Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

10/5/2022

7:30 - 16:00

Một phần xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

11/5/2022

7:30 - 16:00

Một phần xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

9/5/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

9/5/2022

13:00 - 16:30

Một phần xã Đức Hòa Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

10/5/2022

8:00 - 11:30

Một phần TT Cần Giuộc

11/5/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Phước Lý

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

10/5/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp 10 xã Lương Hòa

10/5/2022

8:00 - 11:00

Chi nhánh Cty TNHH dinh dưỡng Belta

10/5/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp 3 xã An Thạnh

10/5/2022

11:30 - 13:00

Cty TNHH đồ gỗ Fukui Việt Nam

10/5/2022

13:00 - 15:30

Một phần ấp 3 xã An Thạnh

11/5/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp 1 xã Mỹ Yên

11/5/2022

8:00 - 10:30

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Trường Thịnh

11/5/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp 1 xã Phước Lợi

11/5/2022

11:30 - 13:00

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Long An

11/5/2022

13:00 - 15:30

Một phần ấp 3A xã Phước Lợi

11/5/2022

15:00 - 16:30

Cơ sở Đất Mới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

10/5/2022

8:00 - 9:00

Trần Văn Phú 2

10/5/2022

10:00 - 11:00

HKD Nguyễn Văn Ớ

10/5/2022

13:00 - 14:00

Hộ nuôi tôm Trần Tấn Minh

10/5/2022

14:30 - 15:30

HKD Nguyễn Văn Khải 2

10/5/2022

16:00 - 17:00

Hộ nuôi tôm Võ Văn Vinh

11/5/2022

11:00 - 11:30

Một phần ấp 6, xã Tân Trạch

11/5/2022

14:00 - 16:00

Toàn bộ khu TDC Long Cang (ấp 3, xã Long Cang)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

10/5/2022

8:00 - 12:00

Kinh 79 Phải, ấp Thận Cần xã Bắc Hòa

10/5/2022

13:30 - 16:30

Kinh Kháng Chiến Phải, ấp Thận Cần xã Bắc Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

10/5/2022

7:30 - 8:30

Cty Anh Thư VN

10/5/2022

9:00 - 9:30

HKD Tôn Thọ Minh

10/5/2022

10:00 - 10:30

HKD Lê Thành Hiệp

11/5/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông

11/5/2022

13:0 - 16:30

Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh; một phần ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

11/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp Hưng Thuận, Hưng Thành, xã Hưng Thạnh; xã Hưng Điền B; xã Hưng Điền; một phần ấp 4, xã Thạnh Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

10/5/2022

8:30 - 9:10

Một phần khu phố 2, 4 TT Vĩnh Hưng

10/5/2022

9:30 - 11:00

Trạm T12 TB Nguyễn Minh Quyền