Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

4/7/2022

8:30 - 11:30

Một phần đường Lương Văn Chấn thuộc KP Quyết Thắng 1, phường Khánh Hậu

4/7/2022

13:00 - 16:00

Một phần đường Lương Văn Chấn, Nguyễn Văn Quá thuộc KP Quyết Thắng 2, phường Khánh Hậu

5/7/2022

6:30 - 7:00

Trung tâm HC tỉnh Long An, phường 6

5/7/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường Huỳnh Việt Thanh, phường 2; KDC Thái Dương, Công ty Đồng Tâm 1, Toyota Long An, Ô tô Dũng Phong, VNPT Long An; Một phần đường Nguyễn Thị Hạnh, phường 6 

6/7/2022

7:00 - 16:30

Đường Lê Minh Xuân thuộc ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

4/7/2022

7:00 - 11:30

Một phần xã Hòa Khánh Đông

4/7/2022

13:00 - 16:30

Một phần xã Hòa Khánh Nam

5/7/2022

7:00 - 16:00

Một phần xã Hiệp Hòa

6/7/2022

7:00 - 11:30

Một phần xã Đức Lập Hạ

6/7/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã An Ninh Đông

6/7/2022

13:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Đông; Một phần xã Lộc Giang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

5/7/2022

8:00 - 15:00

Một phần xã Long Thượng

6/7/2022

8:00 - 11:00

Một phần thị trấn Cần Giuộc. Công ty hạ tầng Hòa Bình

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

4/7/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp 3 xã Bình Đức

4/7/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp 1 xã Bình Đức

6/7/2022

8:00 - 11:30

Công ty CP TM SX bao bì Thành Lợi, Công ty CP TM SX bao bì Lai Trường Sơn - Long An

6/7/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp 8, 9 xã Lương Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

5/7/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp 5, 6 xã Phước Tuy

5/7/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp 5 xã Tân Ân

5/7/2022

14:00 - 16:00

Một phần ấp Xoài Đôi, Minh Thiện, xã Long Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

5/7/2022

8:00 - 16:30

Trạm Tân Chánh A1, một phần ấp Tân Chánh A, xã Nhơn Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

5/7/2022

7:30 - 9:30

Một phần ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh

5/7/2022

10:00 - 11:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Nhựt Ninh

5/7/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh

6/7/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh

6/7/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp 3, xã Tân Phước Tây

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

4/7/2022

7:30 - 16:00

Một phần KP 2, 4 thị trấn Vĩnh Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

5/7/2022

8:30 - 11:30

Tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp kênh 22/12, xã Vĩnh Châu A

5/7/2022

13:30 - 15:30

Cơ sở nước đá Nguyễn Tuấn, xã Vĩnh Thạnh

6/7/2022

8:00 - 8:40

Hàn tiện Phạm Thành Nhân, xã Vĩnh Thạnh

6/7/2022

9:00 - 9:40

Hàn tiện Phạm Thành Nhân, xã Vĩnh Thạnh

6/7/2022

10:00 - 10:40

Hàn tiện Lê Văn Tý, thị trấn Tân Hưng

6/7/2022

13:30 - 14:30

Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Phát, xã Vĩnh Châu B

6/7/2022

15:00 - 16:00

Lò giết mổ, thị trấn Tân Hưng