Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

12/11/2021

7:30 - 11:30

Một phần thôn Thành Ý, xã Thành Hải

12/11/2021

13:30 - 17:30

Mặt Đông đường Thống Nhất: Khu vực từ Trung tâm y tế xã Thành Hải đến ngã 3 Tân Hội; Đường Lê Duẩn: Khu vực từ ngã 3 Tân Hội đến kho đá Hoa Cương Nhật Tiến, xã Thành Hải

14/11/2021

7:30 - 14:30

Khu phố 4, 7 phường Tấn Tài. Khu phố 3, 9, 10 phường Mỹ Đông

15/11/2021

7:30 - 17:00

Trung đoàn không quân 937

15/11/2021

13:30 - 17:30

Đường 21 tháng 8: Khu vực từ ngã 5 Phủ Hà đến trường THCS Lê Hồng Phong. Khu phố 1, 2 phường Phủ Hà

16/11/2021

7:30 - 17:30

Một phần thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

12/11/2021

7:45 - 12:00

Một phần khu phố Khánh Hải, thị trấn Khánh Hải

16/11/2021

7:30 - 9:00

Khách hàng Nguyễn Tấn Phụng

16/11/2021

9:30 - 11:30

Công ty TNHH XD và TM Duy Anh (ĐĐ Vĩnh Hải 4)

16/11/2021

13:00 - 17:30

Một phần khu phố 5, phường Đông Hải

16/11/2021

13:45 - 16:00

Công ty TNHH XD và TM Duy Anh (ĐĐ Vĩnh Hải 3)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

12/11/2021

7:45 - 17:00

Một phần khu phố 4, thị trấn Tân Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

12/11/2021

8:00 - 11:00

Một phần khu phố 2, 3, 4 thị trấn Phước Dân

12/11/2021

8:00 - 17:00

Một phần khu phố 4, 7 thị trấn Phước Dân

14/11/2021

7:30 - 16:00

Công ty Thương mại Kim Hùng; Công ty Hồng Đức

15/11/2021

7:30 - 11:00

Một phần thôn Từ Tâm, xã Phước Hải

15/11/2021

7:30 - 17:30

Một phần thôn Hòa Thạnh, xã An Hải

16/11/2021

7:30 - 16:00

Thôn Chất Thường, Hoài Nhơn, xã Phước Hậu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

12/11/2021

8:00 - 17:00

Thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc

12/11/2021

8:30 - 9:45

Cơ sở sản xuất gạch block Ngọc Thạch

12/11/2021

10:00 - 11:15

Kho bạc Nhà nước huyện Thuận Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

13/11/2021

8:00 - 17:00

Một phần thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh

16/11/2021

7:30 - 17:30

Một phần thôn Bầu Ngứ, xã Phước Dinh