Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

19/7/2022

8:00 - 17:00

CN TCT XD nông nghiệp Việt Nam - Công ty CP tại Miền Trung và Tây Nguyên

19/7/2022

15:30 - 17:30

Một phần thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải; một phần thônThủy Lợi, thôn Hòn Thiên, xã Tân Hải

21/7/2022

8:00 - 9:05

Công ty TNHH MTV TM DV Sài Gòn - Phan Rang

21/7/2022

9:15 - 10:20

Công ty CP cấp nước Ninh Thuận

21/7/2022

10:35 - 11:40

Công ty TNHH Yến Nhà Ninh Thuận

21/7/2022

14:00 - 15:35

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Sơn Long Thuận - Phân xưởng sửa chữa máy móc Phủ Hà

21/7/2022

15:50 - 16:55

Trường THPT Ischool Ninh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải     

20/7/2022

7:40 - 11:00

Một phần thôn Khánh Phước, xã Nhơn Hải

20/7/2022

14:00 - 17:30

Một phần thôn Khánh Phước, xã Nhơn Hải

21/7/2022

7:45 - 9:45

Một phần KP 3 phường Mỹ Bình; một phần KP 7 phường Văn Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

19/7/2022

7:25 - 12:00

Một phần KP 4, 8 thị trấn Tân Sơn

19/7/2022

7:35 - 12:00

Đội 18 thôn Thạch Hà, xã Quảng Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

19/7/2022

7:30 - 12:00

Một phần KP 15 thị trấn Phước Dân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

19/7/2022

8:00 - 17:00

Một phần thôn Suối Vang, Hiệp Kiết, xã Công Hải

20/7/2022

8:00 - 11:00

Môt phần tổ 9 thôn Phương Cựu 3, xã Phương Hải

20/7/2022

13:30 - 17:00

Một phần thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

19/7/2022

8:30 - 10:00

Khách hàng Lê Hải Điểu

19/7/2022

10:15 - 11:45

Khách hàng Lê Thị Liên

19/7/2022

13:45 - 14:45

Công ty TNHH dịch vụ du lịch Vĩnh Hảo

19/7/2022

15:00 - 16:00

Công ty TNHH Thông Thuận

20/7/2022

7:00 - 7:30

Một phần thôn Lạc Nghiệp 1, Lạc Nghiệp 2 (khu vực cảng mới Cà Ná), xã Cà Ná 

20/7/2022

7:30 - 10:30

Một phần thôn Lạc Nghiệp 1, Lạc Nghiệp 2, xã Cà Ná; Các thôn Lạc Tân 1, Lạc Tân 2, Lạc Tân 3, xã Phước Diêm

20/7/2022

7:30 - 17:00

Thôn Thương Diêm 1, Thương Diêm 2, xã Phước Diêm

20/7/2022

17:00 - 17:30

Một phần thôn Lạc Nghiệp 1, Lạc Nghiệp 2, xã Cà Ná; Các thôn Lạc Tân 1, Lạc Tân 2, Lạc Tân 3, xã Phước Diêm

20/7/2022

17:30 - 18:00

Một phần thôn Lạc Nghiệp 1, Lạc Nghiệp 2 (khu vực cảng mới Cà Ná), xã Cà Ná

21/7/2022

8:30 - 10:00

Cơ sở sản xuất nước đá Hận Hồng

21/7/2022

10:15 - 11:45

DNTN sản xuất nước đá Lê Trung Tín

21/7/2022

13:45 - 15:00

Khách hàng Tống Chi

21/7/2022

15:15 - 16:30

Khách hàng Tống Chi