Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

14/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP 3, phường Mỹ Hương; KP 2 phường Phủ Hà

14/6/2022

7:30 - 17:00

Đường Hải Thượng Lãn Ông: Khu vực từ cây xăng Ngọc Hùng đến kênh Chà Là, KP 1 phường Mỹ Đông

15/6/2022

7:45 - 11:30

Một phần thôn Cà Đú, xã Thành Hải

16/6/2022

7:30 - 14:00

Một phần thôn Tấn Lộc - KP 4, phường Tấn Tài

16/6/2022

7:30 - 17:30

Một phần thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn

16/6/2022

7:45 - 17:30

Một phần thôn Nha Húi, xã Mỹ Sơn

16/6/2022

8:00 - 17:30

Một phần thôn Nha Húi, xã Mỹ Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

16/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần KP 1, 2 phường Mỹ Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

14/6/2022

7:35 - 16:30

Một phần khu phố 1, 6, thị trấn Tân Sơn

14/6/2022

7:45 - 15:00

Một phần thôn Lập Lá, Tân Bình, xã Lâm Sơn

15/6/2022

8:05 - 11:30

Công ty Invaco Việt Nam, Công ty Quang Lộc, Nhà điều hành hồ chứa Sông Sắt, xã Phước Đại

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

14/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần khu phố 13, thị trấn Phước Dân

15/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần thôn Hòa Thạnh, xã An Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

14/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần thôn Lạc Nghiệp 1, Lạc Nghiệp 2, xã Cà Ná; thôn Lạc Tân 1, xã Phước Diêm

14/6/2022

8:30 - 9:45

Khách hàng Châu Thị Bông

14/6/2022

10:00 - 11:15

Khách hàng Đạo Văn Hồng

14/6/2022

13:30 - 15:15

Khách hàng Phạm Văn Hiệp

14/6/2022

15:30 - 16:45

Hộ nuôi tôm Nguyễn Tuấn Khanh

15/6/2022

7:30 - 12:00

Một phần thôn Sơn Hải 2, thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh

15/6/2022

8:00 - 17:00

Công ty TNHH Phan Rang Xanh, UBND huyện Thuận Nam - camera an ninh

16/6/2022

7:30 - 8:00

Một phần thôn Văn Lâm 1, Văn Lâm 2, xã Phước Nam 

16/6/2022

15:30 - 16:30

Một phần thôn Văn Lâm 1, Văn Lâm 2, xã Phước Nam