Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

19/4/2022

7:30 - 11:30

Đường Nguyễn Văn Trỗi, từ số nhà 01 đến nhà số 15; Đường Cao Bá Quát, khu phố 2, 4 phường Thanh Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

17/4/2022

7:30 - 11:30

Một phần khu phố 3, 6 phường Mỹ Bình; Một phần các khu phố 2, 3, 4, khu phố 1 phường Mỹ Hải, TP Phan Rang Tháp Chàm

18/4/2022

7:45 - 8:50

Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Hoàng Nguyên Ninh Thuận

18/4/2022

9:05 - 10:15

Cơ sở sản xuất giống thủy sản Hải Hằng

18/4/2022

10:20 - 11:45

Khách hàng Lưu Thanh Tâm

18/4/2022

14:00 - 15:10

Cơ sở ốc Hương Long Hải

18/4/2022

15:20 - 17:00

Khách hàng Phó Thị Đào Hoa Nữ

19/4/2022

7:45 - 8:50

Khách hàng Hoàng Thị Nghĩa

19/4/2022

7:45 - 9:00

Một phần các khu phố 4, 5, 6 phường Mỹ Bình

19/4/2022

7:45 - 17:00

Một phần thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải

19/4/2022

7:45 - 17:30

Khu phố 1 phường Mỹ Đông; Một phần khu phố 4, 5 phường Mỹ Hải

19/4/2022

9:05 - 10:15

Khách hàng Trần Minh Tuyến

19/4/2022

10:20 - 11:45

Khách hàng Lý Kim Quyên

19/4/2022

14:00 - 15:10

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh (Đồn biên phòng Thanh Hải - 408)

19/4/2022

15:20 - 17:00

Khách hàng Lưu Thúy Lan

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

17/4/2022

7:00 - 15:00

Trạm MT thương mại CAS 2; Trạm MT tự động hóa 1; Trạm MT tự động hóa 3

17/4/2022

7:15 - 17:00

Một phần các khu phố 3, khu phố 7, khu phố 8, thị trấn Tân Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

19/4/2022

8:30 - 10:15

Công ty CP cấp nước Ninh Thuận

19/4/2022

10:30 - 11:30

Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi NT, Kiều Minh Đức, Trịnh Hòa Bình

19/4/2022

13:30 - 15:15

Hộ nuôi tôm Trần Kim Ngân

19/4/2022

15:30 - 16:45

Hộ nuôi tôm Sử Văn Khoa

19/4/2022

16:00 - 16:30

Một phần thôn Văn Lâm 2, Văn Lâm 3, Văn Lâm 4, Nho Lâm, xã Phước Nam