Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

17/5/2023

7:30 - 12:00

Một phần KP 6 phường Đô Vinh

17/5/2023

7:30 - 16:00

Công ty nông nghiệp công nghệ cao - năng lượng tái tạo Ninh Thuận, Công ty Solar Mỹ Sơn, Công ty Mai Chi Ninh Thuận, Công ty nông nghiệp năng lượng Phan Rang, Công ty dịch vụ du lịch Đà Lạt Gateway, Công ty Thanh Bình PR, Công ty Phát triển nông nghiệp - năng lượng (5 trạm), Công ty năng lượng sạch Phước Trung, Công ty công nghệ Thành Sơn

17/5/2023

7:30 - 18:00

Một phần thôn Đắc Nhơn 3, các thôn Lương Cang, Núi Ngỗng, Nha Hố 1, xã Nhơn Sơn; Một phần KP 1 phường Đô Vinh

18/5/2023

7:00 - 16:00

Công ty Đức Phát, Công ty Mai Ngọc, Công ty Tia sáng Artemis VN, Công ty NL Thái Dương Apollo, Công ty Zeus, Công ty Solar Ninh Thuận, Công ty Xuân Hoàng Phan Rang, Công ty Nhật Sơn Phát, Công ty Thái Hoàng, Công ty Phú Danh, Công ty Thanh Lan, Công ty Thanh Tuyền (2 trạm), Công ty Thanh Tâm, Công ty Hoàng Diệp và Trần Quang Thính (2 trạm), Công ty Nam Khánh Farm, Công ty Thảo Nguyên Farm, Công ty Hoàng Quân, Công ty Hoàng Nguyên

18/5/2023

7:00 - 18:00

Một phần KP 5, 6 phường Phủ Hà; một phần KP 1, 3, 7 phường Thanh Sơn; một phần KP 1 phường Mỹ Bình; phường Đài Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải     

17/5/2023

7:30 - 17:00

Một phần thôn Khánh Tường, xã Tri Hải

17/5/2023

7:45 - 9:00

Công ty Duy Anh

18/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần KP 5 phường Mỹ Bình

18/5/2023

7:45 - 17:00

Một phần KP 4, 5 phường Mỹ Bình

19/5/2023

6:45 - 7:00

Một phần KP Khánh Tân, KP Khánh Sơn 2, thị trấn Khánh Hải

19/5/2023

6:45 - 15:00

Một phần thôn Tri Thuỷ 1, Tri Thuỷ 2, xã Tri Hải; một phần KP Khánh Giang, thị trấn Khánh Hải; một phần thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải

19/5/2023

14:30 - 15:00

Một phần KP Khánh Tân, KP Khánh Sơn 2, thị trấn Khánh Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

17/5/2023

8:00 - 15:00

Một phần thôn Quán Thẻ 1 xã Phước Minh

18/5/2023

7:45 - 9:30

Một phần thôn Lạc Nghiệp 1, 2 xã Cà Ná

18/5/2023

9:45 - 11:30

Một phần thôn Lạc Tân 1, 2 xã Phước Diêm

18/5/2023

13:45 - 15:15

Một phần thôn Lạc Tân 1 xã Phước Diêm

18/5/2023

15:30 - 17:00

Một phần thôn Lạc Tân 2, 3 xã Phước Diêm

19/5/2023

7:45 - 9:15

Một phần thôn Lạc Tân 3 xã Phước Diêm

19/5/2023

9:30 - 12:00

Một phần thôn Lạc Tân 2, 3 xã Phước Diêm

19/5/2023

13:30 - 15:30

Một phần thôn Lạc Nghiệp 1, 2 xã Cà Ná

19/5/2023

15:45 - 17:15

Một phần thôn Lạc Tân 1 xã Phước Diêm