

28/9/2021

17:00 - 17:30

Một phần xã Hòa Khánh Đông, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Thượng, TT Đức Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

30/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Mỹ Lộc

1/10/2021

8:00 - 14:00

Toàn bộ KTĐC Tân Phước

1/10/2021

9:20 - 10:20

Một phần thị trấn Cần Giuộc

1/10/2021

10:30 - 11:30

Một phần xã Mỹ Lộc

1/10/2021

13:00 - 14:00

Một phần xã Mỹ Lộc

1/10/2021

14:30 - 15:30

Một phần xã Mỹ Lộc

1/10/2021

15:00 - 17:30

Một phần xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc

2/10/2021

8:00 - 12:00

Một phần xã Phước Vĩnh Đông

2/10/2021

13:30 - 16:30

Một phần xã Phước Vĩnh Đông

3/10/2021

7:30 - 11:30

Công ty TNHH Giầy Fu-Luh 2

3/10/2021

13:00 - 16:30

Công ty CP Long Hậu (Nhà Xưởng 5)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

2/10/2021

7:30 - 16:30

Một phần xã Tân Lập, huyện Mộc Hoá

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

1/10/2021

8:00 - 10:30

Công ty TNHH SX TM DV Ô tô Quyền

1/10/2021

8:00 - 15:00

Công ty TNHH Food & Seed VN

1/10/2021

11:30 - 13:00

Công ty TNHH SXTN Nhựa Nguyên Phát

2/10/2021

8:30 - 16:00

Một phần ấp 4 xã Thanh Phú

3/10/2021

7:30 - 16:00

Một phần ấp 3, 5 xã Nhựt Chánh

3/10/2021

14:30 - 16:30

Một phần KDC 135 thị trấn Bến Lức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

29/9/2021

8:00 - 9:30

Một phần ấp 5 xã Phước Đông

29/9/2021

10:00 - 11:30

Một phần ấp 1, 2 xã Phước Đông

29/9/2021

13:00 - 14:30

Một phần ấp 6, 7 xã Phước Đông

29/9/2021

15:00 - 16:30

Một phần ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây

30/9/2021

8:00 - 10:00

Một phần ấp 4A, 4B xã Tân Trạch

2/10/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp Bình Hòa, Cầu Xây, xã Tân Lân

2/10/2021

14:00 - 16:00

Một phần ấp Rạch Bộng, một phần ấp Ao Gòn, xã Tân Lân

3/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp 3, 4, xã Long Cang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

30/9/2021

8:00 - 16:00

Kinh Đường Cắt, ấp Tân Chánh B xã Nhơn Ninh

2/10/2021

7:30 - 15:00

Ấp Hải Hưng, xã Nhơn Hòa. Ấp Hải Hưng, Kinh Đạo, xã Tân Lập

2/10/2021

7:30 - 16:30

Ấp Hải Hưng, xã Nhơn Hòa. Ấp Hải Hưng, xã Tân Lập. Khu phố 4, 6, cụm dân cư vượt lũ số 1 thị trấn Tân Thạnh. Kinh Cầu Vợi - ấp Hiệp Thành, ấp Cà Nhíp, xã Tân Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

30/9/2021

8:00 - 11:00

Ấp Thanh Phong, xã Bình Lãng

30/9/2021

13:00 - 16:00

Ấp 5 xã Lạc Tấn

2/10/2021

7:00 - 7:10

Xã Đức Tân, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ

2/10/2021

7:00 - 7:10

Xã Lạc Tấn, xã Bình Trinh Đông, xã Tân Phước Tây, xã Tân Bình, xã Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ

2/10/2021

7:00 - 16:00

Xã Bình Tịnh, thị trấn Tân Trụ, xã Đức Tân, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ

2/10/2021

7:00 - 16:00

Ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung, TP Tân An. Xã Lạc Tấn, xã Bình Lãng, xã Bình Tịnh, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ

2/10/2021

16:30 - 16:40

Xã Tân Bình, xã Lạc Tấn, xã Quê Mỹ Thạnh, xã Bình Trinh Đông, xã Tân Phước Tây, xã Nhựt Ninh

2/10/2021

16:30 - 16:40

Xã Đức Tân, xã Nhựt Ninh, huyện Tân trụ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

30/9/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp 6 xã Mỹ Thạnh Đông

30/9/2021

13:00 - 15:00

Một phần ấp 6 xã Mỹ Thạnh Đông

30/9/2021

15:30 - 16:30

Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây

1/10/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp 5 xã Mỹ Quý Đông

1/10/2021

13:00 - 15:00

Một phần ấp 2 xã Phước Mỹ, huyện Trảng Bàng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

30/9/2021

8:30 - 15:00

Một phần ấp 3 xã Tân Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

30/9/2021

7:30 - 16:00

Một phần ấp 3 xã Vĩnh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

2/10/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp 4 và ấp 1, ấp 2, xã Vĩnh Châu B