Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

6/9/2021

6:00 - 7:00

Một phần xã Đức Lập Hạ. Một phần xã Hòa Khánh Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

6/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Phước Lâm

6/9/2021

13:00 - 16:30

Một phần xã Phước Lâm

7/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Phước Vĩnh Tây

7/9/2021

13:00 - 16:30

Một phần xã Phước Vĩnh Tây

8/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Đông Thạnh

9/9/2021

8:00 - 9:30

Một phần xã Phước Lý

9/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Long Thượng

9/9/2021

10:00 - 11:30

Một phần xã Phước Lý

9/9/2021

13:00 - 14:30

Một phần xã Phước Lý

9/9/2021

15:00 - 16:30

Một phần xã Long Thượng

10/9/2021

8:00 - 9:30

Một phần xã Tân Tập

10/9/2021

10:00 - 11:30

Một phần xã Tân Tập

10/9/2021

13:00 - 16:30

Một phần xã Tân Tập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

7/9/2021

8:00 - 16:30

Kinh Ranh, ấp 5 xã Hậu Thạnh Đông

7/9/2021

8:00 - 16:30

Ấp Kinh Đạo, ấp 6 xã Tân Lập

11/9/2021

8:00 - 16:00

Ấp 2 xã Tân Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

10/9/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp 6 xã Tân Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

9/9/2021

15:30 - 16:30

Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây

10/9/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp 5 xã Mỹ Quý Đông

10/9/2021

13:00 - 15:00

Một phần ấp 2 xã Phước Mỹ, huyện Trảng Bàng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

10/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước

11/9/2021

8:00 - 14:00

Ấp Bến Kè, Nước Trong, Voi Đình, xã Thủy Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

7/9/2021

8:30 - 9:30

Một phần khu phố Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng

8/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần khu phố 2, 4 thị trấn Vĩnh Hưng

11/9/2021

7:30 - 16:00

Một phần xã Thái Bình Trung, Thái Trị

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

8/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà

8/9/2021

13:30 - 16:30

Một phấn ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B

11/9/2021

8:00 - 16:30

Ấp Cả Sách, ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

6/9/2021

8:00 - 11:30

Hộ Cắt LBFCO NR CSTM TLXK Hải Long - tuyến 471TV

6/9/2021

13:00 - 16:00

Hộ Cắt LBFCO NR HTX TL Vạn Thành - tuyến 471TV

7/9/2021

7:00 - 7:30

Hô trạm HKD Đặng Văn Ru

7/9/2021

8:00 - 8:30

Hô Cắt FCO trạm Công Ty TNHH Tôn Thép Công Thành

7/9/2021

9:00 - 9:30

Hô Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen-Chi nhánh tỉnh Long An

7/9/2021

10:00 - 10:30

Hô trạm HKD Trần Khắc Bá

7/9/2021

11:00 - 11:30

Hô Cắt FCO trạm Công ty TNHH Mỹ An

7/9/2021

13:00 - 16:30

Một phần ấp 3, 4, 5 xã Hiệp Thạnh

8/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp 3 Bình Sơn xã Bình Quới

8/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp 2 xã Bình Quới

8/9/2021

13:00 - 16:30

Một phần ấp 2 Bình Cang xã Bình Quới

9/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp 2 xã Bình Quới

9/9/2021

13:00 - 16:00

Một phần ấp 4 xã Bình Quới

10/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp 3 xã Hoà Phú

10/9/2021

13:00 - 16:30

Một phần ấp 3 xã Hoà Phú