Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

7/9/2023

7:45 - 11:30

Thôn Gò Thao, xã Tân Hải

8/9/2023

15:00 - 16:00

Sở VH TT DL Ninh Thuận, Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Ninh Thuận, Công ty TNHH Tiến Lợi, Trung tâm dịch vụ quảng cáo NT

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

7/9/2023

7:45 - 9:00

Khách hàng Nguyễn Tiến Lâm

7/9/2023

9:10 - 11:30

Công ty TNHH TM DV DL Phúc Thuận Thảo

7/9/2023

14:30 - 17:00

Một phần KP Khánh Sơn 2, thị trấn Khánh Hải

8/9/2023

7:45 - 14:00

Một phần KP 2, 11 phường Văn Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

7/9/2023

8:05 - 10:05

Thôn Hà Dài, xã Ma Nới

7/9/2023

10:15 - 12:00

Thôn Ú, xã Ma Nới

7/9/2023

14:00 - 15:30

Thôn Gia Rớt 1, xã Ma Nới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

7/9/2023

7:30 - 13:00

Thôn An Thạnh 1, xã An Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

7/9/2023

8:15 - 9:15

Công ty CP nghiên cứu phát triển nông nghiệp Ninh Thuận

7/9/2023

9:30 - 10:30

Công ty TNHH nghiên cứu phát triển nông nghiệp Thuận Bắc

7/9/2023

10:45 - 11:45

Công ty TNHH nghiên cứu phát triển nông nghiệp Bắc Phong

7/9/2023

13:30 - 14:30

Công ty TNHH đầu tư phát triển Bảo Ngọc Ninh Thuận

7/9/2023

14:45 - 15:45

Công ty TNHH MTV phát triển đầu tư Gia Cát

8/9/2023

8:00 - 18:00

Thôn Suối Đá, xã Lợi Hải; Xã Phước Chiến; Công Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

7/9/2023

8:30 - 10:30

Công ty CP năng lượng tái tạo Bim

7/9/2023

10:45 - 12:00

Khách hàng Lê Văn Thể

7/9/2023

14:00 - 15:15

Khách hàng Nguyễn Thị Sáu

7/9/2023

15:30 - 16:45

Khách hàng Vũ Thị Tuyết Nhung

8/9/2023

8:15 - 9:30

Khách hàng La Thị Kim Phượng

8/9/2023

9:40 - 10:50

Khách hàng Phạm Thanh Tiến

8/9/2023

11:00 - 12:10

Khách hàng Nguyễn Văn Hùng

8/9/2023

14:00 - 15:15

Khách hàng Trần Thị Đan

8/9/2023

15:30 - 16:45

Khách hàng Nguyễn Phóng