Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

4/12/2021

7:30 - 17:00

Khu tập thể sân bay Thành Sơn, khu phố 8 phường Đô Vinh

7/12/2021

7:30 - 16:00

Đường Thống Nhất khu vực từ hẻm số 71 đến ngã tư Trần Phú, phường Phủ Hà, Đài Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

5/12/2021

7:00 - 17:30

Một phần khu phố 4; các khu phố 1, 2, 3 phường Mỹ Hải; Một phần các khu phố 2, 7, 8; khu phố 4, 5 phường Mỹ Đông

7/12/2021

7:00 - 17:45

Một phần thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải; Một phần thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải

7/12/2021

8:00 - 9:30

Một phần thôn Khánh Tường, xã Tri Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

7/12/2021

7:30 - 17:30

Một phần khu phố 4 thị trấn Tân Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

4/12/2021

7:30 - 17:30

Thôn Phú Thọ, phường Đông Hải; Một phần thôn Hòa Thạnh, xã An Hải

7/12/2021

7:30 - 17:00

Một phần thôn Thuận Lợi, xã Phước Thuận

7/12/2021

8:00 - 11:00

Một phần thôn Hoài Ni, xã Phước Thái

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

7/12/2021

8:00 - 11:00

Một phần thôn Kiền Kiền, xã Lợi Hải

7/12/2021

8:00 - 11:30

Trung tâm mạng lưới MobiFone Miền Nam, Công ty cổ phần xây dựng Ninh Thuận (2 công tơ), Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận - Đại đội Công Binh

7/12/2021

13:30 - 15:00

Một phần thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong

7/12/2021

15:30 - 17:00

Một phần thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong