Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

1/8/2022

7:30 - 11:00

Cty TNHH giày Tings Sung, Cty Vinh Hoàn Hương

1/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần xã Hựu Thạnh. Nr Cty Đỉnh Vàng

1/8/2022

13:00 - 16:00

Cty Y tế Việt Long An, Cty CNTP quốc tế Thịnh Cảnh, Cty giày Đại Hòa

2/8/2022

8:00 - 13:00

DNTN Phúc Trang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

1/8/2022

8:00 - 14:00

Một phần xã Phước Vĩnh Đông

2/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Long An

3/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Mỹ Lộc

  

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

3/8/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp Bắc Chan 2, xã Tuyên Thạnh, TX Kiến Tường

3/8/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Cái Đôi Đông, xã Bình Tân, TX Kiến Tường

    

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

3/8/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp 1, xã Quê Mỹ Thạnh

3/8/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

2/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp An Hòa, xã Bình Hòa Bắc

3/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp 4, 5 xã Mỹ Thạnh Đông

3/8/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp 5 xã Mỹ Thạnh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

1/8/2022

8:30 - 11:30

Một phần ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

3/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội

3/8/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Long Thành, xã Long Trì