Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

31/8/2021

17:00 - 18:00

Một phần xã Hòa Khánh Tây

31/8/2021

17:00 - 18:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

31/8/2021

17:00 - 18:00

Một phần xã Đức Lập Hạ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

30/8/2021

8:00 - 9:00

Một phần xã Phước Lý

30/8/2021

9:20 - 10:20

Một phần xã Long Thượng

30/8/2021

10:30 - 11:30

Một phần xã Long Thượng

30/8/2021

13:00 - 14:00

Một phần xã Phước Lý

30/8/2021

14:20 - 15:20

Một phần xã Phước Lý

30/8/2021

15:30 - 16:30

Một phần xã Phước Lý

31/8/2021

8:00 - 10:00

Một phần thị trấn Cần Giuộc

31/8/2021

8:00 - 15:00

Một phần xã Tân Tập

31/8/2021

10:00 - 11:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc

31/8/2021

13:00 - 14:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc

1/9/2021

10:00 - 11:30

Một phần xã Mỹ Lộc

1/9/2021

13:00 - 15:00

Một phần xã Mỹ Lộc

1/9/2021

15:00 - 16:00

Một phần xã Phước Lâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

31/8/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp 6 xã Tân Bình

31/8/2021

13:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

31/8/2021

7:30 - 9:30

Một phần KP 3 thị trấn Đông Thành

31/8/2021

9:00 - 11:00

Một phần KP 4 thị trấn Đông Thành

31/8/2021

10:00 - 11:30

Một phần KP 1 thị trấn Đông Thành

31/8/2021

13:00 - 15:00

Một phần ấp 4 xã Mỹ Quý Tây

31/8/2021

14:00 - 16:00

Một phần ấp 1 xã Mỹ Thạnh Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

30/8/2021

8:30 - 9:10

Một phần ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung

30/8/2021

9:30 - 10:10

Một phần ấp Trung Chánh, xã Thái Bình Trung

30/8/2021

10:30 - 11:10

Một phần ấp Trung Liêm, xã Thái Bình Trung

30/8/2021

13:30 - 14:10

Một phần ấp Thái Kỳ, xã Thái Trị

31/8/2021

8:30 - 9:10

Trạm T5 TBĐ Cây Trôm

31/8/2021

9:40 - 10:20

Trạm T2 SL Nguyễn Chí Tâm

31/8/2021

10:50 - 11:30

Trạm T62A/1 Cấp nước Thái Bình Trung

31/8/2021

13:30 - 14:10

Trạm T33A/1 Công ty TNHH MTV XNK Trọng Tuấn

31/8/2021

14:30 - 15:10

Trạm T33/1 TB Nguyễn Văn Kính

31/8/2021

15:30 - 16:10

Trạm T166 TB TTNC NN Đồng Tháp 10

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

1/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Láng Sen, xã Vĩnh Đại

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

30/8/2021

8:30 - 16:00

Một phần ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ

31/8/2021

7:30 - 10:00

Một phần ấp Thanh Hòa, xã Thanh Phú Long

31/8/2021

10:30 - 12:00

Một phần ấp Thanh Hòa, xã Thanh Phú Long

31/8/2021

13:00 - 16:00

Một phần ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long