Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

10/9/2022

7:30 - 12:00

Dọc QL 1A đoạn từ giao lộ Nguyễn Minh Đường đến Cty may xuất khẩu Long An; Đường Nguyễn Minh Đường thuộc KP Bình Yên Đông 1, Bình Yên Đông 3, Bình Quân 1, phường 4; Đường Phạm Văn Ngô, Trần Văn Đấu thuộc KP Nhơn Hậu, phường Tân Khánh

10/9/2022

13:00 - 15:00

UBND tỉnh Long An

10/9/2022

13:00 - 16:30

Đường Mai Bá Hương, Quách Văn Tuấn, Trần Thị Đức thuộc KP Thọ Cang, phường 5

10/9/2022

15:00 - 17:00

Nhà thi đấu

12/9/2022

7:30 - 9:30

Một phần ấp 1 xã Mỹ Phú

12/9/2022

9:30 - 11:30

Một phần ấp Bình An B, xã Lợi Bình Nhơn

12/9/2022

13:00 - 15:00

Một phần ấp Bình An B, xã Lợi Bình Nhơn

12/9/2022

15:00 - 17:00

Một phần đường Võ Duy Tạo, ấp Xuân Hòa, xã Lợi Bình Nhơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

10/9/2022

7:30 - 11:30

Một phần TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

11/9/2022

8:00 - 11:30

Công ty TNHH Yujin Kreves

11/9/2022

13:00 - 16:30

Công ty TNHH MTV ASG Toàn Cầu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

10/9/2022

7:00 - 16:00

Một phần xã Hiệp Hòa

10/9/2022

8:00 - 13:00

Cty I.B.O International; DNTN Gia Hào

10/9/2022

8:00 - 15:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

11/9/2022

7:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Thượng; một phần xã Mỹ Hạnh Bắc; một phần xã Hòa Khánh Tây; một phần xã Tân Mỹ; Xã Đức Lập Hạ; một phần xã Đức Lập Thượng

11/9/2022

8:00 - 12:00

Cty TNHH Phú Nghiệp

11/9/2022

8:00 - 15:00

Cty Thuận Quân Long An

11/9/2022

11:00 - 14:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

11/9/2022

13:00 - 16:00

Cty TNHH Thụ Hương; Cty TNHH Kiệt Nhi; Cơ sở Quốc Cơ

12/9/2022

7:30 - 9:00

Một phần TT Hậu Nghĩa

12/9/2022

7:30 - 11:00

Cty SMC Long An

12/9/2022

7:30 - 11:30

Cty TNHH SX TM DV Song Hải Yến; HKD Trần Tích Sài

12/9/2022

9:00 - 10:30

Một phần TT Hậu Nghĩa

12/9/2022

10:30 - 12:00

Một phần TT Hậu Nghĩa

12/9/2022

13:00 - 14:30

Một phần TT Hậu Nghĩa

12/9/2022

13:00 - 16:00

Cty TNHH SX TM DV Tân Minh Lợi; Cty CP nhựa Rạng Đông; HKD Nguyễn Ngọc Quang

12/9/2022

14:30 - 16:30

Một phần xã Đức Lập Hạ

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

10/9/2022

7:00 - 7:30

Một phần xã Phước Lý; Long Thương

10/9/2022

7:00 - 12:00

Một phần xã Phước Lý

10/9/2022

7:00 - 14:00

Công ty TNHH XNK Hoàng Lai

10/9/2022

8:00 - 11:30

Công ty TNHH Phúc Nam Phát

10/9/2022

11:30 - 12:00

Một phần xã Phước Lý; Long Thương

10/9/2022

13:00 - 16:30

Công ty TNHH giày Viễn Thịnh

11/9/2022

8:00 - 11:30

Công ty CP Long Hậu (nhà xưởng 7)

11/9/2022

8:00 - 16:30

Một phần xã Tân Tập

11/9/2022

13:00 - 16:30

CN Công ty CP SX XD TM Đại Thịnh

   

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

10/9/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 7 xã Phước Đông

10/9/2022

9:00 - 11:30

Một phần ấp Đông, xã Long Hựu Đông; toàn bộ xã Long Hựu Tây

10/9/2022

14:00 - 16:00

Một phần ấp Trung, Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông

11/9/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 2, 6 xã Phước Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

10/9/2022

7:30 - 10:00

Ấp Bảy Thước, Đá Biên, xã Kiến Bình; KP 2, 3, 6 thị trấn Tân Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ  

10/9/2022

8:00 - 11:00

Một phần KP Tân Bình, thị trấn Tân Trụ

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

10/9/2022

8:00 - 11:00

Xã Mỹ Bình

10/9/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp Dinh, xã Mỹ Thạnh Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

10/9/2022

7:00 - 16:30

Xã Vĩnh Trị; Khánh Hưng; Hưng Điền A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

10/9/2022

7:00 - 16:30

Xã Hưng Hà; xã Thạnh Hưng; một phần ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh (trước đây là ấp Đường Xe)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

10/9/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 1 xã Bình Quới; Ấp 5 xã Hòa Phú

12/9/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Phú Xuân, xã Phú Ngãi Trị

12/9/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Phú Xuân, xã Phú Ngãi Trị; Một phần ấp Kỳ Châu, xã Bình Quới