Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

13/6/2022

16:30 - 17:00

KP Thanh Xuân, Nhơn Phú, Bình Phú, Phú Nhơn, Thọ Cang, phường 5; KP 3 phường 2; KP Bình Đông 3, Bình Đông 4, phường 3; Ấp 1, 2, 3, 4, Đạo Thạnh, xã Hướng Thọ Phú; Ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung; Toàn bộ xã Bình Tâm

14/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp 1, xã Mỹ Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

13/6/2022

7:30 - 9:00

Nr HKD Võ Thị Vân

13/6/2022

8:00 - 11:00

Cty Nam Quốc

13/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần xã An Ninh Đông

13/6/2022

9:30 - 11:00

Cty Hòa Anh

13/6/2022

13:00 - 14:30

Cty QT Nông Nghiệp Vàng

13/6/2022

13:00 - 16:00

Cơ sở Thành Tâm

13/6/2022

15:00 - 16:00

Cty Latex

14/6/2022

7:30 - 9:00

CN Cty TNHH Trung Vinh

14/6/2022

8:00 - 11:00

Cty Tân Liên Hưng, Cty Vĩnh Phát

14/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần xã Hòa Khánh Đông

14/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần xã An Ninh Đông; Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

14/6/2022

9:30 - 11:00

Cơ sở Tín Thành

14/6/2022

13:00 - 14:30

Cty TNHH môi trường Chân Lý

14/6/2022

13:00 - 16:00

Một phần xã Đức Lập Hạ. Cty nước chấm MêKong

14/6/2022

15:00 - 16:00

Cty Tây Đô LA

15/6/2022

7:30 - 9:00

Cty Thuận Đức Phát L.A

15/6/2022

8:00 - 11:00

Cty Thuận Hưng LA

15/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần TT Hậu Nghĩa; Một phần TT Hiệp Hòa; Một phần xã Lộc Giang. Cty Qui Lực; Cty Cẩm Đạt

15/6/2022

9:30 - 11:00

Cty Thuận Tiến Phát

15/6/2022

13:00 - 14:30

CN Cty kỹ thuật - công nghệ CDV

15/6/2022

13:00 - 16:00

Cty Zhan Huei Electric

15/6/2022

15:00 - 16:00

Cty TNHH Liên Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

13/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Phước Hậu

13/6/2022

13:30 - 16:30

Một phần xã Phước Lý

14/6/2022

7:30 - 11:30

Nr Cà sàn nông sản

14/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Phước Lý

14/6/2022

13:30 - 16:30

Nr Đại Đại Tài

15/6/2022

7:30 - 11:30

Nr Công ty phân bón Bình Điền 2

15/6/2022

13:30 - 16:30

Nr Công ty CP SX TM ĐT Vạn Phúc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

15/6/2022

8:00 - 10:30

Công ty TNHH xay xát Phú Tân Hòa

15/6/2022

11:30 - 13:00

Công ty CP bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An

15/6/2022

15:00 - 16:30

Công ty CP Đại Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

14/6/2022

9:00 - 11:00

Một phần ấp 3, 4, xã Long Sơn

14/6/2022

14:00 - 16:00

Một phần ấp 3, 4, xã Long Sơn

15/6/2022

8:00 - 9:00

HNT Lê Văn Tiến

15/6/2022

9:30 - 10:30

HNT Nguyễn Tấn Bờ

15/6/2022

11:00 - 12:00

HNT Nguyễn Văn Thùy

15/6/2022

14:00 - 15:00

Hộ nuôi tôm Đỗ Văn Thiện (75kVA)

15/6/2022

15:30 - 16:30

Trần Văn O (HNT Nguyễn Văn Hai)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

15/6/2022

8:00 - 11:30

Kinh 1000 Bắc, ấp 4 xã Hậu Thạnh Tây

15/6/2022

13:00 - 16:30

Kinh 63, ấp 5 xã Hậu Thạnh Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

13/6/2022

16:30 - 17:00

Xã Lạc Tấn; Quê Mỹ Thạnh; Tân Bình; Bình Trinh Đông; Tân Phước Tây; Nhựt Ninh; Đức Tân; TT Tân Trụ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

14/6/2022

7:30 - 9:30

Một phần ấp 5, xã Mỹ Thạnh Đông

14/6/2022

13:00 - 14:30

Một phần ấp 3, xã Bình Thành

15/6/2022

7:30 - 8:30

HKD Ông Tư

15/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp 2, xã Bình Hòa Nam

15/6/2022

10:30 - 11:30

ĐBP MQT

15/6/2022

13:00 - 14:00

ĐBP MQT

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

14/6/2022

8:00 - 15:00

Cty TNHH Thảo Thành VN

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

15/6/2022

7:30 - 16:00

Một phần ấp 3, xã Vĩnh Bình