Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

12/11/2022

8:00 - 8:30

KP 5, 6, 7, 8 phường 2; KP Bình Cư 2, Bình Cư 3, phường 6

13/11/2022

6:30 - 7:00

Một phần CCN xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An

13/11/2022

6:30 - 17:00

Một phần đường Võ Duy Tạo, xã Lợi Bình Nhơn; KP Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2, phường 6; Ấp Xuân Hòa, Bình An A, Bình An B, Ngãi Lợi A, Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn

13/11/2022

16:00 - 17:00

Một phần CCN xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

12/11/2022

8:00 - 12:00

Nhánh rẽ HKD Lê Hồng Lâm

12/11/2022

8:00 - 15:00

Nhánh rẽ Cty Triển Thiệu

12/11/2022

11:00 - 14:00

Một phần xã Hòa Khánh Nam

13/11/2022

6:00 - 7:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ; một phần xã Hựu Thạnh

13/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Đức Lập Hạ; một phần xã Hựu Thạnh; một phần xã Đức Hòa Hạ; một phần xã Đức Hòa Đông; một phần TT Đức Hòa

13/11/2022

7:00 - 18:30

Một phần xã Hựu Thạnh

13/11/2022

8:00 - 12:00

Một phần xã Hòa Khánh Tây

13/11/2022

8:00 - 14:00

Một phần xã Đức Lập Hạ

13/11/2022

8:00 - 15:00

Nhánh rẽ Cty Liên Hưng, Nhánh rẽ Cty bánh kẹo Cao Lợi Hưng, Nhánh rẽ Cty CP dược phẩm Euvipharm, Nhánh rẽ Cty Tan Quang Phong

13/11/2022

11:00 - 14:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

13/11/2022

15:00 - 17:00

Một phần xã Đức Hòa Đông; một phần xã Đức Hòa Hạ

13/11/2022

17:00 - 18:30

Một phần xã Đức Hòa Hạ; một phần xã Hựu Thạnh

14/11/2022

8:00 - 8:40

Nr Cty Bách Minh Đức

14/11/2022

8:00 - 10:30

Nr Cty Quán Á Việt Nam

14/11/2022

8:00 - 11:00

Nr Cty Vũ Trụ LA

14/11/2022

8:00 - 16:00

Nr Cty Triệu Úy Chiết, Nr Cty Sáu Lu Long An

14/11/2022

9:00 - 9:40

Nr Cty Dong Thang, Nr Cty CP dược phẩm Euvipharm, Nr Cty CP nông nghiệp AIC

14/11/2022

10:00 - 10:40

Nr Cty Tín Hưng, Nr Cty Liên Minh

14/11/2022

11:00 - 11:30

Nr Cty MNS Meat Sài Gòn

14/11/2022

11:00 - 11:40

Nr Cty ván ép Thiên Nga VN

14/11/2022

13:00 - 13:40

Nr Cty hóa chất Nông Việt, Nr Cty Tân Đức

14/11/2022

13:00 - 16:00

Nr Cty thực phẩm Sunrise

14/11/2022

14:00 - 14:40

Nr Cty CP BVTV Asata Hoa Kỳ

14/11/2022

15:00 - 15:40

Nr Cty Lâm Hoàng Nam, Nr Cty TNHH Hằng Bang VN

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

12/11/2022

7:30 - 16:00

Một phần xã Tân Tập; Phước Vĩnh Đông

12/11/2022

8:00 - 9:00

Một phần xã Long Thượng

12/11/2022

10:00 - 11:00

Một phần thị trấn Cần Giuộc

13/11/2022

5:30 - 6:00

Một phần xã Phước Lý

13/11/2022

16:30 - 17:00

Một phần xã Phước Lý

14/11/2022

7:30 - 8:30

Chi cục thuế

14/11/2022

7:30 - 9:00

Một phần xã Long Thượng

14/11/2022

9:00 - 10:00

CS 2 KCN Tân Kim

14/11/2022

10:30 - 11:30

CS bánh Nhất Nam

14/11/2022

13:00 - 14:00

CS Nguyễn Ngọc Dũng

14/11/2022

13:00 - 14:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc

14/11/2022

14:30 - 15:30

CS Như Đạt

14/11/2022

15:00 - 16:30

Một phần thị trấn Cần Giuộc

14/11/2022

15:40 - 16:40

DNTN Ngọc Khởi

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

13/11/2022

5:30 - 6:00

Xã Phước Lợi; một phần xã Mỹ Yên; một phần xã Long Hiệp; một phần TT Bến Lức

13/11/2022

6:00 - 17:00

Một phần xã Tân Bửu; xã Thanh Phú; một phần xã Mỹ Yên; một phần xã An Thạnh; xã Long Hiệp; một phần TT Bến Lức

13/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Lương Bình

13/11/2022

16:30 - 17:00

Một phần TT Bến Lức; một phần xã Long Hiệp

14/11/2022

8:30 - 15:30

Một phần ấp 6 xã Nhựt Chánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

12/11/2022

8:00 - 10:30

Một phần ấp 4A xã Tân Trạch

12/11/2022

8:30 - 11:30

Một phần khu 1A TT Cần Đước

12/11/2022

9:00 - 11:30

Một phần khu 7A, 7B, 8 TT Cần Đước

12/11/2022

14:00 - 16:00

Một phần ấp 3, 4, 6 xã Tân Ân

14/11/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp 1 xã Phước Đông

14/11/2022

14:00 - 16:00

Một phần ấp 3 xã Long Cang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

12/11/2022

8:00 - 13:00

KV trại cải tạo Phước Hòa (trại K1); ấp Đông xã Tân Hòa

12/11/2022

8:00 - 16:00

KV Huyện ủy, Ủy ban, Công an huyện Tân Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

12/11/2022

6:00 - 6:05

Xã Tân Bình; Ấp 1, 2, 3 xã Quê Mỹ Thạnh

12/11/2022

7:30 - 16:30

Ấp 2 xã Tân Bình; xã Bình Trinh Đông; Tân Phước Tây; Nhựt Ninh; xã Tân Bình 

12/11/2022

17:00 - 17:05

Xã Tân Bình; Ấp 1, 2, 3 xã Quê Mỹ Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

12/11/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp 1, 2 xã Mỹ Quý Đông

12/11/2022

11:30 - 12:30

Xã Mỹ Quý Đông

12/11/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp 2 xã Mỹ Quý Đông

    

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

12/11/2022

5:30 - 5:50

Một phần xã Dương Xuân Hội; Long Trì, Hiệp Thạnh

12/11/2022

6:00 - 17:30

Một phần xã Thanh Phú Long; An Lục Long; Thuận Mỹ

12/11/2022

17:00 - 17:30

Một phần xã Dương Xuân Hội; Long Trì; Hiệp Thạnh