Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

8/8/2022

8:00 - 10:00

Đường Nguyễn Thông thuộc ấp 1, ấp 3 xã Bình Tâm

8/8/2022

10:00 - 11:30

Một phần đường tỉnh 827A thuộc KP Bình Đông 4, phường 3; KP Bình An 1, phường 7; ấp Bình Nam, xã Bình Tâm

8/8/2022

13:00 - 15:00

Một phần đường tỉnh 827A thuộc ấp Bình Nam, xã Bình Tâm; KP An Thuận 2, phường 7

8/8/2022

15:00 - 16:30

Một phần đường tỉnh 827A thuộc ấp Bình Nam, xã Bình Tâm; ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi

9/8/2022

8:00 - 11:30

Đường Nguyễn Quang Đại, Cao Văn Lầu thuộc KP Bình Phú, phường 5

9/8/2022

13:00 - 16:30

Đường Nguyễn Quang Đại, Đặng Văn Truyện thuộc KP Bình Phú, phường 5

10/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 1 xã Mỹ An (cù lao Mỹ Phước)

   

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

8/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Long Thượng

8/8/2022

13:00 - 16:00

Một phần xã Long Hậu

8/8/2022

14:00 - 15:00

Một phần thị trấn Cần Giuộc

8/8/2022

15:00 - 16:00

Một phần thị trấn Cần Giuộc

8/8/2022

16:00 - 17:00

Một phần thị trấn Cần Giuộc

9/8/2022

8:00 - 10:00

Một phần thị trấn Cần Giuộc

9/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Phước Lý

9/8/2022

10:30 - 11:30

Một phần xã Mỹ Lộc

9/8/2022

13:00 - 14:00

Một phần xã Mỹ Lộc

9/8/2022

14:15 - 15:15

Một phần xã Long Phụng

9/8/2022

14:30 - 16:00

Một phần xã Long An

9/8/2022

15:30 - 16:30

Một phần xã Long Phụng

10/8/2022

7:30 - 8:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc

10/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần xã Phước Lý

10/8/2022

9:00 - 10:00

Một phần thị trấn Cần Giuộc

10/8/2022

10:30 - 11:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc

10/8/2022

13:00 - 14:00

Một phần thị trấn Cần Giuộc

10/8/2022

13:00 - 16:30

Một phần xã Mỹ Lộc

10/8/2022

14:15 - 15:15

Một phần thị trấn Cần Giuộc

10/8/2022

15:30 - 16:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

8/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

9/8/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp 1, 2 xã Phước Đông

9/8/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp 2 xã Phước Đông

9/8/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp Chợ, xã Long Hựu Đông

9/8/2022

15:00 - 16:30

Một phần ấp Rạch Đào, Long Ninh, xã Long Hựu Đông

10/8/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp 4A xã Tân Trạch

10/8/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp 4A xã Tân Trạch

10/8/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp 1B xã Long Sơn

10/8/2022

15:00 - 16:30

Một phần ấp 3 xã Long Sơn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

10/8/2022

8:00 - 16:30

Trạm Ấp Đông - một phần ấp Đông Nam, xã Tân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

9/8/2022

8:00 - 16:00

HKD Lê Hữu Bình

9/8/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Tịnh

9/8/2022

15:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Lãng

10/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh

10/8/2022

8:00 - 16:00

HNT Phan Thị Bảy

10/8/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp 3 xã Quê Mỹ Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

9/8/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp 3 xã Tân Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

10/8/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình

10/8/2022

10:00 - 11:00

Một phần ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

10/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp 5 xã Mỹ Thạnh Bắc

10/8/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp 4 xã Mỹ Thạnh Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

9/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp 3 xã Hòa Phú; Một phần ấp An Bình, xã Hiệp Thạnh

9/8/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp 5 xã Hiệp Thạnh

10/8/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ

10/8/2022

10:00 - 12:00

Một phần ấp Bình Thới, xã Thuận Mỹ

10/8/2022

13:00 - 15:30

Một phần ấp Xuân Hòa 2 xã Thanh Vĩnh Đông