Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

21/6/2022

7:30 - 12:00

Một phần thôn Tân Sơn, xã Thành Hải

23/6/2022

7:45 - 12:45

Công ty TNHH Bia Sài Gòn - Ninh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

21/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần khu phố 1, 4, phường Mỹ Hải

22/6/2022

7:45 - 16:00

Công ty CP Nam Núi Chúa

23/6/2022

7:30 - 13:00

Thôn Phương Cựu 1, Phương Cựu 2, Phương Cựu 3, xã Phương Hải; Một phần thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

22/6/2022

7:35 - 10:30

Tổ 5 KP 6, thị trấn Tân Sơn; xã Lâm Sơn; Lương Sơn (trừ thôn Tân Lập 1, Tân Lập 2)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

21/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP 9, 10 thị trấn Phước Dân

21/6/2022

10:00 - 12:00

Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Ninh Thuận, Nguyễn Văn Bụi, Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận, Nguyễn Đình Quốc, Cao Ngọc Sinh Yên, Công ty TNHH Hòa Phú, Nguyễn Thị Hà, Triệu Văn Quân, Văn Thị Lan, Công ty TNHH giống thủy sản Nam Hải

21/6/2022

14:00 - 15:30

Một phần thôn Hòa Thạnh, xã An Hải

21/6/2022

15:45 - 17:30

Công ty TNHH giống thủy sản Hisenor Việt Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

23/6/2022

8:00 - 14:30

Công ty Eco Hà Nam, Công ty Eco Hà Đông, Công ty phát triển đầu tư Gia Cát, Công ty đầu tư phát triển Bảo Ngọc Ninh Thuận

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

21/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh

21/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh

21/6/2022

8:30 - 9:30

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

21/6/2022

9:45 - 11:30

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

21/6/2022

13:30 - 15:15

Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Ninh Thuận

21/6/2022

15:30 - 16:45

Khách hàng Đỗ Thị Xuân, Trần Thái Phước, BQL rừng phòng hộ đầu nguồn Hồ Tân Giang

23/6/2022

8:30 - 9:45

Công ty TNHH Quang Lộc Thuận

23/6/2022

10:00 - 11:00

Viễn thông Ninh Thuận - Chi nhánh tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty TNHH MTV Bằng Giới - Việt Nam

23/6/2022

11:10 - 12:00

Khách hàng Nguyễn Xuân Dũng

23/6/2022

13:30 - 14:30

Công ty CP Đường sắt Thuận Hải (Chắn Vụ Bổn)

23/6/2022

14:45 - 15:45

Khách hàng Trưởng Sẻ