Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

5/7/2022

7:30 - 11:00

Công ty CP xây dựng Ninh Thuận, Công ty CP Việt Ren, Công ty TNHH đầu tư - xây dựng - thương mại - dịch vụ Yên Bình, Công ty TNHH Nhật Sơn Phát, Công ty TNHH thương mại và xây dựng Sơn Long Thuận

6/7/2022

7:30 - 17:00

Một phần thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

5/7/2022

6:30 - 7:00

Một phần thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải

5/7/2022

7:00 - 7:30

Một phần KP Khánh Giang; KP Khánh Tân, Khánh Sơn 1, thị trấn Khánh Hải

5/7/2022

7:00 - 11:00

Một phần thôn Tri Thủy 2, thôn Tri Thuỷ 1, xã Tri Hải; một phần KP Khánh Giang; KP Khánh Chữ 1, Khánh Chữ 2, thị trấn Khánh Hải

5/7/2022

10:00 - 11:00

Một phần KP Khánh Giang; KP Khánh Tân, Khánh Sơn 1, thị trấn Khánh Hải

5/7/2022

10:30 - 11:15

Một phần thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải

5/7/2022

13:30 - 17:30

Một phần thôn Phương Cựu 2, Phương Cựu 3, xã Phương Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

5/7/2022

7:30 - 17:30

Một phần thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

5/7/2022

7:00 - 7:30

Công ty Phan Rang Xanh (14 trạm), Hộ kinh doanh Phan Thị Phụng, Công ty CP muối Cà Ná Ninh Thuận (2 trạm), Dương Thị Mỹ Phượng, Công ty CP cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná (3 trạm), Phùng Thị Hà, BQL rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam, Đỗ Thị Đông, Viễn thông Ninh Thuận (2 trạm)

5/7/2022

7:30 - 16:00

Một phần thôn Lạc Sơn 2, Lạc Sơn 3; thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná

5/7/2022

7:30 - 18:00

DNTN sản xuất nước đá Lê Trung Tín, Công ty CP XNK thủy sản Cà Ná

5/7/2022

8:30 - 10:15

Công ty CP giao thông Ninh Thuận

5/7/2022

10:30 - 11:30

Công ty TNHH Hưng Nam Anh

5/7/2022

13:30 - 15:15

Công ty TNHH Đông Thành Cà Ná

5/7/2022

15:30 - 17:15

Khách hàng Thái Minh Tân

5/7/2022

16:00 - 16:30

Công ty Phan Rang Xanh (14 trạm), Hộ kinh doanh Phan Thị Phụng, Công ty CP muối Cà Ná Ninh Thuận (2 trạm), Dương Thị Mỹ Phượng, Công ty CP cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná (3 trạm), Phùng Thị Hà, BQL rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam, Đỗ Thị Đông, Viễn thông Ninh Thuận (2 trạm)

7/7/2022

8:30 - 10:30

Chi nhánh Công ty TNHH An Cường tại Ninh Thuận

7/7/2022

10:45 - 11:45

Chi nhánh 18 Công ty TNHH MTV DL TM XD Châu Loan

7/7/2022

13:30 - 15:00

DNTN Toàn Phát

7/7/2022

15:15 - 16:45

Khách hàng Lê Lúc